ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขาดไป

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขาดไป-, *ขาดไป*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is something... and we haven't had something for a while.มันมีบางสิ่งที่ขาดไป.. ..ถ้าเพียงแต่เรารู้ล่ะก็.. The Lawnmower Man (1992)
You're one Jamaican short.พวกนายขาดไปคนนึง Cool Runnings (1993)
You know, Lindo, all this needs is a little soy sauce.รู้ไหมครับ คุณลินโด สิ่งที่จานนี้ขาดไปก็คือใส่ซีอิ้วไปอีกนิดหน่อย The Joy Luck Club (1993)
Something was missing.แต่มีบางอย่างขาดไป Schindler's List (1993)
All that's missing is the pitter-patter of little feet.ขาดไปแค่เด็กตัวน้อยๆเท่านั้นเอง Junior (1994)
He has to make up for his Mom not getting any.เขาต้องชดเชยสิ่งที่ แม่เขาขาดไปในชีวิต As Good as It Gets (1997)
Tim, it's been cut off.ทิม มันขาดไปเลยนะเว้ย. 11:14 (2003)
-Just forget it.-เราพูดอะไรขาดไปหรอ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Then we're one fighter short... which means that we'll lose the match against Haekang.ดังนั้น พวกเราก็ขาดไปอีกคนหนึ่ง... ซึ่งหมายความว่า เราจะแพ้ในการแข่งกับแฮคัง Spin Kick (2004)
Shit, I'm 10 Yen short Lend me 10 Yenแย่หว่ะขาดไป 10 เยน/Nขอยืมหน่อยเด่ะ Nobody Knows (2004)
If I had one of my legs cut off,สมมติขาฉันขาดไปข้างนึง... Jenny, Juno (2005)
Meanwhile, Beagle goes through life without a hand.ระหว่างนี้ บีเกิลก็คงรอดสืบไป มือขาดไปข้าง Flyboys (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขาดไป[v. exp.] (khāt pai) FR: manquer ; être à court

English-Thai: Longdo Dictionary
core value(n) ค่านิยมหรือความเชื่อหลัก (อันเป็นสิ่งที่ดีงาม) ขององค์การ หากไม่มีองค์การจะไม่สามารถคงอยู่ได้ เช่น core value ของธนาคาร คือ ความซื่อสัตย์ ถ้าขาดไปจะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการอย่างแน่นอน, We conduct our business guided by the following core values to serve our customers.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
want[VT] รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป, See also: ขาดไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
in absentia(อิน แอบ' เซน' เชีย) Latin ไม่มา, ขาดไป, ไม่อยู่, Syn. in absence)
maim(เมม) vt. ทำให้เสียแขนขา,ทำให้ส่วนของร่างกายขาดไป,ทำให้พิการ,ทำให้เสื่อมเสีย. n. สภาพบาดเจ็บทางกาย,บาดแผลทางกาย,ข้อบกพร่อง,มลทิน., See also: maimness n. maimer n., Syn. mutilate,cripple

English-Thai: Nontri Dictionary
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
failing(pre) ถ้าไม่มี,ถ้าไม่ได้,ขาดไป
miss(vt) พลาดไป,เสีย,ขาดไป,ไม่ทัน,ผิด,หายไป,คิดถึง
missing(adj) ขาดไป,ไม่มา,หายไป,ไม่พบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top