ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

input

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -input-, *input*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
input(n) การนำเข้า, See also: การป้อนเข้า, ทางเข้า
input(n) การสนับสนุน, See also: สิ่งของหรือเงินที่เข้ามาช่วยเหลือ, Syn. addition, contribution
input(n) กำลังกระแสไฟฟ้า, Syn. electric current
input(n) ข้อมูล, See also: ข้อมูลซึ่งป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์, Syn. data, Ant. output
input(vt) ป้อนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์, See also: ป้อนข้อมูล, Syn. enter, key in
input(vt) ให้ข้อมูล, See also: แจ้งข้อมูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
input(อิน'พุท) n. สิ่งที่ใส่เข้า, สิ่งที่ป้อนเข้า, การป้อนเข้า, การนำเข้า, ด้านเข้า, ทางเข้า, กำลังกระแสไฟฟ้า, กำลังโวลท์, ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา, ข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องคำนวณเครื่องคอมพิวตอร์, เงินบริจาค. adj. เกี่ยวกับข้อมูลที่ป้อนเข้า
input deviceอุปกรณ์รับเข้าหมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูล และส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพื่อให้ทำการประมวลผลต่อไป โดยอุปกรณ์นี้จะส่งข้อมูลหรือโปรแกรมไปยังหน่วยความจำก่อน ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เมนเฟรม ก็จะมีหลายชนิด เป้นต้นว่า หน่วยขับจานบันทึก หน่วยขับแถบบันทึก เครื่องกราดภาพ ฯ ถ้าเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ ก็รวมถึง แป้นพิมพ์ เมาส์ ฯลฯ ด้วยดู output device เปรียบเทียบ
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
network basic input / outไบออสเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NetBIOS (อ่านว่า เน็ตไบออส) หมายความถึงไบออสที่ทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์นำเข้าและแสดงผล ตลอดจนหน่วยความจำที่จะใช้ในเครือข่าย เพื่อช่วยไบออสของแต่ละเครื่องที่มีอยู่แล้วอีกทีหนึ่ง ดู BIOS ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
input๑. รับเข้า, นำเข้า๒. (สิ่ง)เข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input-ใส่เข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inputรับเข้า, นำเข้า, (สิ่ง) เข้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
input๑. รับเข้า, นำเข้า๒. (สิ่ง)เข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input bufferบัฟเฟอร์รับเข้า [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
input dataข้อมูลเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input sectionส่วนรับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
input shaftเพลารับกำลังเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
input unitหน่วยรับเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
input(สิ่ง) เข้า [คอมพิวเตอร์]
inputตัวป้อน, ความต้องการของมนุษย์หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข เช่น ความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต (need) ความต้องการที่จะเพิ่มความสามารถของมนุษย์ (want) รวมถึงสถานการณ์เทคโนโลยีและรายละเอียดของปัญหาหรือความต้องการนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Input Amplifiersวงจรนำเข้าในระยะต้น [การแพทย์]
input deviceอุปกรณ์รับเข้า [คอมพิวเตอร์]
Input output tableตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต [เศรษฐศาสตร์]
Input Screenฉากนำเข้า [การแพทย์]
Input taxภาษีซื้อ [การบัญชี]
Input Terminalsทางนำเข้า [การแพทย์]
Input-output analysisการวิเคราะห์ปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]
Input-output tablesตารางปัจจัยผลผลิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
input vat(n) ภาษีซื้อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If I don't input those numbers, it doesn't make much of a difference.ถ้าฉันไม่คีย์ข้อมูลเข้าไป มันก็ไม่แตกต่างนักหรอก The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
I think if you got everyone's input upfront, ...-ช่วยฉันหน่อย -ได้เลย โอเค กระโดดเลย Big (1988)
They're still rough but I wanted to get your input before I went further.-ไม่เจ๋งหรือไง อิซซี่ นายต้องมาคุยกับพวกเราก่อนสิ Rock Star (2001)
But shouldn't I have some input?-หมายความว่าไง -เอ.ซี.กับฉัน เขียนกันตอนช่วงพักเบรก Rock Star (2001)
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
Thank you, ladies. I so appreciate your input, ขอบคุณที่มานะสาวๆ Art Isn't Easy (2007)
- Inputting my to-do list. - Really?กำลังเพิ่มรายชื่อแขก จริงนะ? Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)
He says he wants creative input, but I think he's looking for an excuse to see you.เค้าว่าเค้าต้องการความแปลกใหม่ แต่ฉันว่า เค้าต้องการขออนุญาตคุณ Return to House on Haunted Hill (2007)
I've input all the major fault areas and I've programmed the artifcial intelligence to accurately move the earth's tetronic plates.เพิ่มตำแหน่งบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลก และผมได้จำลองสถานการณ์ การเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอย่างแม่นยำ 2012 Doomsday (2008)
I want both your input.ฉันอยากให้คุณสองคนหาข้อมูล Turning Biminese (2008)
Could be waiting for input.มันรอป้อนคำสั่ง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
But it illustrates the brain's need To take random sensory input and construct itแต่มันอธิบายถึงว่า สมองเราเนี่ยต้องการที่จะใส่ความรุ้สึกอะไรซักอย่างลงไป The Ghost Network (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inputAny input would be appreciated!
inputIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.
inputPlease input your pin number.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลเข้า(n) input data, Ant. ข้อมูลออก, Example: ข้อมูลเข้าของตัวสร้างภาษาคือรูปแทนภาษากลาง, Thai Definition: ข้อมูลที่ใส่หรือป้อนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางคีย์บอร์ด
อินพุตเอาต์พุต(n) input output, Syn. ข้อมูลเข้า-ออก, Example: โครงสร้างของ MSDOS เดิมจะมี BIOS เป็นตัวจัดการอินพุตเอาต์พุตทุกตัว, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
input
inputs

