Search result for

ไม่มีใคร

(41 entries)
(0.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีใคร-, *ไม่มีใคร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีใคร[N] nobody, Syn. ไม่มีผู้ใด, Example: ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ้นฝีมือไม่มีใครเทียบความสามารถได้ เช่น ม่านนี้ฝีมือวันทองทำ จำได้ไม่ผิดนัยน์ตาพี่ เส้นไหมแม้นเขียนแนบเนียนดี สิ้นฝีมือแล้วแต่นางเดียว (ขุนช้างขุนแผน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No one.ไม่มีใคร Sunshine and Frosty Swirl (2012)
And go someplace where they don't know me orไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักฉันหรือ New Haven Can Wait (2008)
Not everyone can be.ไม่มีใครเป็นได้หรอก New Haven Can Wait (2008)
What do you think? if no one comes to the show,คูรคิดว่ายังไง หากไม่มีใครมางานแสดงวันนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
Yeah, sure. with no money, no contacts, nobody knows who I am.ใช่แน่นอน โดยการไม่มีเงิน ไม่มีคนติดต่อ ไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใคร Pret-a-Poor-J (2008)
Well, nobody goes until midnight anyway. right.ไม่มีใครเค้าไปกันหรอกเจนนี่ จนกว่าจะเที่ยงคืน Pret-a-Poor-J (2008)
She's nowhere to be seen.ไม่มีใครเห็น ชีส์ ที่ไหน There Might be Blood (2008)
And not one of our computers has been able to figure out the algorithm.และไม่มีใครในนักคอมพิวเตอร์เราสามารถแก้ชุดคำสั่งได้ Odyssey (2008)
Unfortunately, no one who's ever gone in has ever come out.โชคไม่ดี ไม่มีใครไปที่นั้นแล้วรอดกลับมา Odyssey (2008)
Nobody's used an E-34 elephant drilling rig in over 150 years.ไม่มีใครใช้เครื่องเจาะ E-34 มาตั้งนานแล้วล่ะ Dead Space: Downfall (2008)
It's a good thing no one asked you.ดีที่ไม่มีใครถามนายน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Did he just drop had brain issues. Hands?เขาเพิ่งปล่อยมือเขารึปล่าว ไม่มีใครได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีใคร[xp] (mai mī khrai) EN: nobody ; there's is nobody   FR: personne ; il n'y a personne

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
not a living soul[IDM] ไม่มีใคร (คำไม่เป็นทางการ)
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody, no man, none, Ant. everybody, everyone
no one[PRON] ไม่มีใคร, Syn. nobody
nobody[PRON] ไม่มีใคร, Syn. no one, none
unaided[ADJ] ไม่ได้รับการช่วยเหลือ, See also: ไม่มีใครช่วย, Syn. helpless, unfortified
unparalleled[ADJ] ยอดเยี่ยมกว่า, See also: ไม่มีใครเทียบเท่า, Syn. unmatched, Ant. paralleled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agnostic(แอกนอส' ทิค) n.,adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
agnosticism(แอกนอส' ทิซิซึม) n. ทฤษฎีที่ไม่มีใครที่อาจจะรู้ได้
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
brieflessadj. ซึ่งไม่มีใครจ้างไปว่าความ
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
nobody(โน'บอดดี) pron.,n. ไม่มีใคร pl. nobodies
p-codeรหัสพีหมายถึง รหัสเทียม (pseudocode) ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการพี (P operating system) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นเก่ารุ่นหนึ่ง รหัสพีนี้จะใช้ได้กับพีซีเกือบทุกยี่ห้อที่ใช้ระบบปฏิบัติการพี บัดนี้ไม่มีใครใช้กันแล้ว ทั้งระบบปฏิบัติการพี และรหัสพี
paper tapeแถบกระดาษเทปกระดาษเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกของคอมพิวเตอร์เมนเฟรมในสมัยแรก ๆ โดยทั่วไป แถบกระดาษที่เคยนิยมใช้มีขนาดกว้าง 0.75 ถึง 1 นิ้ว แถบกระดาษม้วนหนึ่ง ๆ ยาว 30 - 1000 ฟุต ม้วนอยู่บนล้อวงกลม ลักษณะการบันทึก ใช้วิธีการเจาะเป็นรูกลม ๆ มีความจุประมาณ 10 ล้านตัวอักขระต่อเทป 1 นิ้ว ปัจจุบัน ไม่มีใครรู้จักแล้ว เพราะแก้ไขยาก ใช้ซ้ำไม่ได้เลย ทำให้สิ้นเปลืองมาก ในการอ่านข้อมูลบนแถบกระดาษ ใช้เครื่องอ่านแถบกระดาษ เรียกว่า paper tape reader ในการบันทึก ใช้เครื่องเจาะแถบกระดาษ ซึ่งเรียกว่า paper tape punch ซึ่งจะทำงานเมื่อได้รับสัญญาณจากหน่วยประมวลผลกลาง สามารถเจาะได้ประมาณ 10 - 150 แถวต่อวินาที
peerless(เพียร์'เลสฺ) adj. ไม่มีใครเปรียบเทียบได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน,ไม่มีใครเทียมเท่า, Syn. supreme,unequaled,incomparable ###A. inferior
snoball(สโนบอลล์) <คำแปล>เป็นชื่อของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการประมวลสายอักขระ (string) บริษัทเบลล์ (Bell) เป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1962 ปัจจุบันไม่มีใครใช้ภาษานี้กันแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
nobody(n) ไม่มีใคร
none(pro) ไม่มีใคร
peerless(adj) หาที่เปรียบไม่ได้,ไม่มีใครเสมอเหมือน
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต

German-Thai: Longdo Dictionary
niemandไม่มีใคร
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
vollkommen(adj adv) ที่เพียบพร้อม, ที่สมบูรณ์แบบ เช่น Niemand ist vollkommen. ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top