ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnetiz

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnetiz-, *magnetiz*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnetize[VT] ทำให้เป็นแม่เหล็ก
magnetize[VT] ดึงดูดใจ, See also: ทำให้หลงใหล, Syn. lure, attract, fascinate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnetize(แมก'นิไทซ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก,มีอิทธิพลต่อ,สะกดจิต,ทำให้งงงวย,ทำให้หลงเสน่ห์, See also: magnetisation,magnetiszation n. magnetiser,magnetiszer n.
demagnetize(ดิแมก'นิไทซฺ) vt. ขจัดแม่เหล็กออก

English-Thai: Nontri Dictionary
magnetize(vt) ทำให้เหมือนแม่เหล็ก,สะกดจิต,ดึงดูด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetizedทำให้เป็นแม่เหล็ก [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดึงดูด[V] attract, See also: magnetize, allure, entice, lure, draw, Syn. ดูด, Example: แสงสว่างจะดึงดูดแมลงเม่าให้เข้าไปใกล้, Thai definition: เหนี่ยวเข้ามาด้วยกำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer

CMU English Pronouncing Dictionary
MAGNETIZED    M AE1 G N IH0 T AY2 Z D
MAGNETIZATION    M AE2 G N AH0 T AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnetize    (v) mˈægnɪtaɪz (m a1 g n i t ai z)
magnetized    (v) mˈægnɪtaɪzd (m a1 g n i t ai z d)
magnetizes    (v) mˈægnɪtaɪzɪz (m a1 g n i t ai z i z)
magnetizing    (v) mˈægnɪtaɪzɪŋ (m a1 g n i t ai z i ng)
magnetization    (n) mˌægnɪtaɪzˈɛɪʃən (m a2 g n i t ai z ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起磁[qǐ cí, ㄑㄧˇ ㄘˊ, ] magnetization; to magnetize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
磁化[じか, jika] (n,vs) magnetization; magnetisation [Add to Longdo]
消磁[しょうじ, shouji] (n) demagnetization; demagnetisation; degaussing [Add to Longdo]
脱磁[だつじ, datsuji] (n,vs) demagnetization; demagnetisation; de-Gaussing [Add to Longdo]
着磁[ちゃくじ, chakuji] (n,vs) magnetization; magnetisation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top