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
input
inputs

WordNet (3.0)
input(n) a component of production; something that goes into the production of output
input(v) enter (data or a program) into a computer
remark(n) a statement that expresses a personal opinion or belief or adds information, Syn. input, comment
stimulation(n) any stimulating information or event; acts to arouse action, Syn. stimulus, stimulant, input

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输入法[shū rù fǎ, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄈㄚˇ,    /   ] input method #21,689 [Add to Longdo]
输入设备[shū rù shè bèi, ㄕㄨ ㄖㄨˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ,     /    ] input device (computer) #112,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufnahmeleistung { f }input power [Add to Longdo]
Eingabemodus { m }input mode [Add to Longdo]
Eingabedaten { pl }input data [Add to Longdo]
Eingabefeld { n }input field [Add to Longdo]
Eingabefehler { m } [ math. ]input data error [Add to Longdo]
Eingabegerät { n }input device [Add to Longdo]
Eingabesignal { m }input signal [Add to Longdo]
Eingabesteuerung { f }; Eingabekontrolle { f }input control [Add to Longdo]
Eingangsdaten { pl }input data; incoming data [Add to Longdo]
Eingangssignal { n }input signal [Add to Longdo]
Einspeisespannung { f }; Speisespannung { f }input terminal voltage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入力[にゅうりょく, nyuuryoku] (n, vs) input; (data) entry; (P) #1,197 [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) { comp } input method; IM [Add to Longdo]
IO[アイオー, aio-] (n) { comp } input-output [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
かな入力;仮名入力[かなにゅうりょく, kananyuuryoku] (n) { comp } kana input [Add to Longdo]
アイオーコントロール[aio-kontoro-ru] (n) { comp } IO control; input-output control [Add to Longdo]
アナログ入力[アナログにゅうりょく, anarogu nyuuryoku] (n) analog input; AI [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) { comp } analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) { comp } analog input channel amplifier [Add to Longdo]
インプット[inputto] (n, vs) input; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
インプットポート[いんぷっとぽーと, inputtopo-to] input port [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
コマンド入力[コマンドにゅうりょく, komando nyuuryoku] command input [Add to Longdo]
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
データ収集端末[データしゅうしゅうたんまつ, de-ta shuushuutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]
データ入力端末[データにゅうりょくたんまつ, de-ta nyuuryokutanmatsu] data input station, data collection station [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top