ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miss out

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miss out-, *miss out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miss out[PHRV] ไม่ใส่, See also: ไม่รวม, Syn. delete from, erase from
miss out[PHRV] ไม่สนใจ, Syn. be out of, feel out of
miss out[PHRV] พลาดโอกาส, See also: เสียโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like you'll just have to miss out... on the witty repartee of Joey "Eat Me" Donner.ขอโทษนะ สงสัยเธอคงจะต้องอด ไปหลงคารมณ์ นายโจอี้ "ขี้หลี" ดอนเนอร์แล้วล่ะ 10 Things I Hate About You (1999)
You wouldn't want to miss out on the big picture, would you?- คงไม่อยากมองไม่เห็นภาพใหญ่จริงมั้ย - ไม่อยาก คุณถึงได้มาที่นี่จริงมั้ย I Heart Huckabees (2004)
- you miss out on all the good things. - It's getting late.เธอจะพลาดของดีนะ / เราสายล่ะ Just My Luck (2006)
So... for your own good, don't miss out on getting to know him.ดังนั้น... เพื่อตัวของคุณเอง อย่าไม่ใส่ใจที่จะเข้าใจเขา The Nanny Diaries (2007)
It's the hot sex. She doesn't want to miss out on the hot,hot sex.มันคือเซ็กส์ร้อนแรง เธอไม่อยากพลาดความแรง เซ็กส์แรงๆ All by Myself (2008)
Don't miss out, hold onto him.อย่าทำพลาด, จับเขาไว้. Episode #1.7 (2008)
I'm not going to miss out on him becoming a man.ฉันจะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นเขาโตเป็นผู้ใหญ่ The Price (2008)
I can't miss out on.บางอย่างที่ฉันรู้สึกว่าอย่าพลาด The Girlfriend Experience (2009)
Well, let's stay on top of it. I don't want to miss out.ติดตามเรื่องนี้ไว้ ผมไม่อยากพลาด I Agree, It Wasn't Funny (2009)
And miss out on all this fun?แล้วเราจะพลาดเรื่องสนุกนี่นะเหรอ? Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
I'm afraid that I'm gonna miss out on this guy's childhood.ฉันกลัวที่จะไม่ได้เห็น ความเป็นไปของเขา Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Don't miss out. I got this whole riff about airline food.ห้ามพลาดนะ ผมสั่งอาหารของสายการบินเลย You Gotta Get a Gimmick (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิ๋ว[V] lose, See also: miss out, fail through, Syn. พลาด, เสีย, Example: แม้เธอจะเป็นตัวเก็งแต่ผลปรากฎว่าเธอปิ๋วทุกตำแหน่ง, Thai definition: หมดหวัง, สูญไป
ตกหล่น[V] omit, See also: miss out, leave out, Syn. ตกหาย, หายไป, ขาดไป, Example: เขาเขียนหนังสือตกหล่นนับไม่ถ้วน, Thai definition: ขาดตกไปโดยไม่ตั้งใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกข่าว[v. exp.] (tok khāo) EN: miss the news ; leave out the news ; miss out on the news (of) ; be uninformed ;   FR: ne pas être au courant

Japanese-English: EDICT Dictionary
溢れる[あぶれる, abureru] (v1,vi) (1) (uk) to fail (in getting a job); to miss out (at fishing, hunting, etc.); (2) (uk) to be left out; to be crowded out [Add to Longdo]
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top