Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humane

HH Y UW0 M EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humane-, *humane*
Possible hiragana form: ふまね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humane(adj) มีมนุษยธรรม, See also: มีเมตตากรุณา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม, เห็นอกเห็นใจ, มีเมตตากรุณา, เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate, kind
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม, ขาดความกรุณาปรานี, ผิดมนุษย์, ทารุณ, โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

English-Thai: Nontri Dictionary
humane(adj) มีเมตตากรุณา, มีน้ำใจ, มีมนุษยธรรม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
humane society(n) องค์การส่งเสริมการมีมนุษยธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Treat us like human beings. What we want is more humane killers.สิ่งที่เราต้องการคือฆาตกรมี มนุษยธรรมมากขึ้น How I Won the War (1967)
I've seen the humane way they treat humans here.ลิงที่นี่ไม่ถูกชะตากับมนุษย์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And I'm crying for him to stop. That all sounds humane to you?ฉันร้องไห้ให้เขาหยุด นี่มันเป็นมนุษยธรรมหรือ In the Valley of Elah (2007)
But if he tries to fuck that little dog tonight for real, I'm calling Humane Society.แต่ถ้าคืนนี้มันเอากับหมานั่นจิงๆล่ะก็ กูจะโทรแจ้ง กลุ่มพิทักษ์สัตว์ Zack and Miri Make a Porno (2008)
Jeff, having heard Pierce's side of the story, the only humane thing to do would be to give you a C and let him do his presentation alone, if that sounds fair to you.เจฟ เท่าที่ผมฟังเรื่องมาจากฝั่งของเพียร์ซ ผมปราณีคุณได้อย่างเดียวคือการให้ C คุณ แล้วให้เขานำเสนองานคนเดียว ถ้าคุณคิดว่ามันแฟร์นะ Spanish 101 (2009)
It's supposed to be more humane than forcing children to pilot.มันดูมีมนุษยธรรมกว่าการบังคับเด็กเป็นนักบินอีกนะครับ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
- it's just the humane thing to do.- มันเป็นของใช้ที่มนุษย์ทุกคนต้องใช้ Oiled (2010)
Part of the humane care of an animal is preparing for the inevitable...บางส่วนของการดูแลอย่างมีมนุษยธรรมของสัตว์มีการเตรียมการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ... We Bought a Zoo (2011)
Not when there's a far more humane remedy at hand.ไม่ใช่ตอนนี้\ที่มีวิธีรักษาที่มีมนุษยธรรมมากกว่าอยู่ใกล้ๆ I Am Anne Frank: Part 2 (2012)
I think it was the humane thing to do.ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มนุษย์เขาทำกัน Indifference (2013)
To assist me in an experimental procedure of my own devising which, when perfected, I expect to usher in a new era in the humane treatment of lunacy.ช่วยผมทดลองอุปกรณ์ที่ผมคิดค้น เมื่อมันสมบูรณ์ หวังว่ามันจะนำไปสู่ ยุคใหม่ของการรักษาโรคบ้าของคน Stonehearst Asylum (2014)
Now what can be more humane than that?Now what can be more humane than that? Son of Man (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humaneHis way of looking after the animals is very humane.
humaneIsn't that the most humane punishment for criminals?
humaneKnowledge in itself is not an end, but a means to an end: to live a full and humane life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUMANE HH Y UW0 M EY1 N
HUMANELY HH Y UW0 M EY1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humane (j) hjˈuːmˈɛɪn (h y uu1 m ei1 n)
humanely (a) hjˈuːmˈɛɪnliː (h y uu1 m ei1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rén, ㄖㄣˊ, ] humane; kernel #3,746 [Add to Longdo]
有人情[yǒu rén qíng, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ ㄑㄧㄥˊ, ] humane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理人情[ぎりにんじょう, girininjou] (n) duty and humanity; (a sense of) moral obligation and humane feelings [Add to Longdo]
刻薄;酷薄[こくはく, kokuhaku] (adj-na, n) cruel; inhumane [Add to Longdo]
人間らしい[にんげんらしい, ningenrashii] (adj-i) human; humane [Add to Longdo]
人間道[にんげんどう, ningendou] (n) (1) humaneness; (2) { Buddh } (See 六道) human realm [Add to Longdo]
人道的[じんどうてき, jindouteki] (adj-na, n) humane; (P) [Add to Longdo]
非人道的兵器[ひじんどうてきへいき, hijindoutekiheiki] (n) (See 非人道兵器・ひじんどうへいき) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]
非人道兵器[ひじんどうへいき, hijindouheiki] (n) inhumane weapons; weapon against humanity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humane \Hu*mane"\, a. [L. humanus: cf. F. humain. See {Human}.]
   1. Pertaining to man; human. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the feelings and inclinations creditable to man;
    having a disposition to treat other human beings or
    animals with kindness; kind; benevolent.
    [1913 Webster]
 
       Of an exceeding courteous and humane inclination.
                          --Sportswood.
    [1913 Webster]
 
   3. Humanizing; exalting; tending to refine.
 
   Syn: Kind; sympathizing; benevolent; mild; compassionate;
     gentle; tender; merciful. -- {Hu*mane"ly}, adv. --
     {Hu*mane"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humane
   adj 1: pertaining to or concerned with the humanities;
       "humanistic studies"; "a humane education" [syn:
       {humanist}, {humanistic}, {humane}]
   2: marked or motivated by concern with the alleviation of
     suffering [ant: {inhumane}]
   3: showing evidence of moral and intellectual advancement

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top