Search result for

rice

(116 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rice-, *rice*
English-Thai: Longdo Dictionary
rice cooker(n ) หม้อหุงข้าว
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rice[N] ต้นข้าว
rice[N] เมล็ดข้าว, See also: ข้าวสาร
rice[VT] ตำ (ข้าว), See also: บด
ricepaper[N] กระดาษบางทำจากใยต้นข้าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rice(ไรซฺ) n. เมล็ดข้าว,ต้นข้าว vt. ทำให้มีลักษณะคล้ายข้าว,ตำข้าว,ทุบหรือบดให้มีลักษณะเป็นแป้งเปียกที่คล้ายข้าว
rice brann. รำข้าว
rice-milln. โรงสีข้าว
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
brown riceข้าวแดง,ข้าวที่ยังไม่ได้สี
cantatrice(คานทะทรี'ชี) n. นักร้องอาชีพที่เป็นหญิง
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
cicatricen.,pl. แผลเป็น
dentifrice(เดน'ทะฟริส) n. ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
hyperuricemiaภาวะกรดยูริคในเลือดสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
rice(n) ข้าว
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
cicatrice(n) แผลเป็น
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
dentifrice(n) ยาสีฟัน,ผงสีฟัน
licorice(n) ชะเอม
price(n) ราคา,ค่า,โทษ,รางวัล,ค่าตอบแทน
price(vt) ตั้งราคา,สืบราคา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rice-water stoolอุจจาระน้ำซาวข้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Riceข้าว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Riceข้าว [TU Subject Heading]
Rice blast diseaseโรคไหม้ในข้าว [TU Subject Heading]
Rice cracker industryอุตสาหกรรมขนมข้าวกรอบ [TU Subject Heading]
Rice crackersขนมข้าวกรอบ [TU Subject Heading]
Rice farmersชาวนา [TU Subject Heading]
Rice hull ashขี้เถ้าแกลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rice hull ashเถ้าแกลบ [TU Subject Heading]
Rice hullsแกลบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rice hullsแกลบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rice farmingทำนา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Were you there for the rice or the reeducation camps?คุณเคยไปค่ายการศึกษาหรือเปล่า Birthmarks (2008)
I recommend my dad's curry rice.ฉันขอแนะนำ แกงกะหรี่ฝีมือพ่อฉัน Akai ito (2008)
This is really curry rice.มันเป็นแกงกะหรี่ของแท้ดั่งเดิม Akai ito (2008)
I'm about to throw-up the rice cakes from last year's autumn festival.ฉันอยากจะอาเจียนเอาเค้กข้าวที่กินไปตั้งกะปีที่แล้วออกมาจัง Beethoven Virus (2008)
And I was about to make rice cake soup for dinner, so there are rice cakes that I soaked in water.แล้วฉันก็ทำซุปเค้กข้าวไว้เป็นอาหารเย็น เค้กข้าวอ่ะ มันแช่อยู่ในน้ำ Beethoven Virus (2008)
The rice is not enough. Should I steam some potatoes?ข้าวน่าจะไม่พอแล้วหล่ะ ข้าจะไปนึ่งมันมาให้ดีไหม? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- You do? - I do. Holy crap, Ricebowl!โอ้โหเว้ยไอ้ไรซ์บอล / มาร์ค Jumper (2008)
Come on, Ricebowl. Don't be stupid! David, come back!เดวิดกลับมา ช่างมันเถอะน่าไม่เป็นไรหรอก Jumper (2008)
Ricebowl was dead, but I'd never been more alive.ผมรู้สึกมีชีวิตแบบสุดๆ Jumper (2008)
David Rice?- จริงของมิลลี่ เธอไม่ได้... Jumper (2008)
I don't know what you're talking about, okay? Hey, everybody, it's Ricebowl!เฮ้ทุกคนนี่ไอ้ไรซ์บอล ไม่เอาน่า Jumper (2008)
Knew it was the Ricecake.ว่าแล้วเป็นแกชัวร์ไอ้ไรซ์เค้ก Jumper (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riceCan I have seconds on rice and cabbage?
riceBorn in Japan, I make it a rule to have rice at dinner.
riceShe made for a rice field.
riceThe rice is coming well this year.
riceThey deal in rice at that store.
riceHe made the soup by mixing a little meat with some rice.
riceIn America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.
riceAn abundance of rice was produced last year.
riceYou must be hungry to eat so much rice.
riceThe Japanese used to live on rice and fish.
riceA poor rice harvest will get us into real trouble.
riceThe Japanese as a whole are a rice-eating nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้าวต้มกุ๊ย[N] rice gruel, See also: boiled rice, rice congee, Example: อาหารเช้าบนรถไฟเป็นข้าวต้มกุ๊ยร้อนๆ กินกับหมูหยอง, Thai definition: ข้าวต้มขาวที่กินกับกับข้าว
ข้าวต้มเครื่อง[N] rice congee mixed with meat, Example: ผมกินข้าวไม่ลง แม้ว่าจะเป็นข้าวต้มเครื่องที่ภรรยาผมเตรียมไว้ให้ก็ตาม, Thai definition: ข้าวต้มที่ปรุงสำเร็จในตัว ใส่เนื้อสัตว์ หมู ปลา เป็นต้น
โรงสีข้าว[N] rice mill, Syn. โรงสี, Count unit: โรง, แห่ง
ข้าวเจ้า[N] rice, Example: ประเทศไทยเพาะปลูกข้าวเจ้า เพื่อบริโภคเป็นอาหารหลัก, Thai definition: ชื่อข้าวพันธุ์หนึ่งของชนิด Oryza sativa Linn. เนื้อเมล็ดใส ใช้หุงเป็นอาหาร เมื่อหุงแล้วเมล็ดมักร่วนและสวย มีชื่อต่างๆ กัน เช่น ข้าวปิ่นแก้ว ข้าวมันปู
