Search result for

ไม่รวม

(40 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รวม-, *ไม่รวม*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
x (excluding)ไม่รวม, นอกจาก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excluding (x)ไม่รวม, นอกจาก, นอกเหนือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nient compriseไม่รวมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.i. (ex interest)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex interest (x.i.)ไม่รวมเป็นดอกเบี้ย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.c. (ex capitalisation)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex capitalisation (x.c.)ไม่รวมเป็นเงินทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
x.d. (ex dividend)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ex dividend (x.d.)ไม่รวมเป็นเงินปันผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deconjugatedไม่รวมตัวกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm his-- no, not including you.ไม่ ไม่รวมพ่อ Chuck in Real Life (2008)
Not including dolls.ไม่รวมดอร์ด้วย Chuck in Real Life (2008)
Wouldn't cover vasculitis.คงไม่รวมการอักเสบของเส้นเลือด Not Cancer (2008)
It just wasn't in my batch, so I figured that,uh...มันแค่ไม่รวมกันในชุด ผมก็เลย เอ่อ... And How Does That Make You Kill? (2008)
Oh, did I mention the helicopters and also the fact that we're on an island here a mile from the nearest shoreline?ยังไม่รวมถึงฮ. ที่จะจี้แกตลอดจากเกาะนี้ไปถึงฝั่งในระยะ1ไมล์อีก Death Race (2008)
Not counting my labor and the cost of the dildo.ไม่รวมค่าแรง และค่าดิลโด้ด้วย Burn After Reading (2008)
They could make action figures of you. Drummer not included.ฉันก็พอเดาคุณออก ไม่รวมมือกลองนั่น Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
70% of this gas, without which our lungs cannot function, comes from the algae that tint the surface of the oceans.70% ของของออกซิเจนทั้งหมด ไม่รวมแก๊สที่เราหายใจไม่ได้ มาจากสาหร่ายที่แต่งแต้มอยู่บนพื้นผิวมหาสมุทร Home (2009)
Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.นี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ถูกผลาญไปในกระบวนการผลิตและขนส่ง Home (2009)
So that's $15.42, without the beer.งั้นก็ 15.42 ไม่รวมเบียร์ I Love You, Beth Cooper (2009)
- Not me.- ไม่รวมฉันนะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I'm not talking enchiladas, blintzes, macaroni and cheese.ยังไม่รวมพาสต้า พาย แพนเค๊ก มักกะโรนี หรือชีส Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รวม[n. exp.] (mai rūam ) FR: ne comprend pas ; sauf ; hormis ; excepté
ไม่รวมค่าส่ง[n. exp.] (mai rūam khā song) FR: frais de port non compris ; frais de port non inclus

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ex[PREP] ไม่รวม, See also: ไม่คิดรวม
leave alone[PHRV] ไม่นับรวม, See also: ไม่รวม, Syn. let alone
leave out of[PHRV] ไม่รวมไว้ใน, See also: ไม่รับเข้า, ไม่เอามาเกี่ยวข้อง
miss out[PHRV] ไม่ใส่, See also: ไม่รวม, Syn. delete from, erase from
say nothing of[IDM] ไม่เอ่ยถึง, See also: ไม่รวมถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accoutrements(อะคู' เทอเมืนทฺ) n. สัมภาระของทหาร (ไม่รวมเสื้อผ้าและอาวุธ)
alphabetic characterตัวอักษรหมายถึงตัวอักขระที่เป็นตัวอักษร เช่น A-Z หรือ ก-ฮ (ไม่รวมตัวเลข หรือหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายพิเศษต่าง ๆ) มีความหมายเหมือน alphabet
ex(เอคซฺ) n. อดีตสามี,อดีตภรรยา prep. โดยไม่รวม -Phr. (ex dividend ไม่เอาเงินปันผลคราวหน้า,ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่) -Phr. (ex ship หรือ ex steamer ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่ออกจากเรือไป -Phr. (ex godown (warehouse,store) ไม่คิดค่าขนส่งเพียงแค่โกดังของผู้ขาย)) -Ph
ex dividendโดยไม่รวมเงินปันผลในงวดต่อไป
incoherence(อินโคเฮีย' เรินซฺ) n. การไม่เกาะติดกัน, การไม่รวมตัวกัน, ความร่วน,สิ่งที่ไม่เกาะติดกัน, ความไม่สัมพันธ์กัน
medicine(เมด'ดิซิน) n. ยา,สารที่ใช้เป็นยา,สิ่งที่ใช้ในการบำบัดโรค,แพทย์ศาสตร์,เวชกรรม,อายุรกรรม,การบำบัดโรคด้วยยา (ไม่รวมศัลยกรรมและสูติกรรม) vt. ให้ยา,เยียวยา -Phr. (to take one's medicine รับการลงโทษ (โดยเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดที่ตนกระทำ) .
tare(แทร์') n. น้ำหนักภาชนะหรือสิ่งห่อ,การหักน้ำหนักดังกล่าวออก,น้ำหนักพาหนะที่ไม่รวมน้ำหนักสินค้าหรือคนโดยสาร vt. หาน้ำหนักดังกล่าว, (slang) กลาสีเรือ ศิลปะ

English-Thai: Nontri Dictionary
except(pre) ยกเว้น,นอกจาก,ไม่นับ,ไม่รวม
except(vt) ยกเว้น,ไม่รวม,ไม่นับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
exclude (vt ) ไม่รวม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
以外[いがい, igai] (adj) ไม่รวม..., ยกเว้น...

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top