ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบภัย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบภัย-, *หลบภัย*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบภัย(v) take refuge, See also: seek refuse, seek asylum, Syn. ลี้ภัย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน Night and Fog (1956)
They have more sophisticated shelters than this one.-เพราะที่นั่นมีที่หลบภัยมากกว่าที่นี่ Day of the Dead (1985)
We have to fill up at the junkyard. My dad said it's a safe well.เราต้องไปเติมให้เต็ม ที่ลานขยะ พ่อฉันบอกว่ามันเป็นหลุมหลบภัย Stand by Me (1986)
Yeah, I've been down at my hideout a lot lately.ใช่ผมเคยลงที่หลบภัยของฉันมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
And then they were herded down a big corridor... to bunkers with Stars of David on the doors, and signs that said "Bath and Inhalation Room."แล้วก็ถูกต้อนมาที่ระเบียงใหญ่ หน้าหลุมหลบภัยที่มีตราดาวเดวิด กับป้าย "ห้องอาบ-อบ" Schindler's List (1993)
Do you know a hide-out?ครูรู้จักสถานที่หลบภัยไหม? Wild Reeds (1994)
Graham, you lead the way. I want you to show us the way to your hideout.เกรแฮมที่จะนำวิธีการ ฉันต้องการให้คุณ ที่จะแสดงให้เราเห็นวิธีการที่หลบภัยของคุณ Dante's Peak (1997)
But when we offered to settle her at some place else, when this is over, you know what she said?แต่ว่าเมื่อเราเสนอหาที่หลบภัยให้ จนกว่าเรื่องจะจบ คุณรู้มั้ย เธอพูดว่ายังไง The Jackal (1997)
This place is sanctuary for all of Memnon's enemies.ที่นี่เป็นที่หลบภัยสําหรับ ศัตรูของเมมนอนทุกคน The Scorpion King (2002)
We must continue south into Mexico to escape the primary blast zones.เราต้องลงใต้ไปเม็กซิโก หนีไปที่หลุมหลบภัย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is a fallout shelter for VIPs.ที่นี่คือหลุมหลบภัยสำหรับบุคคลสำคัญ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
No, no. We go to the shelter.ไม่ๆ ไปที่หลุมหลบภัย The Chronicles of Riddick (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบภัย[lopphai] (v) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum  FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter

English-Thai: Longdo Dictionary
foxhole(n) หลุมหลบภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
haven(เฮ'เวิน) n. ท่าเรือ,ที่พำนักอาศัย,ที่หลบภัย. vt. พักอาศัย, Syn. refuge, asylum
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway

English-Thai: Nontri Dictionary
haven(n) ท่าเรือ,ร่มไม้ชายคา,ที่พัก,ที่กำบัง,ที่หลบภัย
nest(n) รังนก,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ซ่องโจร
refugee(n) ผู้หนีภัยสงคราม,ผู้ลี้ภัย,ผู้หลบภัย
shadow(n) ผี,เงา,ร่มเงา,ที่หลบภัย,ความมืด,ข้อคิดเห็น,ภาพสะท้อน
shadow(vt) ทอดเงาลง,ทำให้ร่ม,บังแดด,ทำให้สลัว,ให้ที่หลบภัย
shelter(n) ที่กำบัง,ที่ซ่อน,ที่หลบภัย,ที่พัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top