ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humaneness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humaneness-, *humaneness*, humanenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
人間道[にんげんどう, ningendou] (n) (1) humaneness; (2) { Buddh } (See 六道) human realm [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humanität { f }humaneness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humane \Hu*mane"\, a. [L. humanus: cf. F. humain. See {Human}.]
   1. Pertaining to man; human. [Obs.] --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the feelings and inclinations creditable to man;
    having a disposition to treat other human beings or
    animals with kindness; kind; benevolent.
    [1913 Webster]
 
       Of an exceeding courteous and humane inclination.
                          --Sportswood.
    [1913 Webster]
 
   3. Humanizing; exalting; tending to refine.
 
   Syn: Kind; sympathizing; benevolent; mild; compassionate;
     gentle; tender; merciful. -- {Hu*mane"ly}, adv. --
     {Hu*mane"ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humaneness
   n 1: the quality of compassion or consideration for others
      (people or animals) [ant: {inhumaneness}, {inhumanity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top