ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respect for

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respect for-, *respect for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respect for[PHRV] เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- LEFT Of looking for respect for change, of questioning things.แนวคิดที่มองหาความเคารพในการเปลี่ยนแปลง ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆ  ()
So you don't shut up with this government bullshit right now and start showing some team spirit and respect for the Red Dragonsฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่เลิกพล่าม เรื่องรัฐบาลบ้าบอนี่ แล้วหันมาทุ่มแรงใจเชียร์ รวมทั้งให้เกียรติทีมมังกรแดงละก็ The Fate of the Furious (2017)
I have an enormous amount of respect for your work, Dr. Cheng.ฉันชื่นชมผลงานของคุณอย่างมาก ดร.แชง Morgan (2016)
We gave you two of the three out of respect for your loss.พวกข้าจะให้เจ้าสองคนเพื่อเคารพสิ่งที่เจ้าเสียไป No One (2016)
- You once spoke of your respect for our father because he understood the necessity of working with one's rivals.เพราะเขาเข้าใจในการทำงานร่วมกับคู่แข่ง Book of the Stranger (2016)
No respect for anything in this world.ไม่เคารพอะไรเลยในโลกนี้ Book of the Stranger (2016)
The High Sparrow has no respect for kings or queens.พวก High Sparrow ไม่เคยเคารพกษัตริย์หรือราชินีเลย Book of the Stranger (2016)
I always assumed my respect for you is clear.ฉันมักจะสันนิษฐานเคารพของ ฉันให้คุณเป็นที่ชัดเจน Star Trek Beyond (2016)
I think she thought that if I had been just one of those girls you wouldn't have real respect for my integrity.ฉันว่าแม่คิดว่าถ้าฉันเป็นหนึ่งในสาวพวกนั้น คุณคงไม่คิดจะให้คุณค่ากับฉันจริงจัง Rules Don't Apply (2016)
So I only hope I can earn your respect for my work because you've certainly earned my respect for yours.ไม่ว่าปีกแฟลบจะ 35.4 หรือ 36.9 ฉันได้แต่หวังว่าคุณจะนับถือฉันจากผลงาน เพราะคุณได้ความนับถือของฉัน จากผลงานของคุณค่ะ Rules Don't Apply (2016)
You don't have any respect for any of us or the rules of this house.เธอไม่มีความเคารพต่อพวกเราทุกคน หรือแม้กระทั่งกฎของบ้านหลังนี้ Chainsaw (2015)
We usually don't post missing persons until they've been missing for 24 hours, but out of respect for Wayne Enterprises...ปกติเราไม่รับแจ้งคนหาย จนกระทั่ง 24 ชั่วโมง Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respect forEven your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.
respect forHave respect for his feelings.
respect forHe has absolutely no respect for other people's feelings.
respect forI have a respect for those who went before me.
respect forRespect for law is fundamental to our society.
respect forShe has great respect for her teacher.
respect forThe British have a lot of respect for law and order.
respect forThe memoir breathes the deepest respect for his father.
respect forThe two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.
respect forWe have respect for our teacher.
respect forWe must have respect for tradition.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for   FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
นอบน้อม[v.] (nøpnøm) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe   FR: respecter ; observer

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] respect for the wise, #89,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ます[, masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
右文[ゆうぶん, yuubun] (n) respect for literary culture [Add to Longdo]
敬老[けいろう, keirou] (n) respect for the aged; (P) [Add to Longdo]
敬老会[けいろうかい, keiroukai] (n) meeting to show respect for the aged [Add to Longdo]
御御様[おごうさま, ogousama] (n) (arch) (term of respect for) another's wife or daughter [Add to Longdo]
御嬢様;お嬢さま;お嬢様[おじょうさま, ojousama] (n) (term of respect for) another's daughter; daughter of a high-class family [Add to Longdo]
宿禰[すくね, sukune] (n) (1) (arch) (hon) Lord (title of respect for nobility, etc.); (2) (See 八色の姓) Sukune (third highest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
女尊[じょそん, joson] (n) respect for women [Add to Longdo]
尚古[しょうこ, shouko] (n) respect for olden days [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) respect for one's elders; (2) harmony among siblings [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top