Search result for

พักผ่อน

(55 entries)
(0.0199 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พักผ่อน-, *พักผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พักผ่อน[V] rest, See also: relax, Syn. พัก, หยุดพัก, Example: เราควรออกกำลังกาย บริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะ และพักผ่อนให้เพียงพอ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
พักผ่อนหย่อนใจ[V] relax, See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one's feet up, Example: ฉันชอบมาพักผ่อนหย่อนใจที่สวนดอกไม้นี้เป็นประจำ, Thai definition: หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อพักผ่อนให้เพลิดเพลินใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พักผ่อนก. หยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย.
พักผ่อนหย่อนใจก. พักผ่อนไปหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน.
อภิรมย์พักผ่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Relax.พักผ่อน Better Half (2008)
Clark, good to be back from a little "R" and "R"?คล๊าก ยินดีที่ได้กลับมาจากการพักผ่อนและฟื้นคืน Odyssey (2008)
And the rest of the time wilson's been readingและช่วงเวลาพักผ่อน วิลสันอ่านหนังสือเรื่องการทำสมาธิ Not Cancer (2008)
And she can take care of himแล้วเธอก็จะดูแลเขให้พักผ่อน Adverse Events (2008)
Now it's time to say those magic words you'll be telling her for the rest of her life.นี่เป็นเวลาที่จะพูด\"คำพิเศษ\"นั่น คุณแค่บอกแกว่าให้พักผ่อน Joy (2008)
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน The Itch (2008)
Gee, is this the remote from the doctors' lounge?นี่คือรีโมทของห้องพักผ่อนแพทย์ Dying Changes Everything (2008)
Just relax in thereเพียงพักผ่อนในนั้น Gas Pills (2008)
Why don't you just tell Chung King to take a hike?ทำไมนายไม่บอกไอ้เกาจิ้ง ให้ไปพักผ่อน Pilot (2008)
They'll want to talk to you. Rest. You'll need your strength.พวกเขาต้องการจะพูดกับท่าน พักผ่อนซะ ท่านต้องการให้ร่างกาบแข็งแรงกว่านี้ Valiant (2008)
Merlin...it can't be done.และพักผ่อน ท่านทำได้ไหม ยังไงละ The Moment of Truth (2008)
All you need to do is get the men ready for battle, and the rest...will take care of itself.สิ่งที่ท่านต้องทำคือ เตรียมพร้อมที่จะรบ และพักผ่อน ดูแลตัวเองให้ดี ท่านทำได้ไหม \ ยังไงละ The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax   FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักผ่อนตากอากาศ[v.] (phakphǿntāk-ākāt) EN: go for a change of air   
พักผ่อนหย่อนใจ[v.] (phakphǿnyǿnjai) EN: relax   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get off[PHRV] พัก, See also: พักผ่อน, Syn. take off
lie about[PHRV] นอนอย่างสบาย (ไม่ทำอะไร), See also: พักผ่อนอย่างสบาย, Syn. lay about, lie around
play[VI] พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย
put one's feet up[IDM] พัก, See also: พักผ่อน
recreate[VI] พักผ่อนหย่อนใจ, See also: ฟื้นฟูกายหรือจิตใจ, Syn. recuperate, refresh
relax[VI] ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
rest[VI] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest[VT] พักผ่อน, See also: นอนพัก, Syn. relax, take it easy
rest from[PHRV] หยุดพัก, See also: พักผ่อนอิริยาบถ
rest up[PHRV] พักผ่อนเต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lobby(ลอบ'บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
off-hour(ออฟ'เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ease(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้สบาย,ทำให้หายกังวล,ผ่อนคลาย,พักผ่อน
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล
lounge(n) ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น
lounge(vi) พักผ่อน,เอกเขนก,เอน,พิง,นั่งเล่น
parlor(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
parlour(n) ห้องรับแขก,ห้องพักผ่อน,ห้องนั่งเล่น,หอนั่ง
recreation(n) สันทนาการ,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ
recumbent(adj) เอกเขนก,นอนราบ,ซึ่งพักผ่อน,ขี้เกียจ
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
休む[やすむ, yasumu] Thai: พักผ่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top