ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gainsays

G EY1 N S EY2   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gainsays-, *gainsays*, gainsay
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gainsays มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gainsays*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gainsay[VT] ปฏิเสธ, See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับความจริง, Syn. deny, contradict, Ant. confirm, concede

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gainsay(เกน'เซย์) {gainsaid,gainsaying,gainsays} vt. ปฏิเสธ,พูดคัดค้าน,คัดค้าน,ต่อต้าน., See also: gainsayer n., Syn. deny,dispute,oppose

English-Thai: Nontri Dictionary
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gainsayWe cannot gainsay that he is honest.

CMU English Pronouncing Dictionary
GAINSAY G EY1 N S EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gainsay (v) gˌɛɪnsˈɛɪ (g ei2 n s ei1)
gainsays (v) gˌɛɪnsˈɛɪz (g ei2 n s ei1 z)
gainsaying (v) gˌɛɪnsˈɛɪɪŋ (g ei2 n s ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leugner {m}gainsayer [Add to Longdo]
leugnen | leugnend | leugnet | leugneteto gainsay | gainsaying | gainsays | gainsaid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top