Search result for

rated

(71 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rated-, *rated*, rat, rate
English-Thai: Longdo Dictionary
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
fenestratedadj. ซึ่งมีหน้าต่าง,ซึ่งมีรูเปิด
frustratedadj. ผิดหวัง,ท้อแท้ใจมาก,ข้อข้องใจ
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ,มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ
incorporated(อินคอร์' พะเรททิด) adj.เป็นรูปบริษัท, ซึ่งรวมตัวกัน., See also: incorporatedness n., Syn. include, involve
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
integrated services digitโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอลใช้ตัวย่อว่า ISDN (อ่านว่า ไอเอสดีเอ็น) สายโทรศัพท์ ISDN ก็คือสายที่สามารถใช้ส่งข้อมูล ส่งคลื่นโทรทัศน์ และส่งคลื่นเสียง ได้ในสายเดียวกัน (ถ้าใช้สายชนิดนี้ คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้โมเด็ม)
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน

English-Thai: Nontri Dictionary
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rated capacityวิสัยสามารถประเมิน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rated wind speedอัตราเร็วลมพิกัด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
rated-upเพิ่มอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
, I saw my first R- rated movie that year.มันเป็นปีที่สุดยอดมาก ฉันดูหนังR-rateเป็นครั้งแรก Zombieland (2009)
and then rated women based on their hotness.แล้วก็เอาผู้หญิงมาวัดความสวยกัน The Social Network (2010)
Said this setup was rated up to 5,000 pounds.บอกว่ามันรับน้ำหนักได้ 5 พันปอนด์ By the Light of the Moon (2010)
Schedule 80 PVC is pressure rated for 220 psi, fuel valve 300.ที่ 220 psi วาล์วเชื้อเพลิง 300. เราสามารถอัดมันลง ไปที่ 250ได้อย่างง่ายดาย The Dig (2011)
Even after the alarm sounds, evacuation time's still rated at 20, 25 minutes.ถึงสัญญาณเตือนภัยจะดัง การอพยพยังต้องใช้เวลา 20 หรือ 25 นาที One Will Live, One Will Die (2011)
I mean, Rosewood's rated so high, anywhere else you go is gonna be a step down.เธอไปที่อื่นอาจทำให้เราถอยหลัง The Goodbye Look (2011)
As you know the Tributes are rated on a scale of one to twelve after three days of careful evaluation.เครื่องบรรณาการจะได้รับการให้คะแนน จาก 1 ถึง 12 หลังการพิจารณา 3 วัน The Hunger Games (2012)
I did a search of chess players rated 2,200 or higher, which would make them Masters but not necessarily professionals.ฉันค้นหาคนเล่นหมากรุก ที่มีแต้ม 2200 ขึ้นไป ที่ทำให้เขาเป็นมาสเตอร์ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพ True Genius (2012)
No. Actually, it's quite appropriately rated.ไม่หรอก จริงๆ แล้วมันพอดีแล้วน่ะ I've Got You Under Your Skin (2012)
Let's just say the rest was rated NC-17.ที่เหลือก็เรท 17+ Crystal (2012)
Hull's only rated to 1,300.มันทนได้ แค่ 1300 เท่านั้น Captain (2012)
It's not about amps, it's about what each ship is rated to handle.ไฟฟ้านะเหมือนกัน แต่ยานแต่ละลำมันรองรับไฟฟ้าต่างกัน Riddick (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned   FR: célèbre
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
โด่งดัง[adj.] (dongdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated   FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
หัวกะทิ[n. exp.] (hūakathi) EN: pure coconut cream ; concentrated cream of coconut ; undiluted coconut milk ; coconut cream   FR: crème de lait de coco [f]
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu

CMU English Pronouncing Dictionary
RATED    R EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rated    (v) (r ei1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bemessungs-Kurzschlussspannung {f} [electr.]rated percent impedance [Add to Longdo]
Bemessungsleistung {f}rated power [Add to Longdo]
Nenndrehmoment {n}rated load torque [Add to Longdo]
Nenndrehzahl {m}rated speed [Add to Longdo]
Nennkurzzeitstrom {m}rated short-time current [Add to Longdo]
Nennstehblitzspannung {f}rated lighting impulse withstand voltage [Add to Longdo]
Nennstehspannung {f}rated withstand voltage [Add to Longdo]
Nennstehwechselspannung {f}rated short-duration power frequency withstand voltage [Add to Longdo]
Nennstrom {m}rated current; current rating [Add to Longdo]
Optimalbereich {m}rated range [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software) [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC [Add to Longdo]
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rate \Rate\, v. t. [imp. & p. p. {Rated}; p. pr. & vb. n.
   {Rating}.]
   1. To set a certain estimate on; to value at a certain price
    or degree.
    [1913 Webster]
 
       To rate a man by the nature of his companions is a
       rule frequent indeed, but not infallible. --South.
    [1913 Webster]
 
       You seem not high enough your joys to rate.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To assess for the payment of a rate or tax.
    [1913 Webster]
 
   3. To settle the relative scale, rank, position, amount,
    value, or quality of; as, to rate a ship; to rate a
    seaman; to rate a pension.
    [1913 Webster]
 
   4. To ratify. [Obs.] "To rate the truce." --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   {To rate a chronometer}, to ascertain the exact rate of its
    gain or loss as compared with true time, so as to make an
    allowance or computation dependent thereon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To value; appraise; estimate; reckon.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top