ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wordless

W ER1 D L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wordless-, *wordless*, wordles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wordless(adj) ซึ่งเงียบ, See also: ซึ่งไม่พูด, ซึ่งไม่มีถ้อยคำ, Syn. inarticulate, speechless, silent, Ant. loquacious, talkative
wordlessly(adv) อย่างจนถ้อยคำ, See also: อย่างไร้ถ้อยคำ, Syn. silently
wordlessness(n) การไร้ถ้อยคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wordless(เวิร์ด'ลิส) adj. เงียบ, ไม่พูด, ไม่มีถ้อยคำ, พูดไม่ออก, ติดต่อกันด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การพูดหรือถ้อยคำ, wordlessly adv., See also: wordlessness n., Syn. speechless, silent

English-Thai: Nontri Dictionary
wordless(adj) ไม่พูดเลย, เงียบ, พูดไม่ออก, เป็นใบ้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอแข็ง(adv) speechlessly, See also: wordlessly, inarticulately, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง, Thai Definition: อาการนิ่งอั้นเพราะเถียงไม่ขึ้น หรือพูดไม่ออก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WORDLESS W ER1 D L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wordless (j) wˈɜːʳdləs (w @@1 d l @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wordless \Word"less\, a.
   Not using words; not speaking; silent; speechless. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wordless
   adj 1: expressed without speech; "a mute appeal"; "a silent
       curse"; "best grief is tongueless"- Emily Dickinson; "the
       words stopped at her lips unsounded"; "unspoken grief";
       "choking exasperation and wordless shame"- Thomas Wolfe
       [syn: {mute}, {tongueless}, {unspoken}, {wordless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top