ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

provisions

P R AH0 V IH1 ZH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -provisions-, *provisions*, provision
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, under the provisions of this bill we would snatch 200, 000 acres of Indian territory which we have deemed unsafe for their use at this time.ด้วยร่าง กม.นี้... ...เราจะแย่งที่ดิน 2 แสนเอเคอร์จากเขตอินเดียนแดง... ...หนนี้ ไม่ปลอดภัย ที่จะให้พวกมันใช้ที่ดิน Blazing Saddles (1974)
No provisions in the larder, and the cold days drawing ever closer.ไม่มีการเตรียมการในห้องเสบียง และวันคืนอันหนาวเหน็บได้ใกล้เข้ามาแล้ว The Education of Little Tree (1997)
He has to make nature work for him by utilizing the ample natural provisions at his disposal.เขาต้องใช้ธรรมชาติช่วย โดยใช้ประโยชน์เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง Rescue Dawn (2006)
Secure provisions and stow the cargo.ในท้องทะเลที่มีปีศาจตนหนึ่ง Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Provisions dispensed only by written orders in triplicate.การที่จะให้ได้นั้น ต้องมีคำสั่งที่เขียนสามฉบับเท่านั้น The Water Horse (2007)
How long will our provisions last?เสบียงของเราจะอยู่ได้ยาวนานแค่ไหน? The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
Here's the deal, Pope... the facilities are substandard, the provisions are meager, and until Scott rigs the burners for propane, you're gonna be cooking on camp stoves.นี่เป็นข้อตกลง โป๊บ... การอำนวยความสะดวกของที่นี่ ต่ำมาตรฐาน เสบียงค่อนข้างขัดสน และจนกว่าสก็อต เปิดถังน้ำมัน Prisoner of War (2011)
But when I found her, she was still holding onto the duffel bag full of provisions that you guys had collected, and it was much too heavy for her to carry by herself.แต่ตอนฉันพบเธอ เธอยังคงกำถุงเป้สะพายหลัง ที่เต็มไปด้วยข้าวของที่พวกนาย รวบรวมไว้ Prisoner of War (2011)
You find yourself low on provisions and starving, you won't be saying "ew."ฉันจะรายงานทุกอย่าง ขอบคุณ อลิซาเบธ Instinct (2011)
Carol's putting together some provisions for him, enough to last a few days.แครอลเตรียมเสบียงไว้ให้เขา พอสำหรับสองสามวันสุดท้าย Better Angels (2012)
I have provisions waiting for you.ข้าเตรียมการรอท่านไว้แล้ว What Happened to Frederick (2012)
We'll just send one of these boys out for provisions and--เราแค่จะส่ง ผู้ชายหนึ่งในนั้นออกไป เพื่อหาอาหารและ Pilot (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
provisionsThat was satisfied today becomes tomorrow's provisions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสบียงกรัง(n) provisions, Syn. เสบียง, อาหารรองรัง, ของกิน, เสบียงอาหาร, Example: เจ้าหน้าที่สำนักงานเตรียมเสบียงกรังที่จำเป็น เพื่อเอาไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน
เสบียงอาหาร(n) provisions, See also: preserved foodstuff, dried food, Syn. เสบียง, เสบียงกรัง, Example: บ่อยครั้งที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไม่ได้รับเงินเดือน และเสบียงอาหาร เนื่องจากขาดแคลนระบบคมนาคมขนส่ง, Thai Definition: อาหารแห้งที่เก็บไว้กินได้นาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[āhān røngrang] (n, exp) EN: provisions
บทเฉพาะกาล[bot chaphǿkān] (n, exp) EN: temporary provisions ; interim arrangement
จ่ายตลาด[jāi talāt] (v, exp) EN: go marketing ; do marketing ; do shopping  FR: faire des/ses emplettes ; faire son/le marché ; aller acheter des/ses provisions ; faire des/ses courses
ของกิน[khøngkin] (n, exp) EN: food ; edible things ; edibles ; foodstuff ; victuals ; things to eat  FR: aliment [ m ] ; nourriture [ f ] ; produit comestible [ m ] ; victuailles [ fpl ] ; provisions alimentaires [ fpl ] ; vivres [ fpl ]
ข้อสัญญา[khøsanyā] (n) EN: contract provisions ; contractual clause
เสบียง[sabīeng] (n) EN: provisions ; foodstuffs ; reserves  FR: provisions [ fpl ] ; vivres [ mpl ] ; réserves de nourriture [ fpl ]
เสบียงอาหาร[sabīeng āhān] (n, exp) EN: provisions ; preserved foodstuff ; dried food  FR: provisions [ fpl ] ; réserves de nourriture [ fpl ]
เสบียงกรัง[sabīengkrang] (n) EN: provisions  FR: provisions [ fpl ]
ตะกร้า[takrā] (n) EN: basket ; bamboo basket ; hand basket ; hamper; wide-mouth  FR: panier [ m ] ; corbeille [ f ] ; cabas [ m ] ; panier à provisions [ m ] ; manne [ f ]
ตะกร้าจ่ายตลาด[takrā jāi talāt] (n, exp) FR: panier de la ménagère [ m ] ; panier à provisions [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROVISIONS P R AH0 V IH1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
provisions (v) prˈəvˈɪʒnz (p r @1 v i1 zh n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, / ] provisions, #3,610 [Add to Longdo]
粮秣[liáng mò, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄛˋ, / ] provisions (e.g. military); forage; fodder, #93,266 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsschutz { m }; Arbeitsschutzbestimmungen { pl }provisions on labor [Add to Longdo]
Fristenregelung { f }provisions permitting abortion within the first three months of pregnancy [Add to Longdo]
Provisionsvertreter { m }commission agent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]
規定[きてい, kitei] (n, adj-no, vs) regulation; provisions; (P) [Add to Longdo]
差し入れ;差入れ[さしいれ, sashiire] (n, vs) (1) insertion; letter drop; (2) things sent to a prisoner; (3) supply of provisions, refreshments, etc. to someone carrying out a task [Add to Longdo]
条文[じょうぶん, joubun] (n) text; provisions (act, treaty); (P) [Add to Longdo]
食糧[しょくりょう, shokuryou] (n) provisions; rations; food supply; (P) [Add to Longdo]
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions [Add to Longdo]
附則[ふそく, fusoku] (n) supplementary provisions; additional clause [Add to Longdo]
兵糧(P);兵粮(oK)[ひょうろう, hyourou] (n) (army) provisions; food; (P) [Add to Longdo]
保安設備[ほあんせつび, hoansetsubi] (n) safety devices; security provisions [Add to Longdo]
律文[りつぶん, ritsubun] (n) legal provisions; verse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  provisions
      n 1: a stock or supply of foods [syn: {commissariat},
           {provisions}, {provender}, {viands}, {victuals}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top