ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satin

S AE1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satin-, *satin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satin(n) ผ้าต่วน, See also: ผ้าแพรต่วน, ผ้าซาติน
satin(adj) ทำด้วยผ้าต่วน
satin(adj) เงามันเหมือนผ้าต่วน, See also: มัน, ลื่น
satiny(n) เงามันและนุ่มเหมือนผ้าซาติน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satin(แซท'ทีน) n., adj. (เกี่ยวกับ) แพรต่วน, แพรเลี่ยน, เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยแพรต่วนหรือแพรเลี่ยน, ลื่น, มัน

English-Thai: Nontri Dictionary
satin(n) แพรต่วน, ผ้าแพร, แพรซาติน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
satin sparซาทินสปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wish I were a woman of 36, dressed in black satin with a string of pearls.ฉันเองก็หวังว่าตัวเองจะเป็นหญิงอายุ 36 สวมชุดผ้าซาตินสีดําพร้อมกับสร้อยไข่มุก Rebecca (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
Lace and satin pressed tight against the plump little bubbles.ดูแนวผ้าที่แนบเนื้อบนเรือนร่างนั่นสิ Girl with a Pearl Earring (2003)
If you don't get this mangy, 6-Nippled, cujo wannabe off my satin sheets, ถ้าแกไม่เอาไอ้นมหกเต้านี่ออกไปจากผ้าปูเตียงซาตินของชั้นล่ะก็ Hello, Little Girl (2008)
Here the satin is cut on the bias.ทำได้ป่ะ ? Gomorrah (2008)
I'll have my guys bring it out here and deliver it to you on a little satin pillow.ฉันจะให้คนของฉัน เอามันมาให้ถึงที่นี่เลย และเอาหมอน ผ้าห่มเล็กๆมาให้นายด้วย Sunset (2010)
♪ Manhattan women are dressed in silk and satin#สาวๆในแมนฮัตตัน แต่งตัวสุดฮิปกิ๊บเก๋# New York (2011)
¶ Girls in white dresses with blue satin sashes ¶#หญิงสาวในชุดขาว# #และผ้าคาดเอวสีฟ้า# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Girls in white dresses with blue satin sashes ¶#หญิงสาวในชุดขาว# #และผ้าคาดเอวสีฟ้า# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Classic black, satin notch lapel, bespoke, of course.ชุดดำสุดคลาสสิค ปกคลิบผ้าซาติน จะพูดว่า, แน่นอน One Percent (2013)
♪ If I die young, bury me in satinถ้าฉันตายเมื่อยังไม่ควร โปรดฝังร่างฉันในผ้าซาติน The Quarterback (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satinShe was wearing a gown of satin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่วน(n) satin, Syn. ผ้าต่วน, Example: เจ้าของร้านสั่งซื้อต่วนมาหลายเมตรเพื่อเตรียมตกแต่งในงานลี้ยง, Thai Definition: ชื่อแพรชนิดหนึ่ง เนื้อเกลี้ยงเป็นมันด้านเดียว ทอเป็นลายสอง
ซาติน(n) satin, Example: เสื้อแต่งงานของไดอาน่าทำจากผ้าซาติน และลูกไม้ซึ่งปักทับด้วยไข่มุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้ว[kaēo] (n) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood
ต่วน[tuan] (n) EN: satin  FR: satin [ m ] ; moire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SATIN S AE1 T AH0 N
SATINS S AE1 T AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satin (n) sˈætɪn (s a1 t i n)
sating (v) sˈɛɪtɪŋ (s ei1 t i ng)
satinwood (n) sˈætɪnwud (s a1 t i n w u d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, / ] satin, #23,796 [Add to Longdo]
绸缎[chóu duàn, ㄔㄡˊ ㄉㄨㄢˋ, / ] satin; silk fabric, #29,891 [Add to Longdo]
缎子[duàn zi, ㄉㄨㄢˋ ㄗ˙, / ] satin, #68,410 [Add to Longdo]
缎布[duàn bù, ㄉㄨㄢˋ ㄅㄨˋ, / ] satin [Add to Longdo]
缎纹织[duàn wén zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄨㄣˊ ㄓ, / ] satin weave [Add to Longdo]
缎织[duàn zhī, ㄉㄨㄢˋ ㄓ, / ] satin weave [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satin { m }satin [Add to Longdo]
satinieren | satinierend | satiniert | satiniert | satinierteto satin | satining | satined | satins | satined [Add to Longdo]
Seidenmonarch { m } [ ornith. ]Satin Flycatcher [Add to Longdo]
Seidenlaubenvogel { m } [ ornith. ]Satin Bowerbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サテン[saten] (n) satin (dut [Add to Longdo]
サテンステッチ[satensutecchi] (n) satin stitch [Add to Longdo]
スカジャン[sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper [Add to Longdo]
パルス状[パルスじょう, parusu jou] (adj-f) pulse; pulsating; pulsatile [Add to Longdo]
金襴緞子[きんらんどんす, kinrandonsu] (n) gold-brocaded satin damask [Add to Longdo]
黒繻子[くろじゅす, kurojusu] (n) black satin [Add to Longdo]
採長補短[さいちょうほたん, saichouhotan] (n, vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points [Add to Longdo]
鼠繻子[ねずみじゅす, nezumijusu] (n) gray satin fabric [Add to Longdo]
南京繻子[なんきんじゅす, nankinjusu] (n) nankeen satin [Add to Longdo]
補償装置[ほしょうそうち, hoshousouchi] (n) compensator; compensating device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satin \Sat"in\, n. [F. satin (cf. Pg. setim), fr. It. setino,
   from seta silk, L. saeta, seta, a thick, stiff hair, a
   bristle; or possibly ultimately of Chinese origin; cf. Chin.
   sz-t["u]n, sz-twan. Cf. {Sateen}.]
   A silk cloth, of a thick, close texture, and overshot woof,
   which has a glossy surface.
   [1913 Webster]
 
      Cloths of gold and satins rich of hue.  --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
   {Denmark satin}, a kind of lasting; a stout worsted stuff,
    woven with a satin twill, used for women's shoes.
 
   {Farmer's satin}. See under {Farmer}.
 
   {Satin bird} (Zool.), an Australian bower bird. Called also
    {satin grackle}.
 
   {Satin flower} (Bot.) See {Honesty}, 4.
 
   {Satin spar}. (Min.)
   (a) A fine fibrous variety of calcite, having a pearly
     luster.
   (b) A similar variety of gypsum.
 
   {Satin sparrow} (Zool.), the shining flycatcher ({Myiagra
    nitida}) of Tasmania and Australia. The upper surface of
    the male is rich blackish green with a metallic luster.
 
   {Satin stone}, satin spar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satin
   n 1: a smooth fabric of silk or rayon; has a glossy face and a
      dull back

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Satin /satɛ̃/ 
  satin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top