ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lime

L AY1 M   
136 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lime-, *lime*
English-Thai: Longdo Dictionary
kaffir lime(n) มะกรูด
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lime[N] ต้นมะนาวชนิดหนึ่ง
lime[N] ปูนขาว, Syn. calcium
lime[N] มะนาวพันธุ์หนึ่ง
lime[N] สีเหลืองแกมเขียว, Syn. greenish yellow
limey[N] กะลาสีเรือหรือทหารอังกฤษ
limey[ADJ] ที่เกี่ยวกับอังกฤษ (คำสแลง), Syn. British
limeade[N] น้ำมะนาว
limelight[N] ไฟสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน, Syn. spotlight
limestone[N] หินปูน, Syn. motar, cement
limewater[N] สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lime(ไลม์) n. ปูนขาว,แคลเซียมออกไซด์
limelight(ไลมฺ'ไลทฺ) n. ไฟแก๊สสำหรับฉายตัวละครบนเวทีสมัยก่อน,แสงไฟหินปูน,จุดที่ประชาชนสนใจ,สายตาของประชาชน., See also: limelighter n.
limestone(ไลมฺ'สโทน) n. หินปูน
limewater(ไลมฺ'วอ'เทอะ) n. น้ำปูนใส,น้ำที่มีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลเซียมซัลเฟตมากกว่าปกติ'
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food,nutrition, support)
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional)
alimentary canalทางเดินอาหาร
alkalimeter(แอลคะลิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณคาร์บอนไดอ๊อคไซด์. -alkalimetric (al) adj. -alkalimetry n.
blimery(ไบล'มี) interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,โอ้โห!
clime(ไคลม) n. ถิ่นหนึ่งหรือบริเวณหนึ่งของโลก,อากาศตามฤดูกาล

English-Thai: Nontri Dictionary
lime(n) มะนาว,ปูนขาว,หินปูน
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
limestone(n) หินปูน
limewater(n) น้ำปูนใส
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาการ
birdlime(n) ยางเหนียวใช้ดักนก
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limerickบทร้อยกรองลิเมอริก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
limesink; limestone sink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestoneหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
limestone sink; limesink; sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limeปูนขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Limeปูนขาว [TU Subject Heading]
Limeปูนขาว, ปูนดิบ [การแพทย์]
Lime stone หินปูน
หินเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีต่างๆ กัน ประกอบด้วยแร่แคลไซท์ [สิ่งแวดล้อม]
Lime Stoneหินปูน [การแพทย์]
Lime Waterน้ำปูนขาว [การแพทย์]
Lime, Chlorinatedปูนคลอรีน [การแพทย์]
Lime, Slakedปูนสุก [การแพทย์]
Lime, Unslakedปูนขาว [การแพทย์]
Limeonite ไลมอไนต์
แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งแร่เหล็กต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งจะพบเกือบทุกจังหวัด ประโยชน์ - เป็นตัวให้สี yellow ocher และเป็นสินแร่เหล็ก [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Limerick (n ) กลอนตลกสั้นๆ
limey (n ) ใช้เรียกคนที่อยู่บนเกาะอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two lagers and lime and two lagers and lime, please.และสองเบียร์หลืองและมะนาวโปรด Help! (1965)
Jonesy, bring over a pitcher of lime and gin.โจนส์ สั่งน้ำมะนาวกับยีน The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- A pitcher of lime and gin.- ขอน้ำมะนาวกับยีนครับ . The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- Lime and gin?- น้ำมะนาวกับยีนเหรอ ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I plan many improvements. I intend to throw out a bough and plant a lime walk.ผมวางแผนปรับปรุงไว้หลายอย่าง กะว่าจะเอาขอนไม้ทิ้งแล้วปูทางเดินแทน Pride & Prejudice (2005)
Well, that's where Rose's Lime Cordial originated...นี่ ที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิด มะนาวควายที่ใช้ทำยาบำรุงด้วยนะ Match Point (2005)
I cannot sit here on my key lime ass and watch Bree make the worst mistake of her life! ahem!ฉันจะไม่นั่งเฉยๆในชุดเขียวปี๋นี่Nแล้วคอยดูความผิดพลาดครั้งใหญ่ของบรีหรอก It Takes Two (2006)
Two limes and a couple of beers, don't forget that.มะนาวสองลูกกับเบียร์สองขวด อย่าลืมสิ Sona (2007)
Man, on the grill with Syl's mango and lime salsa.ย่างกินกันซัลซ่ามะม่วงเปรี้ยวของซิลกัน Sí se puede (2008)
Key lime pie. And what do I get when I'm about to croak?พายมะนาว Sí se puede (2008)
I'll see what I can do about finding you the perfect key lime pie.ผมจะลองหาพายมะนาวที่เยี่ยมที่สุดมาให้ Sí se puede (2008)
If you're as serious about key lime pie as I am... you can do better.ถ้าเธอจริงจังเรื่องพายมะนาว เหมือนอย่างฉัน.. เธอจะทำได้ดีกว่านี้ Sí se puede (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limeAnd she'll never walk down Lime Street anymore.
limeLemons and limes are acidic fruits.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มะนาว[N] lemon, See also: lime, Citrus aurantifolia, Syn. ลูกมะนาว, ผลมะนาว, Example: เธอช่วยผ่ามะนาวให้ฉันอีกซีกหนึ่งด้วย, Count unit: ลูก, ผล, ใบ, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
ปูนสุก[N] lime, Syn. ปูนขาว, Example: ปูนสุกใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
ปูนขาว[N] lime, See also: calcium hydroxide, Syn. ปูน, Example: เขาใส่ปูนขาวลงในน้ำเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดของน้ำ
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ลูกกัลปพฤกษ์[N] a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
ลูกมะนาว[N] lime, See also: lemon, Syn. มะนาว, Example: ที่งานเลี้ยงเมื่อคืนนี้เขาเอาลูกมะนาวมาประดับตามโต๊ะ แปลกไปอีกแบบ, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Citrus aurantifolia Swing. ในวงศ์ Rutaceae ผลเล็กๆ รสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหาร
หินปูน[N] limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[n.] (āhān) EN: food ; meal ; dish ; nutrition   FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[n. exp.] (āhān bamrung) EN: nourishing food ; nourishment   FR: aliment nourissant [m]
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food   FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารกำหนด[v. exp.] (āhān kamnot) EN: diet   FR: régime (alimentaire) [m]
อาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (āhān mangsawirat) EN: vegetarian food   FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อาหารมนุษย์[n. exp.] (āhān manut) FR: alimentation humaine [f]
อำนวยพร[v. exp.] (amnūay phøn) EN: bless ; compliment   
อภินันทนาการ[n.] (aphinanthanākān) EN: compliments   FR: compliments [mpl][
ใบมะกรูด[n. exp.] (bai makrūt) EN: kaffir lime leaves   
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme

