Search result for

rummag

(46 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rummag-, *rummag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rummage[VI] ค้นกระจุยกระจาย, See also: รื้อค้น, ค้นทั่ว, Syn. ransack, rearch
rummage[VT] ค้นกระจุยกระจาย, See also: รื้อค้น, ค้นทั่ว, ค้นทุกซอกทุกมุม, Syn. ransack, search
rummage[N] การค้นกระจุยกระจาย, See also: การรื้อค้น, การค้นทั่ว, การค้นทุกซอกทุกมุม, Syn. thorough search
rummage[N] สิ่งของสัพเพเหระที่ใช้แล้ว
rummage sale[N] การขายของหลากหลายทั้งใช้แล้วและของใหม่เพื่อการกุศล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rummage(รัม'มิจฺ) vt.,vi. (การ) ค้นทั่ว,ค้นทุกซอกทุกมุม,ค้นกระจุย,ค้นหา,สิ่งของสัพเพเหระ, See also: rummager n., Syn. root,ransack,poke,probe
brummagemn.,adj. สิ่งที่สวยงาม แต่ไม่ค่อยมีค่าหรือไร้ค่า
scrummage(สครัม'มิจฺ) n. การแย่งชิงกัน,การยืนประจัญหน้าแย่งชิงลูกกัน (ในกีฬารักบี้) ,การต่อสู้กัน,การทะเลาะกัน. vi. เข้าแย่งชิงลูกกัน., See also: scrummager n., Syn. scrum

English-Thai: Nontri Dictionary
rummage(vt) คุ้ยหา,รื้อหา,ค้นหา
RUMMAGE rummage sale(n) การขายของสัพเพเหระ,การขายของกระจุกกระจิก
scrummage(n) การประจัญหน้า,การต่อสู้,การทะเลาะกัน,การแย่งชิงกัน
scrummage(vt) ประจัญหน้า,ต่อสู้,ทะเลาะกัน,แย่งชิงกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Intelligence Bureau is rummaging the entire fortress.หน่วยข่าวกรองกำลังรื้อค้นภายในป้อม The Kingdom of the Winds (2008)
No, you have no right to go rummaging through my past!ไม่,คุณไม่มีสิทธิมาขุดคุ้ยอดีตผม Doubt (2008)
But that does not mean we could rummage in our deceased's grave and clone them.แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า \ - จะยอมให้ขุดคนตาย เอาไปโคลน Womb (2010)
And I also have some things in the garage for the rummage sale, and I am also available to run the next Sunday school pancake breakfast.แล้วยังมีของบริจาคในโรงรถ และอยากอาสาทำแพนเค้ก เป็นอาหารเช้าให้กับที่โรงเรียนวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะ You Gotta Get a Gimmick (2010)
And rummage through this stuff,และรื้อหาของพวกนี้ By the Light of the Moon (2010)
How about I rummage around in your kitchenเดี๋ยวฉันเข้าครัวหน่อยนะ Sorry Grateful (2010)
You know the feds love to rummage.คุณก็รู้นะพวกเจ้าพนักงานของรัฐชอบขุดคุ้ย Deadline (2011)
We don't rummage like they do.พวกเราไม่คุ้ยหาแบบที่พวกมันทำ Bears Will Be Bears (2011)
She's rummaging through my stuff, going to druggie meetings, narc-ing me out.เขารื้อห้องหนูกระจาย ไปชุมนุมผู้เสพยา ยุ่งตลอด A Whole New Kind of Bitch (2011)
I'm gonna be up all night rummaging through the attic.สงสัยหาทั้งคืน งมอยู่ในข้าวของเก่าๆทั้งหลาย\โอเค Three Coins in a Fuchsbau (2012)
I'd rather not have all that rummaging through my head when I'm trying to have a drink.ปู่ไม่อยากคิดเรื่องบ้าบอพวกนั้น เวลาที่ปู่อยากจะดื่ม Mockingbird Lane (2012)
My boss volunteered the bank staff to help out at a rummage sale at the church.เจ้านายแม่หาคนที่ ธนาคารมาเป็นจิตอาสา ขายของเก่าที่โบสถ์ That Girl Is Poison (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rummagThe rummage sale netted me a profit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุ้ย[V] rummage, See also: search, ransack, delve, seek, Syn. ค้น, Example: เจ้าหน้าที่พยายามคุ้ยกองเอกสารบนโต๊ะเพื่อหาเอกสารที่ตนต้องการ
ควานหา[V] search, See also: rummage with, find out, Syn. คลำหา, ตามหา, Example: การควานหาสมบัติในทะเลเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้นพบ[v.] (khonphop) EN: discover ; see about ; find out ; rummage   FR: découvrir ; dénicher
คุ้ย[v.] (khui) EN: turn up ; dig ; delve ; rummage   FR: fouir ; creuser
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage with ; find out   

CMU English Pronouncing Dictionary
RUMMAGE    R AH1 M IH0 JH
RUMMAGING    R AH1 M IH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rummage    (v) (r uh1 m i jh)
rummaged    (v) (r uh1 m i jh d)
rummages    (v) (r uh1 m i jh i z)
rummaging    (v) (r uh1 m i jh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃがじゃ[, gajagaja] (adj-na,adv) rummage (in a drawer) [Add to Longdo]
ごそり[, gosori] (adv,adv-to) (on-mim) rustling sound; rummaging sound [Add to Longdo]
ゴソゴソ;ごそごそ[, gosogoso ; gosogoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) rustling sound; rummaging sound [Add to Longdo]
スクラメージ[, sukurame-ji] (n) (See スクラム・1) scrummage (rugby); scrum [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
我楽多市[がらくたいち, garakutaichi] (n) rummage sale [Add to Longdo]
漁り[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells [Add to Longdo]
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale [Add to Longdo]
掃き溜めを漁る[はきだめをあさる, hakidamewoasaru] (exp,v5r) to rummage a dustbin; to pick a garbage dump [Add to Longdo]
探り箸[さぐりばし, saguribashi] (n) using one's chopsticks to find a food one likes by rummaging in one's dish, pot, etc. (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top