ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

queerly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -queerly-, *queerly*, queer
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
queerly(adv) อย่างประหลาด, Syn. strangely, peculiarly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิกล(adv) strange, See also: queerly, bizarrely, weirdly, Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด, Ant. ปกติ, ธรรมดา, Example: น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่, Thai Definition: ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
ตระการ(adv) strangely, See also: queerly, Syn. ประหลาด, แปลก, น่าอัศจรรย์, Example: นกบางชนิดมีวิธีการทำรังอย่างตระการพิสดารเหลือเชื่อ, Thai Definition: อย่างที่มีความแตกต่างไปจากที่เคยรู้เคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[wijitphitsadān] (adv) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly
อย่างประหลาด[yāng pralāt] (adv) EN: queerly ; quaintly  FR: bizarrement ; étrangement ; singulièrement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
queerly (a) kwˈɪəʳliː (k w i@1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Queerly \Queer"ly\, adv.
   In a queer or odd manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 queerly
   adv 1: in a strange manner; "a queerly inscribed sheet of paper"
       [syn: {queerly}, {strangely}, {oddly}, {funnily}]
   2: in a questionably unusual manner; "this money had been
     queerly come by" [syn: {queerly}, {fishily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top