ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระอาทิตย์ขึ้น

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระอาทิตย์ขึ้น-, *พระอาทิตย์ขึ้น*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That can't be the dawn breaking over there.นั่นไม่ใช่เเสงจากพระอาทิตย์ขึ้นเป็นเเน่ Rebecca (1940)
Get your gear together... 'cause we leave when the sun comes up.ไปเก็บข้าวของของนายซะ พอพระอาทิตย์ขึ้นเราจะไปกันเลย Phantasm (1979)
When the sun comes up, we are dust.เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น, พวกเราจะกลายเป็นธุลี Hocus Pocus (1993)
And unless they can steal the lives of children, when the sun comes up they're dust.และมันจะไร้ประโยชน์ถ้าพวกมันขโมย ชีวิตของเด็ก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้น พวกมันจะกลายเป็นผงธุลี. Hocus Pocus (1993)
Yeah, but how can we make the sun come up?ใช่, แต่พวกเราจำทำยังไง ให้พระอาทิตย์ขึ้นได้ล่ะ? Hocus Pocus (1993)
Wait up here 'til the first light of dawn, and then race down...หรือรอบนนี้จนกว่าพระอาทิตย์ขึ้น - แล้วรีบวัด งั้นเหรอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
The sun's up at 5:00.- พระอาทิตย์ขึ้นตีห้า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Leave this place at sunrise.ออกจากสถานที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนี้ Princess Mononoke (1997)
So if the sun is just rising in Lhasa... that means it is just setting... in New York City, perhaps.ดังนั้น ถ้าพระอาทิตย์ขึ้นในลาซา ก็แปลว่าพระอาทิตย์เพิ่งจะตก ที่นิวยอร์ค ก็เป็นได้ Seven Years in Tibet (1997)
And in about one minute... I'm gonna watch the sun come up.แต่ภายในหนึ่งนาทีนี้... ฉันจะต้องได้ดูพระอาทิตย์ขึ้น American History X (1998)
He hears music in the sunrise....ไม่มีความหิวกระหาย... เขาได้ยินเสียงดนตรีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น City of Angels (1998)
On the planet I come from the sun only comes out once a year."ในดาวที่ฉันจากมา... ...พระอาทิตย์ขึ้นเพียงปีละคัร้ง" Rushmore (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระอาทิตย์ขึ้น [n. exp.] (Phra-Āthit kheun) EN: sunrise   FR: lever du soleil [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sun[N] พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, Syn. sunrise, sunset
sunrise[N] พระอาทิตย์ขึ้น, See also: อรุณรุ่ง, Syn. sunup, Ant. sunset
sunup[N] พระอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunrise, A.M.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้

English-Thai: Nontri Dictionary
dawn(vi) พระอาทิตย์ขึ้น,(ตะวัน)ทอแสง,เริ่มสว่าง
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Morgen(n) |der, pl. Morgen| เวลาเช้า, ตอนเช้า เช่น Am Morgen geht die Sonne auf. พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top