ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

剥ぐ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -剥ぐ-, *剥ぐ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and flay them living,[JA] 生きたまま皮を剥ぐ The Laws of Gods and Men (2014)
Like he was removing a mask?[JA] マスクを剥ぐように? Buffet Froid (2013)
I'd skin you alive for wine.[JA] ワインのためならお前を生きたまま剥ぐ The Children (2014)
I'm peeling your wig back, you understand me?[JA] かつらを引っ張って皮を剥ぐ 分かったか? Ride Along (2014)
You're both very good at skinning rabbits.[JA] 二人とも うさぎを剥ぐのが上手い The Climb (2013)
- Flay you?[JA] ..."剥ぐ"? ? Tale of Tales (2015)
That's not how you skin a rabbit.[JA] うさぎはそうやって皮を剥ぐんじゃない The Climb (2013)
And there are so many ways to skin a...[JA] 剥ぐ方法は色々あるわ... How Does She Do It? (2015)
Which one of your friends should I skin first?[JA] どっちの友人の皮を 先に剥ぐ Solitude (2016)
He'll skin you alive for laying your hands on me.[JA] 私に手を出せば 生皮を剥ぐわよ Machete Kills (2013)
Being flayed, slow dismemberment.[JA] 生皮を剥ぐ 切り刻む Social Engineering (2015)
You think they're abducting the girls to harvest their skin.[JA] つまり、誘拐の目的は 生きた人間の皮を剥ぐ為だと? Skin (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top