ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

there's

DH EH1 R Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -there's-, *there's*, there'
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
There's no smoke without fire.(idm) เรื่องครหาใดๆ ต้องมีมูล, See also: เรื่องต้องมีสาเหตุ ต้นตอของมันเสมอ, มีมูล
There's more than one way to kill a cat(idm) มีทางมากกว่าหนึ่งทางในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
there's(แธร์ซ) abbr. there is,abbr. there has

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's a...- มี... Mr. Monk and the Panic Room (2004)
There's no use in grumblingมีการใช้งานในบ่นไม่ได้ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Guess there's no one home.เดาไม่มีใครอยู่บ้าน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why, there's seven little chairs!ทำไมมีเจ็ดเก้าอี้น้อย! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Mark my words, there's trouble a-brewin'.เครื่องหมายคำของฉันมีปัญหา เบียร์ ' Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's nobody like him anywhere at all.ไม่มีใครเหมือนเขาเป็นได้ทุกที่ ทุก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Perhaps there's someone you love.บางทีอาจจะมีคนที่คุณรัก Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There's little we can do for him.มีบางอย่างที่เราทำเพื่อเขาได้นะ The Great Dictator (1940)
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน The Great Dictator (1940)
There's money to be made in chickens.พวกเราจะมีเงิน จากไก่พวกนั้น The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
there'sActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
there'sAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
there'sAnd as with so many aspects of British life, there's a good historical reason for it.
there's"A passionate kiss scene in a school corridor ... I've heard all about it!" "It wasn't passionate! There's exaggeration in that tale ..."
there'sApparently there's a cancellation charge of 30 percent.
there'sBecause there's a red-throated loon on the coin.
there'sBe it ever so humble, there's no place like home. [Proverb]
there'sBeware! There's a car coming!
there'sBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
there'sBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
there'sBut you know, there's no telling about that other world.
there's"Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีใคร[mai mī khrai] (xp) EN: nobody ; there's is nobody  FR: personne ; il n'y a personne
ไม่มีทาง[mai mī thāng] (x) EN: there's no way ; it's impossible ; it can't be done ; impossible  FR: c'est impossible ; il n'y a pas moyen ; impossible
ไม่เป็นไร[mai penrai] (v, exp) EN: Don't mention it ! ; Never mind ; It doesn't matter ; That's all right ; Don't worry about it ; You're welcome ; There's no need to worry about it ; It does not really matter ; It is not a problem  FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi

CMU English Pronouncing Dictionary
THERE'S DH EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
there's (v) ðɛəʳz (dh e@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
来不及[lái bu jí, ㄌㄞˊ ㄅㄨ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's not enough time (to do sth); it's too late (to do sth), #6,857 [Add to Longdo]
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, / ] there's still time; able to do sth in time, #9,079 [Add to Longdo]
不忙[bù máng, ㄅㄨˋ ㄇㄤˊ, ] there's no hurry; take one's time, #31,138 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alter schützt vor Torheit nicht.There's no fool like an old fool. [Add to Longdo]
Da ist überhaupt nichts Wahres dran.There's not a jot of truth in it. [Add to Longdo]
Da liegt der Hund begraben. [übtr.]There's the rub. [Add to Longdo]
Da liegt ein Irrtum vor!There's some mistake! [Add to Longdo]
Da steckt mehr dahinter.There's more behind. [Add to Longdo]
Daran klebt ein Makel.There's a stigma attached to it. [Add to Longdo]
Darüber besteht kein Zweifel.There's no doubt about it. [Add to Longdo]
Darüber besteht kein Zweifel.There's no question about it. [Add to Longdo]
Das hat Hand und Fuß.There's a lot of sense in that. [Add to Longdo]
Das hat keinen Sinn.There's no point in that. [Add to Longdo]
Das ist ganz vernünftig.There's a lot of sense in that. [Add to Longdo]
Das ist noch nicht alles.There's more to it than that. [Add to Longdo]
Das lässt sich nicht leugnen.There's no denying. [Add to Longdo]
Der Bus kommt alle 10 Minuten.There's a bus every 10 minutes. [Add to Longdo]
Die Dummen werden nicht alle.There's a sucker born every minute. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿呆に付ける薬無し[あほうにつけるくすりなし, ahounitsukerukusurinashi] (exp) (id) There's no medicine for curing a fool [Add to Longdo]
火のないところに煙は立たない[ひのないところにけむりはたたない, hinonaitokoronikemurihatatanai] (exp) There's no smoke without fire. [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
甘い物は別腹[あまいものはべつばら, amaimonohabetsubara] (exp) there's always room for dessert; lit [Add to Longdo]
後が無い;後がない[あとがない, atoganai] (exp,adj-i) (id) There's no way out [Add to Longdo]
合間合間[あいまあいま, aimaaima] (n) between times; when there's a spare moment [Add to Longdo]
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market [Add to Longdo]
手の施しようがない[てのほどこしようがない, tenohodokoshiyouganai] (exp) beyond help; there's nothing that can be done [Add to Longdo]
人間到る所青山有り[じんかんいたるところせいざんあり, jinkan'itarutokoroseizan'ari] (exp) (id) There's room for us all in the world [Add to Longdo]
赤信号皆で渡れば怖くない[あかしんごうみんなでわたればこわくない, akashingouminnadewatarebakowakunai] (exp) "If everyone crosses against the red light, then there's nothing to be afraid of" [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top