CMU English Pronouncing Dictionary
LIME    L AY1 M
LIMES    L AY1 M Z
LIMERICK    L IH1 M ER0 IH0 K
LIMEHOUSE    L AY1 M HH AW2 S
LIMELIGHT    L AY1 M L AY2 T
LIMERICKS    L IH1 M ER0 IH0 K S
LIMESTONE    L AY1 M S T OW2 N
LIMERICK'S    L IH1 M ER0 IH0 K S
LIMESTONES    L AY1 M S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lime    (v) lˈaɪm (l ai1 m)
limed    (v) lˈaɪmd (l ai1 m d)
limes    (v) lˈaɪmz (l ai1 m z)
limey    (n) lˈaɪmiː (l ai1 m ii)
limeys    (n) lˈaɪmɪz (l ai1 m i z)
Limerick    (n) lˈɪmərɪk (l i1 m @ r i k)
limekiln    (n) lˈaɪmkɪln (l ai1 m k i l n)
limerick    (n) lˈɪmərɪk (l i1 m @ r i k)
lime-tree    (n) lˈaɪm-triː (l ai1 m - t r ii)
limejuice    (n) lˈaɪmʤuːs (l ai1 m jh uu s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石灰[shí huī, ㄕˊ ㄏㄨㄟ, ] lime, #19,759 [Add to Longdo]
灰岩[huī yán, ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone; CL:塊|块[kuai4], #38,523 [Add to Longdo]
石灰石[shí huī shí, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄕˊ, ] limestone, #41,117 [Add to Longdo]
石灰岩[shí huī yán, ㄕˊ ㄏㄨㄟ ㄧㄢˊ, ] limestone, #49,156 [Add to Longdo]
酸橙[suān chéng, ㄙㄨㄢ ㄔㄥˊ, ] lime (fruit), #63,408 [Add to Longdo]
清柠檬[qīng níng méng, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] lime [Add to Longdo]
青柠[qīng níng, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄥˊ, / ] lime [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kalkgrube {f}lime pit [Add to Longdo]
Kalknadeln {pl}lime nodules [Add to Longdo]
Kalkwasser {n}lime water [Add to Longdo]
Limerick {m}limerick [Add to Longdo]
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit [Add to Longdo]
Limes {m} [hist.]limes [Add to Longdo]
Limette {f} [bot.] [cook.] | Limetten {pl}sweet lime | sweet limes [Add to Longdo]
Lindenholz {n}lime wood; limewood [Add to Longdo]
kalkartig {adj}lime like [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Japanese-English: EDICT Dictionary
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お世辞(P);御世辞[おせじ, oseji] (n) (See 世辞) flattery; compliment; (P) [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime [Add to Longdo]
カルスト[, karusuto] (n,adj-no) karst (geologic formation of irregular limestone deposits) (ger [Add to Longdo]
コンプリメント[, konpurimento] (n) (1) compliment; (2) complement [Add to Longdo]
ジンライム[, jinraimu] (n) gin and lime [Add to Longdo]
スケ[, suke] (ctr) square millimetres; mm**2 [Add to Longdo]
スライム[, suraimu] (n) slime [Add to Longdo]
ソーダガラス[, so-dagarasu] (n) (abbr) soda-lime glass [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\ (l[imac]m), n. [See {Leam} a string.]
   A thong by which a dog is led; a leash. --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [Formerly line, for earlier lind. See {Linden}.]
   (Bot.)
   The linden tree. See {Linden}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [F. lime; of Persian origin. See {Lemon}.]
   1. (Bot.) The fruit of the {Citrus aurantifolia}, allied to
    the lemon, but greener in color; also, the tree which
    bears it.
 
