Search result for

sexy

(41 entries)
(0.0481 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sexy-, *sexy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sexy[ADJ] ที่กระตุ้นความสนใจ, See also: น่าตื่นเต้น, น่าสนใจ, Syn. charming
sexy[ADJ] ที่ดึงดูดทางเพศ, See also: มั่วโลกีย์, กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ, Syn. erotic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sexy(เซค'ซี) adj. หมกมุ่นในกาม,มั่วโลกีย์,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
sexy(adj) กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ,น่าตื่นเต้น,มั่วโลกีย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sexy!เซ็กซี่ X-Men: First Class (2011)
It wasn't very sexy, if you ask me./ไม่เห็นจะเซ็กซี่เลย ,ถ้าถามฉันนะ New Haven Can Wait (2008)
You look so sexy on TV. Of course I'm watching you.คุณเป็นยังไงบ้าง แม่สาวเซ็กซี่ Scandal Makers (2008)
But you got to admit, she's pretty sexy.ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องตืดรึเปล่าหรอกนะ แต่ที่แน่ๆเธอมีลูกแล้วใช่มะ Scandal Makers (2008)
When a sexy woman is naked.ตอนที่เปลือยอยู่น่ะสิ My Sassy Girl (2008)
Come on, don't be embarrassed. You know, a lot of girls find intelligence sexy.เถอะน่า ไม่ต้องอายหรอก ผู้หญิงจำนวนมากชอบคนฉลาดนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
God, that was sexy.พระเ้จ้า นั่นมันเซ็กซี่ New York, I Love You (2008)
It was beyond sexy.เหนือกว่าคำว่าเซ็กซี่อีก New York, I Love You (2008)
Meet an incredibly sweet, smart, sexy man.เจอกันในแบบที่หวานแหววที่สุด กับผู้ชายที่ฉลาดและเซ็กซี่ Marley & Me (2008)
But we might wanna try something a little more... sexy.แต่พวกเราน่าจะลอง อะไรที่แบบ เซ็กซี่นิดหน่อย The House Bunny (2008)
Well, washing cars is a fun and sexy way to make all the money that we need.เพราะงั้นล้างรถเป็นเรื่องสุดสนุกและเซ็กส์ซี่ แถมได้เงินด้วย The House Bunny (2008)
Do sexy.เซ็กซี่ไง The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sexyHe's sexy.
sexy"Never mind that, what's with that get up ... a swimming suit!?" "That's right. Sexy isn't it? Feeling horny?"
sexyOK, this next! The combination of this and this might be way sexy!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โป๊[ADJ] sexy, See also: nude, indecent, obscene, lewd, Ant. มิดชิด, Example: หน้าซอยบ้านฉันมีโรงภาพยนตร์ที่ฉายแต่หนังโป๊, Thai definition: ที่เปิดเผยอวัยวะบางส่วนที่ควรปกปิด
เซ็กซี่[V] sexy, Syn. เย้ายวน, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ, น่ามอง, ชวนมอง, Example: เธอสองคนต่างก็สวยและเซ็กซี่ไม่แพ้กัน, Thai definition: ยั่วกามให้กำเริบ, น่ารักอย่างเจือด้วยกาม, Notes: (อังกฤษ)
วาบหวาม[ADJ] sexually attractive, See also: sexy, Example: เพราะเธอใส่ชุดวาบหวามถ่ายแฟชั่นชุดนี้ทำให้เธอถูกโหวตให้เป็นหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุด, Thai definition: ที่ชวนให้รู้สึกเสียวซ่านในใจ
วาบหวาม[ADJ] sexually attractive, See also: sexy, Example: เพราะเธอใส่ชุดวาบหวามถ่ายแฟชั่นชุดนี้ทำให้เธอถูกโหวตให้เป็นหญิงสาวที่เซ็กซี่ที่สุด, Thai definition: ที่ชวนให้รู้สึกเสียวซ่านในใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของสดของคาว[X] (khongsot-khøngkhāo) EN: something sexy   
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy   FR: obscène ; pornographique
ไวไฟ[adj.] (waifai) EN: hot ; sexy ; sensual ; fast   
วาบหวาม[adj.] (wāpwām) EN: sexually attractive ; sexy   
ยั่วยวน[adj.] (yūayūan) EN: enticing ; provocative ; sexy ; seductive   

CMU English Pronouncing Dictionary
SEXY    S EH1 K S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sexy    (j) (s e1 k s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy [Add to Longdo]
イケてる[, ike teru] (adj-f) cool; with-it; turn-on; sexy [Add to Longdo]
エロかっこいい[, ero kakkoii] (adj-i) (sl) sexy and cool [Add to Longdo]
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute [Add to Longdo]
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute [Add to Longdo]
キメ顔[キメがお, kime gao] (n) (sl) posed look (sexy face, etc.) [Add to Longdo]
セクシー(P);セクスィ;セクシィ;セクシィー;セクスィー[, sekushi-(P); sekusui ; sekushii ; sekushii-; sekusui-] (adj-na,n) sexy; (P) [Add to Longdo]
艶めく[つやめく, tsuyameku] (v5k,vi) (1) (for an object) to be shiny; (2) (for a woman) to be alluring; to look sexy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sexy
   adj 1: marked by or tending to arouse sexual desire or interest;
       "feeling sexy"; "sexy clothes"; "sexy poses"; "a sexy
       book"; "sexy jokes" [ant: {unsexy}]
   2: exciting sexual desire [syn: {aphrodisiac}, {aphrodisiacal},
     {sexy}] [ant: {anaphrodisiac}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top