Search result for

คลำหา

(27 entries)
(0.0511 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คลำหา-, *คลำหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลำหา[V] fumble, See also: grope, Syn. ควาน, งม, ควานหา, งมหา, Example: แม่ค้ากับลูกค้าช่วยกันคลำหาเศษเหรียญใต้แผงกันวุ่นวาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Making heads or tails of any of dad's research?จะคลำหาทางมั่วๆ จากงานค้นคว้าของพ่อนะเหรอ? Everybody Loves a Clown (2006)
And by fourth grade, I knew what a distended ileum felt like on palpation.ผมคลำหาจุดที่ลำไส้เล็กบวมได้ตั้งแต่ป.4 Love & Other Drugs (2010)
- Find them vulnerable.- คลำหาจุดอ่อน Horrible Bosses (2011)
Hey, everybody wants a shortcut in life.ทุกคนคลำหาทางลัดในชีวิต Friends with Benefits (2011)
I just want to-- I just want to drink and get drunk and stumble home on the T.ไม่ ผมแค่ต้องการ ต้องการดื่ม อยากเมาแล้วก็คลำหาทางกลับบ้าน Spooky Little Girl (2011)
You have to use your fingers when you find the entry point.เวลาคลำหาจุดทะลวง จะต้องใช้นิ้ว Tower Heist (2011)
I don't know how you guys have done this for so long.ต้องคลำหาฟาง ฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้พวกคุณทำมันสำเร็จได้ยังไง Uprising (2015)
Grasping at straws I'm pretty sure, but maybe there's something in Brick's M.O.ฉันแน่ใจ ว่าฉันกำลังคลำหาฟาง แต่บางทีมันอาจจะมี บางอย่างในความเคยชินของบริค Uprising (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คลำหา[v. exp.] (khlam hā) EN: fumble ; grope   FR: chercher à tâtons
คลำหาลูกกุญแจในกระเป๋า[xp] (khlam hā lūk kunjaē nai krapao) EN: fumble in one's pocket for the key   FR: chercher les clés dans sa poche

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feel about[PHRV] คลำหา, See also: ใช้มือคลำ, Syn. fish for
feel for[PHRV] คลำหา, Syn. feel about
fish for[PHRV] คลำหา, Syn. feel about, feel for, fumble for
grope about[PHRV] คลำหา, Syn. grope around
grope around[PHRV] คลำหา, Syn. grope about
grope[VI] คลำหา, See also: เสาะหา, สืบเสาะหา, Syn. fish, fumble, touch

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divining rodn. ไม้กายสิทธิ์'ที่ผู้เลื่อมใสใช้คลำหาทองคำ สายแร่ แหล่งน้ำและอื่น ๆ, Syn. dowsing rod
feel(ฟีล) {felt,felt,feeling,feels} v. รู้สึก,สำนึก,ทราบซึ้ง,เห็นใจ,เข้าใจ,สัมผัส,คล้ำ,คลำหา -n. การรู้สึก,การสัมผัส,ประสาทสัมผัส. -Phr. (feel one's way ไปข้างหน้าระมัดระวัง), Syn. sense,perceive,touch
fumble(ฟัม'เบิล) {fumbled,fumbling,fumbles} vi..,vt. คลำ,คลำหา,คลำเปะปะ,ทำอย่างซุ่มซ่าม. n. การคลำ, See also: fumblingly adv. fumblingness n., Syn. bumble,grope
grope(โกรพ) vi. คลำหา,ค้นหาอย่างไม่แน่ใจ vt. ค้นหา,สืบหา., See also: groper n., Syn. search
scrabble(สแครบ'เบิล) vi.,n. (การ) คุ้ยเขี่ย,ตะกุยหา,คลำหา,ขย้ำจับ,เขียนหวัด,เขียนขยุกขยิก,ดิ้นรน, See also: scrabbler n., Syn. search
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
water witchn. ผู้ที่สามารถใช้ด้ามไม้คลำหาแหล่งน้ำได้,ชื่อนกเป็ดน้ำชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
scrabble(vt) ตะกุย,ข่วน,คุ้ยเขี่ย,ขูด,คลำหา,ดิ้นรน,เขียนหวัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top