   Note: The term lime was formerly also applied to variants of
      the closely related {citron}, of which there are two
      varieties, {Citrus Medica}, var. acida which is
      intensely sour, and the
 
   {sweet lime} ({Citrus Medica}, var. Limetta) which is only
    slightly sour. See {citron}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The color of the lime[1], a yellowish-green.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, v. t. [imp. & p. p. {Limed} (l[imac]md); p. pr. &
   vb. n. {Liming}.] [Cf. AS. gel[imac]man to glue or join
   together. See {Lime} a viscous substance.]
   1. To smear with a viscous substance, as birdlime.
    [1913 Webster]
 
       These twigs, in time, will come to be limed.
                          --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   2. To entangle; to insnare.
    [1913 Webster]
 
       We had limed ourselves
       With open eyes, and we must take the chance.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To treat with lime, or oxide or hydrate of calcium; to
    manure with lime; as, to lime hides for removing the hair;
    to lime sails in order to whiten them; to lime the lawn to
    decrease acidity of the soil.
    [1913 Webster]
 
       Land may be improved by draining, marling, and
       liming.                --Sir J.
                          Child.
    [1913 Webster]
 
   4. To cement. "Who gave his blood to lime the stones
    together." --Shak.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lime \Lime\, n. [AS. l[imac]m; akin to D. lijm, G. leim, OHG.
   l[imac]m, Icel. l[imac]m, Sw. lim, Dan. liim, L. limus mud,
   linere to smear, and E. loam. [root]126. Cf. {Loam},
   {Liniment}.]
   1. Birdlime.
    [1913 Webster]
 
       Like the lime
       That foolish birds are caught with.  --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chem.) Oxide of calcium, {CaO}; the white or gray,
    caustic substance, usually called {quicklime}, obtained by
    calcining limestone or shells, the heat driving off carbon
    dioxide and leaving lime. It develops great heat when
    treated with water, forming {slaked lime}, and is an
    essential ingredient of cement, plastering, mortar, etc.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Note: Lime is the principal constituent of limestone, marble,
      chalk, bones, shells, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Caustic lime}, Calcium hydroxide or slaked lime; also, in a
    less technical sense, calcium oxide or quicklime.
 
   {Lime burner}, one who burns limestone, shells, etc., to make
    lime.
 
   {Lime pit}, a limestone quarry.
 
   {Lime rod}, {Lime twig}, a twig smeared with birdlime; hence,
    that which catches; a snare. --Chaucer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 lime \lime\ (l[imac]m"), a.
   having a yellowish-green color like that of the lime (the
   fruit).
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Citron \Cit"ron\ (s[i^]t"r[u^]n), n. [F. citron, LL. citro, fr.
   L. citrus citron tree (cf. citreum, sc. malum, a citron),
   from Gr. ki`tron citron]
   1. (Bot) A fruit resembling a lemon, but larger, and
    pleasantly aromatic; it is produced by the citron tree
    ({Citrus medica}). The thick rind, when candied, is the
    citron of commerce. The fruit was once called the {lime}.
    [1913 Webster]
 
   2. A citron tree, {Citrus medica}.
    [1913 Webster]
 
   3. A citron melon.
    [1913 Webster]
 
   {Citron melon}.
    (a) A small variety of muskmelon with sugary greenish
      flesh.
    (b) A small variety of watermelon, whose solid white flesh
      is used in making sweetmeats and preserves.
 
   {Citron tree} (Bot.), the tree which bears citrons. It was
    probably a native of northern India, and is now understood
    to be the typical form of {Citrus Medica}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lime
   n 1: a caustic substance produced by heating limestone [syn:
      {calcium hydroxide}, {lime}, {slaked lime}, {hydrated
      lime}, {calcium hydrate}, {caustic lime}, {lime hydrate}]
   2: a white crystalline oxide used in the production of calcium
     hydroxide [syn: {calcium oxide}, {quicklime}, {lime}, {calx},
     {calcined lime}, {fluxing lime}, {unslaked lime}, {burnt
     lime}]
   3: a sticky adhesive that is smeared on small branches to
     capture small birds [syn: {birdlime}, {lime}]
   4: any of various related trees bearing limes [syn: {lime},
     {lime tree}, {Citrus aurantifolia}]
   5: any of various deciduous trees of the genus Tilia with heart-
     shaped leaves and drooping cymose clusters of yellowish often
     fragrant flowers; several yield valuable timber [syn:
     {linden}, {linden tree}, {basswood}, {lime}, {lime tree}]
   6: the green acidic fruit of any of various lime trees
   v 1: spread birdlime on branches to catch birds [syn:
      {birdlime}, {lime}]
   2: cover with lime so as to induce growth; "lime the lawn"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lime /lim/ 
  1. file
  2. lime

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top