ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sureness-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sureness, *sureness*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความแน่ใจ[N] sureness, See also: certainty, confidence, Syn. ความมั่นใจ, Ant. ความพะวักพะวน, ความลังเล, Example: เขามีความแน่ใจว่าฝ่ายศัตรูจะไม่กลับมาอีก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sureness    (n) ʃˈuəʳnəs (sh u@1 n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sureness \Sure"ness\, n.
   The state of being sure; certainty.
   [1913 Webster]
 
      For more sureness he repeats it.     --Woodward.
   [1913 Webster]
 
      The law holds with equal sureness for all right action.
                          --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sureness
   n 1: freedom from doubt; belief in yourself and your abilities;
      "his assurance in his superiority did not make him
      popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she
      spoke with authority" [syn: {assurance}, {self-assurance},
      {confidence}, {self-confidence}, {authority}, {sureness}]
   2: the quality of being steady and unfailing; "sureness of hand"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-sureness -

 


  

 
sureness
 • (n) /ʃ'uəʳnəs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top