ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watch out

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch out-, *watch out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch out(phrv) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. mind out
watch out(phrv) พร้อม, See also: เตรียมพร้อมที่จะเห็น, Syn. look out for

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย Day of the Dead (1985)
Watch out you don't get killed.ระวังหน่อยจะได้ไม่โดนอัด Field of Dreams (1989)
But watch out for in your ear.แต่ระวังหูนายด้วยล่ะ Field of Dreams (1989)
I want to talk to you about Jimmy. You gotta watch out for him.ฉันอยากบอกนายเรื่องจิมมี่ นายต้องจับตาดูเขาไว้ Goodfellas (1990)
You gotta watch out for kids like this.คอยดูพวกเขาไว้ Goodfellas (1990)
First rule out here on the streets is, watch out for number one.อะไรนะ เขาจัดฉากขึ้นมาเหรอ Hero (1992)
Watch out for number 12 turn. It's scary, ja? Oooh!ระวังโค้ง 12 นะ มันน่ากลัว Cool Runnings (1993)
Watch out, watch out Watch out, watch outWatch out, watch out Watch out, watch out Hocus Pocus (1993)
Watch out, watch out Watch out, watch outWatch out, watch out Watch out, watch out Hocus Pocus (1993)
You're a real he-man. Watch out for the rocks.นายมันโคตรแมน ระวังก้อนหิน Wild Reeds (1994)
Did you warn them to watch out for the tail?บอกพวกนั้นว่าให้ระวังไว้ Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watch outHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
watch outHe looked at me and said, Watch out.
watch outIn crossing the street, you must watch out for cars.
watch outThere are jellyfish out there today, so watch out.
watch outWatch out! A police spy is snooping around.
watch outWatch out for big and small stones on the road!
watch outWatch out for cars when you cross the street.
watch outWatch out for falling objects!
watch outWatch out for him. That guy can really hold a grudge.
watch outWatch out for his latest movie which comes out next month.
watch outWatch out for that man.
watch outWatch out for thieves around here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวด(v) watch out for, See also: guard, Syn. เฝ้า, ระวัง, รักษา, ระแวดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas
แวด[waēt] (v) EN: watch out for ; guard  FR: garder ; protéger

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  watch out
      v 1: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out
           for pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top