ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peevishly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peevishly-, *peevishly*, peevish
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
กระเง้ากระงอด(adv) peevishly, See also: petulantly, irritably, snappishly, Syn. เง้างอด, กะบึงกะบอน, Example: ลูกสาวพูดกับแม่อย่างกระเง้ากระงอดเมื่อไม่ได้มีของฝากตน, Thai Definition: เง้าๆ งอดๆ, กะบึงกะบอน, โกรธอย่างแสนงอน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peevishly (a) pˈiːvɪʃliː (p ii1 v i sh l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peevishly \Pee"vish*ly\, adv.
   In a peevish manner. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peevishly
   adv 1: in a peevish manner [syn: {peevishly}, {querulously},
       {fractiously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top