ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fuge

F Y UW1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fuge-, *fuge*
Possible hiragana form: ふげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuge(ฟิว'กิว, ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด, ระยะสูญเสียความทรงจำ,
centrifugen. เครื่องมือหมุนเหวี่ยงดังกล่าว
febrifuge(เฟบ'ระฟิวจฺ) adj. ซึ่งขจัดไข้, ซึ่งลดไข้. -n. ยาลดไข้., See also: febrifugal adj.
refuge(เรฟ'ฟิวจฺ) n. ที่หลบภัย, ที่ปลอดภัย, ที่พึ่ง, ร่มโพธิ์ร่มไทร vt. ให้ที่หลบภัยแก่. vi. หลบภัย, ลี้ภัย
refugee(เรฟ'ฟิวจี) n. ผู้ลี้ภัย, ผู้หลบภัย, ผู้หนีภัย, See also: refugeeism n.
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด, การบอกปัด, วิธีการหลีกเลี่ยง, คำอ้าง
vermifuge(เวอ'มะฟิวจฺ) adj. ซึ่งขับตัวหนอน, ซึ่งขับพยาธิ. n. สารหรือยาขับตัวหนอนหรือพยาธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
refuge(n) ที่พักอาศัย, ที่พำนัก, ที่พึ่ง, ร่มโพธิ์ร่มไทร
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม, ผู้ลี้ภัย, ผู้หลบภัย
subterfuge(n) ข้ออ้าง, ข้อหลีกเลี่ยง, คำบอกปัด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Fuge - No, fugue.Fuge เหรอ \ ไม่ใช่... Show Me Love (1998)
Fuge ad parietem!Fuge ad parietem! Oh, What a World! (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลเม็ด[konlamet] (n) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice  FR: stratagème [ m ] ; subterfuge [ m ] ; astuce [ f ] ; subtilité [ f ] ; tactique [ f ]
เล่ห์[lē] (n) EN: trick ; intrigue ; cunning ; wiles ; artifice ; stratagem  FR: artifice [ m ] ; subterfuge [ m ] ; stratagème [ m ]
เล่ห์กระเท่[lēkrathē] (n) EN: trick ; artifice ; stratagem ; ruse ; subterfuge ; ploy  FR: ruse [ f ] ; astuce [ f ] ; subterfuge [ m ] ; artifice [ m ] ; stratagème [ m ]
ลี้[lī] (v) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away  FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบภัย[lopphai] (v) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum  FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
ลูกเล่น[lūk lēn] (n) FR: astuce [ f ] ; ruse [ f ] ; truc [ m ] ; subterfuge [ m ]
ผู้อพยพ[phū-opphayop] (n) EN: immigrant ; evacuee ; migrator ; refugee  FR: immigrant [ m ] ; réfugié [ m ]
แรงหนีศูนย์กลาง[raēng-nisūnklāng] (n) EN: centrifugal force  FR: force centrifuge [ f ]
แรงเหวี่ยง[raēng wīeng] (n, exp) EN: centrifugal force  FR: force centrifuge [ f ]
ศรัย[sai] (n) FR: abri [ m ] ; refuge [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FUGE F Y UW1 JH
FUGERE F Y UW1 G ER0
FUGETT F Y UW1 JH IH0 T

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
普賢菩薩[ふげんぼさつ, fugenbosatsu] (n) พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ เป็นโพธิสัตว์ที่ทรงช้างเผือก 6 งา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuge { f }; Falz { m }; Sprung { m }seam [Add to Longdo]
Fuge { f }; Verbindungsstelle { f } | versetzte Fugejoint | staggered joint [Add to Longdo]
Fuge { f }interstice [Add to Longdo]
Fuge { f } [ mus. ] | Fugen { pl }fugue | fugues [Add to Longdo]
Fugenkitt { m }; Vergussmaterial { n }grout [Add to Longdo]
Fugenleiste { f }cover strip [Add to Longdo]
Fugenmasse { f }joint sealer [Add to Longdo]
fugen; ausfugen; abdichten; verstreichento grout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
避難[ひなん, hinan] (n, vs) taking refuge; finding shelter; evacuation; escape; (P) #5,119 [Add to Longdo]
亡命[ぼうめい, boumei] (n, vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P) #6,355 [Add to Longdo]
罠(P);羂[わな, wana] (n) (1) snare; trap (for catching wild game, etc.); (2) trap (i.e. ruse, subterfuge, etc.); (P) #7,689 [Add to Longdo]
難民[なんみん, nanmin] (n) refugees; (P) #8,834 [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees #18,343 [Add to Longdo]
エッペンチューブ[eppenchu-bu] (n) Eppendorf tube; microcentrifuge tube; microfuge tube [Add to Longdo]
コソ花;クッソ花;苦蘇花[コソか(コソ花);クッソか(クッソ花;苦蘇花), koso ka ( koso hana ); kusso ka ( kusso hana ; ku so hana )] (n) (obsc) (See 苦蘇) kousso (vermifuge made from pistillate brayera flowers); kosso; cusso; koso [Add to Longdo]
ネカフェ難民[ネカフェなんみん, nekafe nanmin] (n) (abbr) (See ネットカフェ難民・ネットカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
ネットカフェ難民[ネットカフェなんみん, nettokafe nanmin] (n) (See ネカフェ難民・ネカフェなんみん) net cafe refugee; homeless person living in an Internet cafe [Add to Longdo]
フゲッタ[fugetta] (n) fughetta (ita [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
退避[たいひ, taihi] save (vs), take refuge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Fuge /fuːgə/ 
   fugue; joint; seam

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top