ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

footpath

F UH1 T P AE2 TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -footpath-, *footpath*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
footpath(n) ทางเดิน, See also: ทางเท้า, ทางเดินเท้า, Syn. path

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
footpathn. ทางเท้า, ทางสำหรับผู้ดินถนน

English-Thai: Nontri Dictionary
footpath(n) บาทวิถี, ทางเท้า, ฟุตบาท

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To go to the village, you can take the footpath I showed you...จะเข้าหมู่บ้านก็เดินตามฟุตบาทที่ผมชี้ให้ดูนะ หรือจะขับรถในโรงรถไปก็ได้ Swimming Pool (2003)
Victims of the footpath killer.เหยื่อของฆาตกรข้างถนน Compulsion (2005)
So anyone else would have just seen a guy who stutters, but you saw the footpath killer.คนอื่น ๆ /Nอาจเห็นแค่เป็นคนติดอ่าง แต่คุณเห็นนักฆ่าข้างถนน Compulsion (2005)
The footpath killer, why did he stutter?นักฆ่าข้างถนน ทำไมเขาพูดติดอ่าง Compulsion (2005)
Speaking of questions, you figured out yet why the footpath killer stuttered?พูดถึงคำถาม คุณนึกออกหรือยัง/Nว่าทำไมนักฆ่าข้างถนนถึงติดอ่าง Compulsion (2005)
You know why the footpath killer stuttered?คุณรู้ว่าทำไมนักฆ่าข้างถนนติดอ่างงั้นเหรอ Compulsion (2005)
Well, that's it, isn't it? The footpath killer.อืม นั่นใช่ไหมล่ะ /N นักฆ่าข้างถนน Compulsion (2005)
Victims of the footpath killer.เหยื่อของนักฆ่าข้างถนน Extreme Aggressor (2005)
Of course you believe that. Footpath killer, he had a shotgun in the back of my head.เพื่อจับและฆ่าเหยื่อ อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด L.D.S.K. (2005)
Catch-as-catch-can as far as footpaths go over here!เปิดทางหน่อย นี่มันทางเดินนะ! Cece Crashes (2011)
You know, I took the old footpath behind the Mendez house.พ่อรู้ไหม , หนูเดินตามรอยเท้าเก่า หลังบ้านพวกเมนเดซ Under the Gun (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
footpathI walked along the footpath.
footpathWe sped into the narrow track, hardly dropping any speed. "It's a short cut!" "Oi! It's a footpath!!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟุตบาท(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. บาทวิถี, ทางเท้า, Example: เด็กๆ จะออกมาอาศัยแสงไฟจากร้านค้าตามฟุตบาทตอนกลางคืน เพื่อชุมนุมกัน, Thai Definition: ทางเดินเท้า, ทางเดินของผู้ใช้ถนน, Notes: (อังกฤษ)
ทางเท้า(n) footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. บาทวิถี, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: การรื้อถอนสิ่งเกะกะ และถอนตะปูตามต้นไม้ริมทางเท้า เริ่มขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจ, Count Unit: ที่, แห่ง, ทาง, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน
ทางเดิน(n) footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. ทางเท้า, บาทวิถี, ฟุตบาท, Example: งานปรุงแต่งท้องสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร, Thai Definition: ทางสำหรับเดิน
บาทวิถี(n) footpath, See also: sidewalk, pavement, Syn. ทางเท้า, ฟุตบาท, ทางเดิน, Example: ชายหนุ่มคนหนึ่งเดินป่าวร้องไปตามบาทวิถีที่เนืองแน่นไปด้วยฝูงชน, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทวิถี[bātwithī] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [ m ]
ฟุตปาท[futpāt] (n) EN: pavement ; sidewalk (am.) ; footpath  FR: trottoir [ m ] ; sentier [ m ]
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [ m ] ; couloir [ m ] ; sentier [ m ] ; passage [ m ]
ทางเดินเท้า[thāngdoēnthao] (n) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal  FR: trottoir [ m ] ; sentier [ m ]
ทางเท้า[thāngthāo] (n) EN: pavement ; footpath ; sidewalk (Am.)  FR: trottoir [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOOTPATH F UH1 T P AE2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
footpath (n) fˈutpaːθ (f u1 t p aa th)
footpaths (n) fˈutpaːðz (f u1 t p aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] footpath, #82,529 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] footpath; wait for, #639,955 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußpfad { m }; Gehweg { m } | Fußpfade { pl }; Gehwege { pl }footpath | footpaths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドウォーク[saidouo-ku] (n) side walk; sidewalk; footpath; pavement [Add to Longdo]
ジベタリアン[jibetarian] (n) young people who sit on the ground or sidewalk (footpath) [Add to Longdo]
畦道;畔道;あぜ道[あぜみち, azemichi] (n) footpath between rice fields [Add to Longdo]
人道[じんどう, jindou] (n) humanity; sidewalk; footpath; (P) [Add to Longdo]
[なわて, nawate] (n) footpath between rice fields [Add to Longdo]
歩道[ほどう, hodou] (n) footpath; walkway; sidewalk; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Footpath \Foot"path`\, n.; pl. {Footpaths}.
     A narrow path or way for pedestrains only; a footway.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  footpath
      n 1: a trodden path [syn: {pathway}, {footpath}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top