ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

privé

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -privé-, *privé*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
privet[N] ต้นพืชชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
upriver(อัพ'ริฟเวอะ) adj. ,adv. ต้นน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคคล[adj.] (bukkhon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
เชลยศักดิ์[adj.] (chaloēisak) EN: private ; unregistered ; unofficial ; independent   FR: privé ; non officiel ; non déclaré
เฉพาะตัว[adj.] (chaphǿtūa) EN: individual ; personal ; exclusive   FR: personnel ; privé
เอกชน[n.] (ēkkachon) EN: individual ; private citizen ; person   FR: individu [m] ; privé [m] ; particulier [m]
เอกชน[adj.] (ēkkachon) EN: individual ; private   FR: individuel ; privé
การประชุมส่วนตัว[n. exp.] (kān prachum suantūa) EN: private meeting   FR: réunion privée [f]
ขาด[adj.] (khāt) EN: missing   FR: démuni ; privé de
มหาวิทยาลัยเอกชน[n. exp.] (mahāwitthayālai ekkachon) EN: private university   FR: université privée [f]
นักสืบเอกชน[n. exp.] (nakseūp ēkkachon) EN: private detective ; private investigator   FR: détective privé [m]
องค์กรเอกชน[n. exp.] (ongkøn ēkkachon) EN: private organization   FR: organisation privée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIVETT    P R IH1 V IH0 T
PRIVETTE    P R IH0 V EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
privet    (n) prˈɪvɪt (p r i1 v i t)

French-Thai: Longdo Dictionary
privé(adj) ที่เป็นส่วนบุคคล, ที่เป็นของเอกชน เช่น droit privé สิทธิส่วนบุคคล

Japanese-English: EDICT Dictionary
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
鼠黐[ねずみもち;ねずもち;ネズミモチ, nezumimochi ; nezumochi ; nezumimochi] (n) (uk) Japanese privet (Ligustrum japonicum) [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) [Add to Longdo]
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]
姫椿[ひめつばき;ヒメツバキ, himetsubaki ; himetsubaki] (n) (1) (uk) Chinese guger tree (species of evergreen, Schima wallichii); (2) (See 山茶花) sasanqua (Camellia sasanqua); (3) (arch) (See 鼠黐) Japanese privet (Ligustrum japonicum) [Add to Longdo]
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area [Add to Longdo]
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp,v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  privé /pʀive/ 
   private

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  privé‐
   private

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top