ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

penetrable

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -penetrable-, *penetrable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
penetrable(adj) ที่ผ่านทะลุได้, Syn. permeable, pervious, Ant. impermeable, impervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
penetrable(เพน'นิทระเบิล) adj. ผ่านทะลุได้
impenetrable(อิมเพน' นิทระเบิล) adj. ซึ่งผ่านเข้าไปไม่ได้, ไม่ยอมรับ, หัวดื้อ, เข้าใจยาก., See also: impenetrableness n. impenetrably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
penetrable(adj) เข้าไปได้,แทรกซึม,ทะลุปรุโปร่ง,ลอดได้,ผ่านได้
impenetrable(adj) ผ่านเข้าไปไม่ได้,เข้าใจยาก,ไม่ยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รกชัฏ[rokchat] (adj) EN: overgrown ; dense ; impenetrable  FR: envahi par la végétation ; impénétrable ; touffu

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
penetrable (j) pˈɛnɪtrəbl (p e1 n i t r @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見抜ける[みぬける, minukeru] (v1) to be transparent; to be penetrable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Penetrable \Pen"e*tra*ble\, a. [L. penetrabilus: cf. F.
   p['e]n['e]trable.]
   Capable of being penetrated, entered, or pierced. Used also
   figuratively.
   [1913 Webster]
 
      And pierce his only penetrable part.   --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      I am not made of stones,
      But penetrable to your kind entreats.  --Shak.
   [1913 Webster] -- {Pen"e*tra*ble*ness}, n. --
   {Pen"e*tra*bly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 penetrable
   adj 1: admitting of penetration or passage into or through; "a
       penetrable wall"; "penetrable defenses" [ant:
       {impenetrable}]
   2: capable of being penetrated; "penetrable defenses"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top