ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

synchronous

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -synchronous-, *synchronous*, synchronou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
synchronous(adj) ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, Syn. silmultaneous, coincident, synchronized

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
synchronous(ซิง'คระนัส) adj. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน, พร้อมกัน, ด้วยจังหวะเดียวกัน, ตรงกัน, สอดคล้องกัน., See also: synchronousness n., Syn. simultaneous

English-Thai: Nontri Dictionary
synchronous(adj) พร้อมกัน, ตรงกัน, ได้จังหวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
synchronous-ประสานเวลา, สมวาร, ซิงโครนัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous-เกิดพร้อมกัน, -พร้อมสัมพันธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
synchronous-ประสานเวลา, สมวาร, ซิงโครนัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronous computerคอมพิวเตอร์แบบประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous controlการควบคุมสมวาร [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous data link control (SDLC)การควบคุมวิธีเชื่อมโยงข้อมูลแบบประสานเวลา (เอสดีแอลซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronous deviceอุปกรณ์แบบประสานเวลา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
synchronous digital hierarchy (SDH)ลำดับชั้นการส่งสัญญาณดิจิทัลแบบประสานเวลา (เอสดีเอช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
synchronous machineเครื่องจักรแบบสมวาร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Synchronousประสานเวลา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousสมวาร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronousซิงโครนัส [เทคโนโลยีการศึกษา]
Synchronous data transmission systemsระบบส่งข้อมูลแบบซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การสื่อสารข้อมูลแบบซินโครนัสที่มีลำดับชั้น [คอมพิวเตอร์]
Synchronous digital hierarchy (Data transmission)การส่งข้อมูลแบบลำดับชั้นดิจิทัลซิงโครนัส [TU Subject Heading]
Synchronous Learningกิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา , กิจกรรมการเรียนแบบประสานเวลา  [เทคโนโลยีการศึกษา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The ships appears to have inserted itself to lunar synchronous orbit.ยานพวกนั้นปรากฏขึ้น โดยได้แทรกตัวเข้าในวงโคจรของดวงจันทร์ Man of Steel (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
synchronous (j) sˈɪŋkrənəs (s i1 ng k r @ n @ s)
synchronously (a) sˈɪŋkrənəsliː (s i1 ng k r @ n @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同步[tóng bù, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, ] synchronous #4,469 [Add to Longdo]
同步数位阶层[tóng bù shù wèi jiē céng, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧㄝ ㄘㄥˊ, / ] synchronous digital hierarchy; SDH [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Synchronbetrieb { m }synchronous processing [Add to Longdo]
Synchronbetrieb { m }synchronous working [Add to Longdo]
Synchrondatenerfassung { f }synchronous data collection [Add to Longdo]
Synchronisierung { f }synchronous idle [Add to Longdo]
Synchronmaschine { f }synchronous machine [Add to Longdo]
Synchronmotor { m }synchronous motor [Add to Longdo]
Synchronrechner { m }synchronous computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同時[どうじ, douji] (n, adj-no) simultaneous(ly); concurrent; same time; synchronous; together; (P) #2,579 [Add to Longdo]
同期[どうき, douki] (n-adv, vs, adj-no) (1) contemporary; corresponding period; same period; same class; (2) synchronous; synchronization; (P) #4,505 [Add to Longdo]
2進データ同期通信[にしんデータどうきつうしん, nishin de-ta doukitsuushin] (n) { comp } binary synchronous communication [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
シンク[shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P) [Add to Longdo]
シンクロナス[shinkuronasu] (n) synchronous [Add to Longdo]
シンクロナスDRAM[シンクロナスディーラム, shinkuronasudei-ramu] (n) { comp } Synchronous Dynamic Random Access Memory; SDRAM [Add to Longdo]
シンクロ納入[シンクロのうにゅう, shinkuro nounyuu] (n) synchronous supply [Add to Longdo]
バイシンク[baishinku] (n) { comp } bisync; binary synchronous [Add to Longdo]
フレーム同期方式[フレームどうきほうしき, fure-mu doukihoushiki] (n) { comp } frame synchronous communication [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
バイシンク[ばいしんく, baishinku] bisync, binary synchronous [Add to Longdo]
調歩同期アダプタ[ちょうほどうきアダプタ, chouhodouki adaputa] Asynchronous Adapter [Add to Longdo]
同期[どうき, douki] synchronization (vs), synchronous (a-no) [Add to Longdo]
同期データリンク制御[どうきデータリンクせいぎょ, douki de-tarinku seigyo] Synchronous Data Link Control, SDLC [Add to Longdo]
同期デジタルハイアラキー[どうきデジタルハイアラキー, douki dejitaruhaiaraki-] Synchronous Digital Hierarchy, SDH [Add to Longdo]
同期ビットストリーム[どうきビットストリーム, douki bittosutori-mu] synchronous bit stream [Add to Longdo]
同期式[どうきしき, doukishiki] synchronous [Add to Longdo]
同期信号[どうきしんごう, doukishingou] synchronous idle (SYN) [Add to Longdo]
同期的[どうきてき, doukiteki] synchronous [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top