ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

无机物

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -无机物-, *无机物*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无机物[wú jī wù, ㄨˊ ㄐㄧ ㄨˋ, / ] inorganic compound, #75,135 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can't imitate inorganic material.[CN] 它不能仿制无机物 The Thing (2011)
Awesome! We slipped right through![CN] 他是穿梭果实的能力者 可以在任何无机物之间自由穿梭 One Piece Film: Gold (2016)
My name is Seo Jiwoo. Sophomore, department of inorganic engineering.[CN] 我是工大无机物专业二年级苏智宇 A Muse (2012)
It can clone cells, but not inorganic material.[CN] 它能够克隆细胞,但不能克隆无机物 The Thing (2011)
Not inorganic food.[CN] 而是有机物和无机物的那种无机 A Muse (2012)
Great care must be taken to avoid leaving inorganic materials inside the chamber.[CN] 必须非常小心操作 避免留置任何无机物于密室中 There's No Place Like Home: Part 2 (2008)
We've been separating metals and inorganics.[CN] 我们已经分离了金属和无机物... Family Affair (2009)
And with my breakthrough shrinking inorganic material,[CN] 又有突破 缩细到无机物质... Ant-Man (2015)
It must be my fault.[CN] 它一直只能转换无机物 The Fly (1986)
I'm fine.[CN] 你只能在无机物之间自由穿梭吧 One Piece Film: Gold (2016)
It excites water and fat molecules, which don't exist in inorganic materials.[CN] 这东西激活了水分子和脂肪分子 这些东西在无机物中都不含有 Firebomb (2003)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top