ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rating

R EY1 T IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rating-, *rating*, rat
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rating(n) การประเมิน, See also: การแบ่งแยกตามลำดับชั้น, Syn. assessment, classification
rating(n) การจัดอันดับฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น, ขั้น, ยศหรือระดับ, ชั้น ขั้น, อันดับของบริษัท, เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง, ค่าที่บ่งบอก, การแบ่งแยกอัตราภาษี
disk operating systemระบบปฏิบัติการแบบใช้จานโปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่สั่งการให้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าจะแปลให้ตรงตัว ก็จะเรียกได้ว่า เป็นระบบปฏิบัติการแบบที่ใช้จานบันทึกข้อมูล เรามักจะใช้คำย่อที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า DOS (อ่านว่า ดอส) ส่วนระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ เรียกว่า OS อ่านว่า โอเอส (Operating System) ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ประเภทเทียบเคียงกับไอบีเอ็ม (IBM compatibles) หรือพีซี (PC) จะใช้ "ดอส" ที่เขียนโดยบริษัทไมโครซอฟต์ นิยมเรียกกันว่าMS-DOS หรือ Microsoft DOS ส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช มีชื่อว่า System 6 หรือ 7
exasperating(อิกแซส'พะเรทิง) adj. ซึ่งโกรธเคืองมาก, น่าโมโหมาก, ซึ่งยั่วโทสะมาก., Syn. annoying
fulguratingadj. โพรงคล้ายท่อในทรายหรือหินที่เกิดจากฟ้าผ่า
grating(เกร'ทิง) n. ตะแกรงสำหรับครอบทางผ่าน
microsoft disk operatingใช้ตัวย่อว่า MS-DOS (อ่านว่า เอ็มเอสดอส) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8, 000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
not operating properlyยังใช้ไม่ได้มักใช้ตัวย่อว่า NOP หมายถึง โปรแกรมหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างที่คิด
operating systemระบบปฏิบัติการใช้ตัวย่อว่า OS หมายถึง ซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทั้งหมด รวมทั้งการปฏิบัติงานของโปรแกรมด้วย เปรียบเสมือนเป็นแม่บ้าน ที่คอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานประสานกัน ระบบปฏิบัติการของโมโครคอมพิวเตอร์ จะเรียกว่า ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน (disk operating systemหรือที่ใช้ตัวย่อว่า DOS) ที่มีชื่อโด่งดังอยู่ในขณะนี้ ก็คือ MS DOS (ใช้กับพีซี) และ System 7 (ใช้กับแมคอินทอช) หลังจากดอสแล้ว ก็มานิยมใช้ระบบวินโดว์แทน
penetrating(เพน'นิเทรทิง) adj. ผ่านทะลุ, หลักแหลม, แหลมคม, โน้มน้าวจิตใจ, Syn. penetrant