โรงสี[N] rice mill, Example: ข้าวเปลือกมาถึงโรงสีโดยทางน้ำ, Count unit: แห่ง
รำ[N] rice bran, See also: bran of rice or cereal, Syn. รำข้าว, Example: โรคเหน็บชาเกิดจากการรับประทานข้าวที่ขัดจนหมดรำ, Thai definition: ผงเยื่อเมล็ดข้าวสาร
ข้าวเปียก[N] rice paste, See also: rice pudding, Example: มีข้าวเปียกอยู่ในหม้อเยอะเลย ไปตักมาแบ่งกันกินสิ, Thai definition: ข้าวที่ต้มกับน้ำกะทิให้เหลวจนน้ำแห้ง มีรสเค็มๆ มันๆ
ข้าวสาร[N] rice, Example: ลูกช่วยตวงข้าวสารมาให้แม่ 2 กระป๋อง, Thai definition: ข้าวเปลือกที่สีซ้อมจนเหลือแต่เมล็ดขาวดีแล้ว
ข้าวมัน[N] rice cooked with coconut milk, See also: oily rice, Example: เสียดายไม่มีข้าวมันมากินกับส้มตำ จะได้เพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้าวที่หุงด้วยกะทิให้สุก
ข้าว[N] rice, See also: grain, Syn. ต้นข้าว, Example: ชาวนาปลูกข้าวได้เฉลี่ยไร่ละ 40 ถังต่อปี, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในวงศ์ Gramineae โดยเฉพาะชนิด Oryza sativa Linn. ซึ่งใช้เมล็ดเป็นอาหารหลัก มีหลายพันธุ์ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้างอิงราคาซื้อขาย[v. exp.] (āng-ing rākhā seūkhāi) EN: quote a price   
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อายัดราคา[v. exp.] (āyat rākhā) EN: freeze prices   FR: geler les prix
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บอกผ่าน[v.] (bøkphān) EN: overcharge ; jack up the price ; overstate the price ; quote an excessive price   
บอกราคา[v. exp.] (bøk rākhā) EN: quote a price   
บริษัทส่งออก[n. exp.] (børisat song-øk) EN: exporter   FR: société exportatrice [f] ; exportateur [m]
ชะเอม[n.] (cha-ēm) EN: liquorice = licorice (Am.)   FR: réglisse [f] ; liquorice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RICE    R AY1 S
RICE'S    R AY1 S AH0 Z
RICEVILLE    R AY1 S V IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rice    (n) (r ai1 s)
rice-paper    (n) - (r ai1 s - p ei p @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milchreis {m} [cook.]rice pudding [Add to Longdo]
Reispapier {n}rice paper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糝粉;新粉(iK)[しんこ, shinko] (n) (1) rice flour; (2) (abbr) (See 糝粉餅) rice flour dough [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
PER[パー, pa-] (n) price-earnings ratio; PER [Add to Longdo]
TOPIX[トピックス, topikkusu] (n) (See 東証株価指数) Tokyo Stock Price Index; TOPIX [Add to Longdo]
あきたこまち[, akitakomachi] (n) Akitakomachi (variety of rice) [Add to Longdo]
うな丼;鰻丼;うなぎ丼[うなどん(うな丼;鰻丼);うなぎどんぶり(鰻丼;うなぎ丼), unadon ( una donburi ; unadon ); unagidonburi ( unadon ; unagi donburi )] (n) bowl of eel and rice (donburi) [Add to Longdo]
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi [Add to Longdo]
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce [Add to Longdo]
お握り(P);御握り[おにぎり, onigiri] (n) (uk) rice ball (often triangular, sometimes with a filling and wrapped in nori); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大米[dà mǐ, ㄉㄚˋ ㄇㄧˇ, ] rice [Add to Longdo]
康多莉扎・赖斯[Kāng duō lì zhā, ㄎㄤ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄓㄚ· Lai4 si1, / ] Rice (name); Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State from 2005 [Add to Longdo]
水稻[shuǐ dào, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, ] rice; paddy [Add to Longdo]
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, ] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus [Add to Longdo]
炊具[chuī jù, ㄔㄨㄟ ㄐㄩˋ, ] rice steamer [Add to Longdo]
稻子[dào zi, ㄉㄠˋ ㄗ˙, ] rice (crop); unhulled rice [Add to Longdo]
稻谷[dào gǔ, ㄉㄠˋ ㄍㄨˇ, / ] rice crops [Add to Longdo]
稻米[dào mǐ, ㄉㄠˋ ㄇㄧˇ, ] rice (crop) [Add to Longdo]
米仓[mǐ cāng, ㄇㄧˇ ㄘㄤ, / ] rice granary [Add to Longdo]
米粉[mǐ fěn, ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, ] rice flour [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
価格戦争[かかくせんそう, kakakusensou] price war [Add to Longdo]
価格帯[かかくたい, kakakutai] price range [Add to Longdo]
低価格化[ていかかくか, teikakakuka] price reduction [Add to Longdo]
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price [Add to Longdo]
流通[りゅうつう, ryuutsuu] negotiation (of price) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rice \Rice\, n. [F. riz (cf. Pr. ris, It. riso), L. oryza, Gr.
   ???, ???, probably from the Persian; cf. OPers. br[imac]zi,
   akin to Skr. vr[imac]hi; or perh. akin to E. rye. Cf. {Rye}.]
   (Bot.)
   A well-known cereal grass ({Oryza sativa}) and its seed. This
   plant is extensively cultivated in warm climates, and the
   grain forms a large portion of the food of the inhabitants.
   In America it grows chiefly on low, moist land, which can be
   overflowed.
   [1913 Webster]
 
