ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

xanthoma

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -xanthoma-, *xanthoma*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xanthoma(n) ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthoma(n) คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, See also: ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
xanthomata(n) คำนามพหูพจน์ของ xanthoma, See also: ก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะบริเวณเปลือกตา
xanthomatous(adj) เกี่ยวกับก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา
xanthomatous(n) ซึ่งเป็นก้อนไขมันขนาดเล็กบริเวณผิวหนัง โดยเฉพาะเปลือกตา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xanthomaกระเหลืองที่ผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xanthoma palpebrarum; xanthelasma; xanthelasma palpebrarumกระเหลืองหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄色腫[おうしょくしゅ, oushokushu] (n) xanthoma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xanthoma \Xan*tho"ma\, n. [NL. See {Xantho-}, and {-oma}.]
   (Med.)
   A skin disease marked by the development or irregular
   yellowish patches upon the skin, especially upon the eyelids;
   -- called also {xanthelasma}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xanthoma
   n 1: a skin problem marked by the development (on the eyelids
      and neck and back) of irregular yellow nodules; sometimes
      attributable to disturbances of cholesterol metabolism

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top