ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xanth

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xanth-, *xanth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xanth[PRF] สีเหลือง
xantho[PRF] สีเหลือง
xanthan[N] ยางที่ได้จากการย่อยสลายของแบ็กทีเรีย
xanthate[N] เกลือของ xanthic acid
xanthein[N] เม็ดสีเหลืองของพืชที่สามารถละลายน้ำได้
xanthine[N] สารประกอบสีเหลืองในโมเลกุลของสีย้อม
xanthoma[N] ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthoma[N] คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, See also: ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
xanthous[ADJ] ซึ่งมีสีเหลือง
xanthomata[N] คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, See also: ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xanth(o) - Pref. =?เหลือง?
xanthein(e) (แซน'ธีอิน) n. ส่วนของสารสีในดอกไม้สีเหลือง เป็นสารสีที่ละลายน้ำได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xanth(o)-เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanth(o)-เหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthaemia; carotenaemia; carotenemia; xanthemiaภาวะเลือดมีแคโรทีนมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthelasma palpebrarum; xanthelasma; xanthoma palpebrarumกระเหลืองหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthelasma; xanthelasma palpebrarum; xanthoma palpebrarumกระเหลืองหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthemia; carotenaemia; carotenemia; xanthaemiaภาวะเลือดมีแคโรทีนมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthinuria; xanthuriaปัสสาวะมีแซนทีน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthochromatic; xanthochromic-มีสีเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthochromiaการมีสีออกเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthochromic; xanthochromatic-มีสีเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xanthan gumแซนแทนกัม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xanthine oxidaseแซนทีนออกซิเดส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Xanthogranuloma, Juvenile แซ็นโตแกรนนูโลมาในเด็ก [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ครอก[N] a kind of plant, See also: Xanthium Strumarium Linn., Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ, Example: เราไม่นิยมปลูกขี้ครอกไว้ใกล้ๆ ที่เลี้ยงสัตว์เพราะมันเป็นพิษต่อสัตว์, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium strumarium Linn. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมน้ำ ต้นสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุก ผลรี มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อนๆ ใช้อบผ้าได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: Xanthium Strumarium Linn   
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin   FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
XANTHE    Z AE1 N DH

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄嘌呤[huáng biāo líng, ㄏㄨㄤˊ ㄅㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, / ] xanthine, #71,495 [Add to Longdo]
[shī, , ] Xanthium strumarium, #854,737 [Add to Longdo]
呫吨[zhān dūn, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ, / ] xanthene C13H10O (aromatic chemistry) [Add to Longdo]
呫吨酮[zhān dūn tóng, ㄓㄢ ㄉㄨㄣ ㄊㄨㄥˊ, / ] xanthone C13H8O2 (aromatic chemistry) [Add to Longdo]
黄原胶[huáng yuán jiāo, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄠ, / ] xanthan; xanthanate gum (polysaccharide food additive used as a thickener) [Add to Longdo]
黄原酸盐[huáng yuán suān yán, ㄏㄨㄤˊ ㄩㄢˊ ㄙㄨㄢ ㄧㄢˊ, / ] xanthate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xanthippe {f}shrew [Add to Longdo]
Xanthom {n}; eine gutartige Geschwulst [med.]xanthoma [Add to Longdo]
Xanthopsie {f}; Gelbsehen {n} [med.]xanthopsia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデヤッコ[, adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
イエローアクシルクロミス[, iero-akushirukuromisu] (n) yellow-axil chromis (Chromis xanthochira) [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[, iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イエローフィンクロミス[, iero-finkuromisu] (n) yellowfin chromis (Chromis xanthopterygia); Arabian chromis [Add to Longdo]
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus) [Add to Longdo]
キサンチン[, kisanchin] (n) xanthine [Add to Longdo]
キサントフィル[, kisantofiru] (n) xanthophyll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top