Search result for

ค่ำ

(48 entries)
(0.066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ค่ำ-, *ค่ำ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่ำ    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. เย็น, มืด, กลางคืน, Example: มหาชนชาวไทยประกอบพิธีถวายราชสดุดีในค่ำวันที่ 3 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง, Thai definition: เวลามืดตอนต้นของเวลากลางคืน
ค่ำ    [V] become dark, See also: darken, Syn. เย็น, มืด, Example: ผมอยากให้ดวงอาทิตย์ตกวูบไปเลยจะได้ค่ำเร็วๆ
ค่ำคืน    [N] night, See also: evening, nightfall, night-time, darkness, Syn. กลางคืน, ค่ำ, รัตติกาล, ราตรี, ราตรีกาล, Example: ผู้ป่วยยุติชีวิตวัย 68 ปี ในค่ำคืนอันเศร้าหมอง
ค่ำมืด    [N] dark, See also: dusk, evening, night, nightfall, night-time, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: ชาวค่ายส่วนใหญ่จะอาบน้ำกินข้าว ล้างถ้วยล้างชาม ก่อนค่ำมืด
ค่ำมืด    [ADJ] dark, See also: dusky, nightly, Syn. ค่ำ, ดึกดื่น, กลางคืน, Ant. เช้า, รุ่งเช้า, รุ่งอรุณ, Example: เรือดมันออกมาหากินในเวลาค่ำมืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่ำน. เรียกวันตามจันทรคติ เช่น ขึ้นคํ่าหนึ่ง ขึ้น ๒ คํ่า, เวลามืดตอนต้นของกลางคืน.
ค่ำว. ที่อยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่เย็นจนถึงเวลามืดตอนต้นของกลางคืน เช่น รอบค่ำ.
ค่ำก. สิ้นแสงเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินแล้ว เช่น จวนจะค่ำแล้ว.
ค้ำก. เอาไม้ง่ามเป็นต้นยันไว้เพื่อไม่ให้ทรุด ไม่ให้ล้ม หรือไม่ให้เข้ามา.
ค้ำคอก. ทำให้อยู่ในฐานะจำใจต้องทำหรืองดเว้น.
ค่ำคืนน. กลางคืน.
ค้ำจุนก. อุดหนุนให้ดำรงอยู่ได้.
ค้ำชูก. บำรุงให้เจริญขึ้น, พยุงให้สูงขึ้น.
ค้ำประกันน. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลภายนอกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้คํ้าประกัน ผูกพันตนต่อเจ้าหนี้คนหนึ่ง เพื่อชำระหนี้ในเมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้น.
ค้ำฟ้าว. นานจนไม่มีกำหนด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้ำ[v.] (kham) EN: support ; hold up ; prop ; bolster ; shore up ; uphold ; maintain   FR: appuyer ; étayer ; soutenir ; supporter
ค่ำ [n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night   FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f]
ค่ำ[n. exp.] (kham) EN: day of the lunar calendar   FR: jour du calendrier lunaire [m]
ค่ำ[v.] (kham) EN: become dark ; darken   
ค่ำคืน[n.] (khamkheūn) EN: night   
ค้ำจุน[v.] (khamjun) EN: support ; prop up ; provide support (for)   
ค้ำประกัน[v.] (khamprakan) EN: guarantee ; ensure ; assure ; warrant ; attest ; insure ; certify ; act as surety   FR: garantir ; assurer ; certifier
ค้ำประกันให้[v. exp.] (khamprakan hai) EN: vouch for ; stand surety for   
ค่ำเดือน[n. exp.] (kham deūoen) EN: day of the lunar month   FR: jour du mois lunaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
late [ADJ] ดึก, See also: ค่ำ, มืด, Syn. nignt-loving, after hours, advanced
night [N] กลางคืน, See also: ค่ำคืน, ราตรี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benighted(บิไน'ทิด) adj. มืดค่ำ,ไม่ฉลาด,ไม่รู้อะไร, See also: benightedness n. ดูbenighted, Syn. ignorant
dinner(ดิน'เนอะ) n. อาหารมื้อเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
gloam(โกลม) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำ
gloaming(โกลม'มิง) n. สายัณห์,เวลาพลบค่ำตะวันยอแสง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hand-to-mouthadj. หาเช้ากินค่ำ,หากินไปวัน ๆ หนึ่ง
last suppern. อาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสต์กับสาวกทั้ง12คนก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงบนไม่กางเขนจนตาย

English-Thai: Nontri Dictionary
dinner(n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dusk(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาค่ำ,แสงขมุกขมัว,ความมืดสลัว,ยามตะวันตกดิน
early(adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
gloaming(n) เวลาโพล้เพล้,เวลาพลบค่ำ,ยามสายัณห์
nightfall(n) เวลามืด,ค่ำคืน,เวลาค่ำ
nightly(adv) ทุกคืน,ทุกค่ำคืน
serenade(n) เพลงเกี้ยวสาว,เพลงมโหรียามค่ำ
sup(vi) กินอาหารค่ำ
supper(n) อาหารเย็น,อาหารค่ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,

French-Thai: Longdo Dictionary
soir(n) |m| ช่วงเย็น, ตอนเย็น, เวลาพลบค่ำ เช่น du matin au soir ตั้งแต่เช้าถึงเย็น, See also: A. matin

Are you satisfied with the result?

Go to Top