Search result for

ไวไฟ

(24 entries)
(0.0938 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไวไฟ-, *ไวไฟ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไวไฟ [ADJ] inflammable, Example: บริเวณนี้มีวัตถุไวไฟมาก ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยให้มาก, Thai definition: ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก
ไวไฟ [V] be inflammable, Example: หลังคาที่ทำด้วยจากไวไฟมากหากเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคงจะดับไม่ทัน, Thai definition: ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก
ไวไฟ [V] be fast, See also: be sensual, be hot, be sexy, Example: เด็กสาวสมัยนี้ไวไฟมาก ไม่ค่อยรักนวลสงวนตัวเหมือนเมื่อก่อน, Thai definition: มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ
ไวไฟ [ADJ] fast, See also: sensual, hot, sexy, Example: เธอเป็นสาวไวไฟ จนใครๆ ก็กลัวที่จะรู้จักเธอ, Thai definition: ู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไวไฟว. ที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมาก เช่น น้ำมันไวไฟ, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติหละหลวมในทางชู้สาว มีลักษณะดังสิ่งไวไฟ.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wireless Fidelity (Wi-Fi)ไวไฟ, เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My mate Janice wants you to sign her tits.กองหน้าไวไฟ? ใช่แล้ว... Everyone (2009)
But don't go too fast.แต่อย่าไวไฟมากนักล่ะ The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
This thing's got a white-fi emitter, isn't even in the real world yet.เจ้าสิ่งนี้มีตัวส่งสัญญาณไวไฟล์ ซึ่งยังไม่มีใช้กันทั่วไป Dark Matter (2010)
Tapping into the WiFi now.ต่อไวไฟแล้ว Nature of the Beast (2011)
But your wi-fi is so slow.แต่ไวไฟน์สันยานต่ำมาก And the Really Petty Cash (2011)
Smartphones are constantly searching for wi-fi signals.สมาร์ทโฟนจะค้นหาสัญญาณไวไฟ อย่างสม่ำเสมอ Number Crunch (2011)
Since this crime is in the south jurisdiction, the SSAT will provide rear backup.ของเหล่านั้นเป็นวัสดุไวไฟ กรุณาให้การสนับสนุนจนถึงที่สุด Poseidon (2011)
Now it doesn't have to be a Justice of the Peace quickie.ตอนนี้มันยังไม่ถูกต้องนักสำหรับการจู๋จี๋ไวไฟ Big Brother (2012)
There's loads of flammable solvents used in construction.มันมีสารไวไฟ เป็นตัวที่อยู่ในโตรงสร้าง Desperate Souls (2012)
We're going to hack his wi-fi?เราต้องแฮ็คเข้าไปในไวไฟของเขาใช่มั้ย Super (2012)
When the phone company puts in your wi-fi, the password is your phone number.ตอนที่บริษัทโทรศัพท์ต่อเชื่อไวไฟให้คุณ พาสเวิร์ดจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ Super (2012)
She changes her wi-fi password every day.หล่อนเปลี่ยนพาสเวิร์ดของไวไฟทุกวัน Super (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไวไฟ[v.] (waifai) EN: be inflammable   
ไวไฟ[adj.] (waifai) EN: inflammable   FR: inflammable
ไวไฟ[adj.] (waifai) EN: hot ; sexy ; sensual ; fast   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflammable    [ADJ] ไวไฟ, See also: ติดไฟง่าย, Syn. burnable, flammable, combustible, Ant. nonflammable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา

English-Thai: Nontri Dictionary
inflammable(adj) ไวไฟ,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,โกรธง่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top