   {Ant rice}. (Bot.) See under {Ant}.
 
   {French rice}. (Bot.) See {Amelcorn}.
 
   {Indian rice}., a tall reedlike water grass ({Zizania
    aquatica}), bearing panicles of a long, slender grain,
    much used for food by North American Indians. It is common
    in shallow water in the Northern States. Called also
    {water oat}, {Canadian wild rice}, etc.
 
   {Mountain rice}, any species of an American genus
    ({Oryzopsis}) of grasses, somewhat resembling rice.
 
   {Rice bunting}. (Zool.) Same as {Ricebird}.
 
   {Rice hen} (Zool.), the Florida gallinule.
 
   {Rice mouse} (Zool.), a large dark-colored field mouse
    ({Calomys palistris}) of the Southern United States.
 
   {Rice paper}, a kind of thin, delicate paper, brought from
    China, -- used for painting upon, and for the manufacture
    of fancy articles. It is made by cutting the pith of a
    large herb ({Fatsia papyrifera}, related to the ginseng)
    into one roll or sheet, which is flattened out under
    pressure. Called also {pith paper}.
 
   {Rice troupial} (Zool.), the bobolink.
 
   {Rice water}, a drink for invalids made by boiling a small
    quantity of rice in water.
 
   {Rice-water discharge} (Med.), a liquid, resembling rice
    water in appearance, which is vomited, and discharged from
    the bowels, in cholera.
 
   {Rice weevil} (Zool.), a small beetle ({Calandra oryzae}, or
    {Sitophilus oryzae}) which destroys rice, wheat, and
    Indian corn by eating out the interior; -- called also
    {black weevil}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rice
   n 1: grains used as food either unpolished or more often
      polished
   2: annual or perennial rhizomatous marsh grasses; seed used for
     food; straw used for paper
   3: English lyricist who frequently worked with Andrew Lloyd
     Webber (born in 1944) [syn: {Rice}, {Sir Tim Rice}, {Timothy
     Miles Bindon Rice}]
   4: United States playwright (1892-1967) [syn: {Rice}, {Elmer
     Rice}, {Elmer Leopold Rice}, {Elmer Reizenstein}]
   v 1: sieve so that it becomes the consistency of rice; "rice the
      potatoes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top