English-Thai: Nontri Dictionary
rating(n) อัตรา, ชั้น, ขั้น, ยศ, ระดับ, อันดับ
grating(n) ลูกกรงเหล็ก, ตะราง, รั้ว, ตะแกรง, ตาข่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ratingการกำหนดอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating๑. อัตรา๒. ค่าประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating bureauสำนักคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rating scaleมาตราการประเมิน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rating, serviceการประเมินผลการปฏิบัติงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ratingการประเมินค่าความนิยม [TU Subject Heading]
Rating curveความสัมพันธ์ของ ระดับน้ำกับอัตราน้ำไหล [อุตุนิยมวิทยา]
rating curverating curve, โค้งอัตราการไหล [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rating ofการประเมินศักยภาพ [TU Subject Heading]
Ratingsการประเมินค่าความน่าเชื่อถือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ratingการแบ่งระดับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the ratings are going up so fast...ทำเอาเรทติ้งพุ่งกระฉูดยั้งไม่อยู่ Woman on Top (2000)
I have the show to pull your network from the ratings toilet.ฉันมีการแสดงที่จะดึงเครือข่ายของคุณจากการจัดอันดับห้องน้ำ Showtime (2002)
They said the ratings are low but I guess it's popularเค้าว่ากันว่าเรตติ้งตก แต่ชั้นคิดว่ามันก็ยังดังอยู่นะ Oldboy (2003)
They said the ratings are low Your first suggestion was to go to that restaurant after your releaseเขาว่ากันว่าเรตติ้งตก สิ่งแรกที่นายทำคือ ไปร้านอาหาร หลังจากถูกปล่อย Oldboy (2003)
Hazen has a rating system for every con.เฮเซ็นจัดอันดับให้ดาวนักโทษทุกคน The Longest Yard (2005)
In the meantime, our ratings will go through the roof.ขณะที่, เรตติ้งของเรา พุ่งกระฉูด. V for Vendetta (2005)
The ratings will be 30... no, at least 40!ตอนนี้เรทติ้งอยู่ที่30... ไม่สิ, อยู่ที่40 Death Note: The Last Name (2006)
I love your sitcom. Rating is 5%?ผมชอบละครคุณนะ เรตติ้ง 5% ใช่มั้ย 200 Pounds Beauty (2006)
The ratings have been slipping, เรทติ้งตกฮวบๆ The Ten (2007)
- Our ratings are down, too. - True.เรทติ้งก็เลยตกลงไปด้วย Scandal Makers (2008)
Our ratings won't plummet because she stopped writing in.นี่ๆ นี่พวกนายติดว่าการที่เราไม่ อัพเดทเรื่องของหล่อน ทำให้เรทติ้งเราตกหรอ Scandal Makers (2008)
How the ratings shot up when her story was mentioned?นายเล่าเรื่องของหล่อนให้คนอื่นๆฟัง ทำให้เรทติ้งดีขึ้น Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ratingCredit card companies are not looking so hard at credit ratings.
ratingI also, same as you, don't trust Yahoo Auction ratings.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [ m ] ; position [ f ] ; ordre [ m ] ; place [ f ]
ห้องผ่าตัด[hǿng phātat] (n, exp) EN: operating room  FR: salle d'opération [ f ]
กำไรจากการดำเนินการ[kamrai jāk kān damnoēnkān] (n, exp) EN: operating profits
การดำเนินกิจการ[kān damnoēn kitjakān] (n, exp) EN: operating
การดำเนินงาน[kān damnoēn-ngān] (n) EN: operating
การให้คะแนน[kān hai khanaēn] (n, exp) EN: rating
การปฏิบัติการ[kān patibatikān] (n) EN: operating ; actions  FR: opération [ f ]
การประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา[kān pramoēn phū tāi bangkhapbanchā] (n, exp) EN: performance rating
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[khāchaijāi nai kān damnoēn kitjakān] (n, exp) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[khāchaijāi nai kān damnoēn-ngān] (n, exp) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RATING R EY1 T IH0 NG
RATINGS R EY1 T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rating (v) rˈɛɪtɪŋ (r ei1 t i ng)
ratings (n) rˈɛɪtɪŋz (r ei1 t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
收视率[shōu shì lǜ, ㄕㄡ ㄕˋ ㄌㄩˋ, / ] ratings #12,871 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertung { f }; Einschätzung { f } | Bewertungen { pl }; Einschätzungen { pl }rating | ratings [Add to Longdo]
Leistungsschild { n }rating plate [Add to Longdo]
Rennwert { m }rating (of a racing yacht) [Add to Longdo]
Typenschild { n }rating plate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運航[うんこう, unkou] (n, vs) operating (e.g. ships, aircraft); (P) #4,975 [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n, vs, adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) { math } factorization; (3) { chem } decomposition; resolution; (4) { comp } deblocking; (P) #5,291 [Add to Longdo]
[ぬき, nuki] (n) crosspiece (between pillars, etc.); penetrating tie beam #6,588 [Add to Longdo]
連動[れんどう, rendou] (n, vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P) #7,612 [Add to Longdo]
オペレーティングシステム;オペレイティングシステム[opere-teingushisutemu ; opereiteingushisutemu] (n) { comp } operating-system; OS #9,207 [Add to Longdo]
例示[れいじ, reiji] (n, vs) exemplification; illustrating by example #10,452 [Add to Longdo]
格付け[かくづけ(P);かくずけ(ik), kakuduke (P); kakuzuke (ik)] (n, vs) rating; classification; allocation; grading; (P) #10,927 [Add to Longdo]
ドス[dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) { comp } disk operating system; DOS; (P) #17,311 [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
OS[オーエス, o-esu] (n) { comp } operating system; OS [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オペレーティングシステム[おぺれーていんぐしすてむ, opere-teingushisutemu] OS, operating-system [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
ディスクオペレーティングシステム[でいすくおぺれーていんぐしすてむ, deisukuopere-teingushisutemu] disk operating system (DOS) [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ネットワークオペレーティングシステム[ねっとわーくおぺれーていんぐしすてむ, nettowa-kuopere-teingushisutemu] network operating system [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
稼働率[かどうりつ, kadouritsu] operating ratio [Add to Longdo]
梱包[こんぽう, konpou] packing (vs), crating, package [Add to Longdo]
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\, v. t. [imp. & p. p. {Rated}; p. pr. & vb. n.
   {Rating}.]
   1. To set a certain estimate on; to value at a certain price
    or degree.
    [1913 Webster]
 
       To rate a man by the nature of his companions is a
       rule frequent indeed, but not infallible. --South.
    [1913 Webster]
 
       You seem not high enough your joys to rate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To assess for the payment of a rate or tax.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle the relative scale, rank, position, amount,
    value, or quality of; as, to rate a ship; to rate a
    seaman; to rate a pension.
    [1913 Webster]
 
   4. To ratify. [Obs.] "To rate the truce." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To rate a chronometer}, to ascertain the exact rate of its
    gain or loss as compared with true time, so as to make an
    allowance or computation dependent thereon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To value; appraise; estimate; reckon.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rating
   n 1: an appraisal of the value of something; "he set a high
      valuation on friendship" [syn: {evaluation}, {valuation},
      {rating}]
   2: act of ascertaining or fixing the value or worth of [syn:
     {evaluation}, {rating}]
   3: standing or position on a scale
   4: rank in a military organization [syn: {military rank},
     {military rating}, {paygrade}, {rating}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top