ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

引当金

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -引当金-, *引当金*
Japanese-English: EDICT Dictionary
引当金[ひきあてきん, hikiatekin] (n) reserves; provisions [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
256.285)}Tokyo Chuo Bank 230)}Loan[JA] <巨額な引当金を> Episode #1.7 (2013)
Why is Iseshima Hotel refusing so obstinately to return the 20 billion? it would be more of a blow to have their future funding stopped.[JA] 伊勢島ホテルは なぜ そこまで 200億の返済を拒むんでしょうか 伊勢島にしてみれば 我々が 金融庁検査で引当金をあてがわれ 今後の融資がストップすることの ほうが痛いはずです Episode #1.6 (2013)
Loan loss provision... would amount to more than 100 billion.[JA] 引当金 恐らく その額は... 1千億以上でしょうね Episode #1.6 (2013)
The problem is the loan loss provision. the operation of our bank itself could be shaken.[JA] <巨額な引当金を 積まなければならない> (大和田)問題は引当金ですね もし引当金を 積むようなことにでもなれば Episode #1.8 (2013)
! you'll have to come up with a loan loss provision of 150 billion.[JA] だったら あなた達に 1500億の引当金を 積んでもらうことになるけど➡ Episode #1.9 (2013)
But that's why our bank's getting scrutinized by FSA... and the Chairman will be...[JA] えッ? だって そのせいで うちの銀行 金融庁から にらまれることに... このままじゃ1500億の引当金を 積むことになって Episode #1.8 (2013)
The problem is the loan loss provision. the operation of our bank itself could be shaken.[JA] 問題は 引当金ですね もし 引当金を 積むようなことにでもなれば 我が行の経営そのものが 揺るぎかねない Episode #1.6 (2013)
But will that sympathy 401)}Director KISHIKAWA SHINGO enable you to take responsibility for the 150 billion loan loss provision?[JA] だが その温情で あなたに 引当金1500億の 責任が取れますか? Episode #1.8 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top