ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

make one's home

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make one's home-, *make one's home*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา make one's home มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *make one's home*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งถิ่นฐาน[V] settle down, See also: have one's home, have one's domicile, take up residence, make one's home, Syn. ตั้งรกราก, ตั้งหลักแหล่ง, Example: เขาไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภาคเหนือกับลูกเมียได้หลายปีแล้ว, Thai definition: อยู่อาศัยพักพิงหรืออยู่อาศัยทำมาหากิน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安家落户[ān jiā luò hù, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄨˋ, / ] make one's home in a place; settle, #46,863 [Add to Longdo]
安身[ān shēn, ㄢ ㄕㄣ, ] make one's home; take shelter, #47,610 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top