ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inorganic compound

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inorganic compound-, *inorganic compound*, inorganic compoun
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inorganic compoundสารประกอบอนินทรีย์, สารประกอบของธาตุทั้งหมด ยกเว้นสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบบางพวกของคาร์บอน  เช่น พวกคาร์บอเนต ไซยาไนด์ ออกไซด์ จัดเป็นสารประกอบอนินทรีย์ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สารประกอบอนินทรีย์[n. exp.] (sān prakøp aninsī) EN: inorganic compound   FR: composé inorganique [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机物[wú jī wù, ˊ ㄐㄧ ˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
無機化合物[むきかごうぶつ, mukikagoubutsu] (n) inorganic compound [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  inorganic compound
      n 1: any compound that does not contain carbon

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top