ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทางเดิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางเดิน-, *ทางเดิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเดิน(n) footpath, See also: pavement, sidewalk, pathway, Syn. ทางเท้า, บาทวิถี, ฟุตบาท, Example: งานปรุงแต่งท้องสนามหลวงและทางเดินโดยรอบ เป็นความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร, Thai Definition: ทางสำหรับเดิน
ทางเดินเท้า(n) pedestal, Syn. ทางเท้า, Example: ถนนแถวนี้มีของขายบนทางเดินเท้าเต็มไปหมดทำให้สัญจรไม่ค่อยสะดวก, Count Unit: ทาง, Thai Definition: ส่วนหนึ่งของถนนที่ทำไว้ให้คนเดินอยู่ข้างหนึ่งของทางหรือทั้งสองข้างของทาง และส่วนที่อยู่ชิดขอบทาง ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน
ทางเดินอาหาร(n) alimentary canal, Example: การย่อยอาหารที่เข้าไปในทางเดินอาหาร จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
biliary tractทางเดินน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, biliaryทางเดินน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, urinaryทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinary tractทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passage, air; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory tract; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air passage; tract, respiratoryทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tract, respiratory; passage, airทางเดินอากาศหายใจ [ มีความหมายเหมือนกับ airway ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary tract; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
digestive tract; canal, alimentary; tract, alimentaryทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Urinary organทางเดินปัสสาวะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biliary tractทางเดินน้ำดี [TU Subject Heading]
Electric linesทางเดินไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Gastric outlet obstructionทางเดินอาหารอุดตัน [TU Subject Heading]
Nature trailsทางเดินศึกษาธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Trailsทางเดิน [TU Subject Heading]
Urinary tractทางเดินปัสสาวะ [TU Subject Heading]
Trailทางเดินเท้า, Example: ทางเดินเล็กๆ ที่วกเวียนไปมาในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นทางเดินที่นำไปสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริเวณที่เป็นจุดเด่นตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด การเดินทางไกลตามทางเดินเท้าในป่านับเป็น วิธีการพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gangway, down there.ทางเดินลงมี Pinocchio (1940)
On and on wound the poor thread that had once been our drive, and finally, there was Manderley.แผ่ปกคลุมทางเข้าอันซอมซ่อ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทางเดินรถของเรา ในที่สุดก็ถึงเเมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Sometimes when I walk along the corridor, I fancy I hear her just behind me.บางครั้งระหว่างที่ฉันกําลังเดินอยู่ที่โถงทางเดิน ฉันนึกว่าฉันได้ยินคุณนายอยู่ข้างหลังฉัน Rebecca (1940)
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่ Night and Fog (1956)
Left to the nostril, right uppercut, right to the eyebrow, left to the gut.จากซ้ายไปรูจมูก, หมัดขวา สิทธิที่จะได้คิ้วซ้ายไปทางเดิน อาหาร Yellow Submarine (1968)
It's down the hall and to the left.ไปตรงทางเดินแล้วเลี้ยวซ้าย Blazing Saddles (1974)
We start in the alimentary canal and open the digestive tract.เราเริ่มที่ช่องทางเดินอาหาร... เเล้วก็ผ่าท่อระบบยอยอาหาร Jaws (1975)
It contains a central passage and three chambers, or cists...ประกอบด้วยทางเดินส่วนกลาง และ ห้องโถง 3 ห้อง, หรือคีสท์... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
It just goes on and on.มีแต่ทางเดินตรงไปเรื่อยๆ Labyrinth (1986)
Did you see those crowds gaping on the sidewalk?คุณเห็นผู้คนที่พากันวิจารณ์กันตามทางเดินไหม? Mannequin (1987)
Once you step out of the sunlight into the narrow corridors it's time to protect your nuts, guys.เมื่อคุณก้าวออกจากแสงแดดเป็นทางเดินแคบ ... ... มันถึงเวลาที่จะปกป้องถั่วของคุณผู้ชาย Bloodsport (1988)
"The Path of God."ทางเดินของพระเจ้า. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [ m ] ; couloir [ m ] ; sentier [ m ] ; passage [ m ]
ทางเดินป่า[thāngdoēn] (n, exp) EN: jungle trail
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[thāngdoēn rawāng thīnang] (n, exp) EN: aisle [ m ]  FR: couloir [ m ]
ทางเดินอาหาร[thāngdoēn āhān] (n, exp) EN: alimentary canal
ทางเดินเท้า[thāngdoēnthao] (n) EN: pavement ; sidewalk (Am.) ; footpath ; pedestal  FR: trottoir [ m ] ; sentier [ m ]
ทางเดินเรือ[thāng doēnreūa] (n, exp) FR: liaison maritime [ f ] ; route maritime [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aisle(n) ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle(n) ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)
alameda(n) ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาของต้นไม้
alimentary canal(n) ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั
alley(n) ทางเดินที่แคบๆ
arcade(n) ทางเดินที่มีร้านขายของสองฝั่ง
arcade(n) ทางเดินที่มีหลังคาโค้ง
arch(n) ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
banquette(n) ทางเดินข้างถนน, See also: ทางคนเดิน ที่สูงกว่าพื้นผิวถนน
corridor(n) ทางเดินยาวในตึก, Syn. hallway, passage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
alameda(แอลละมี' ดะ) n. ทางเดินสาธารณะที่มีร่มเงาต้นไม้, ทางเดินเล่น
alimentary canalทางเดินอาหาร
alley(แอล' ลี) n., (pl. -leys) ตรอก, ซอย, ทางเดินที่แคบ, ทางวิ่งที่แคบ, Syn. passage
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ, ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ, ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway
archway(อาร์ค'เวย์) n. ทางเข้าหรือทางเดินมีส่วนโค้งบังอยู่ข้างบน, ส่วนโค้งปิด, Syn. covering arch
beat(บีท) { beat, beaten, beating, beats } vt. ตี, เคาะ, หวด, ตบ, เฆี่ยน, กระทบ, รบชนะ, พิชิต, ฟัน, ดีกว่า, เก่งกว่า, โกง, ค้นหา n. จังหวะ, การเต้น, เสียงเดินติ๊ก ๆ ของนาฬิกา, ทางเดินปกติ, การเน้น adj. เหนื่อยอ่อน
block diagramแผนภาพบล็อก <คำแปล>หมายถึงแผนภาพที่แสดงบล็อกรูปต่าง ๆ ที่มีการโยงด้วยเส้นหรือลูกศรให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ หรือการไหล (flow) หรือทิศทางเดินของข้อมูล
bougie(บู'จี) n. ที่แยง สอดเข้ารูเปิดของร่างกาย (เช่น ทางเดินปัสสาวะ) , ยาเหน็บ
breaker(เบรค'เคอะ) n. เครื่องบด, ผู้หัก, ผู้ทำลาย, คลื่นแยกเส้นใยผ้าจากสิ่งแปลกปลอม, ผู้บุกเบิก, ผู้ทำให้เชื่อง, ตัวแยกทางเดินไฟฟ้า, ยางในรถยนตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว, ทางเดินระหว่างที่นั่ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
boardwalk(n) ทางเดินริมทะเล, ถนนกระดานไม้
catwalk(n) ทางเดินแคบๆใช้ในการเดินแฟชั่น
channel(n) ช่อง, ทางน้ำไหล, ทางเดินเรือ, ทางผ่าน, ท่อ, ช่องแคบ
cloister(n) ระเบียงโบสถ์, เฉลียง, ลาน, ทางเดินมีหลังคา
corridor(n) ฉนวน, ทางเดิน, เฉลียง, ระเบียง, เส้นทางบิน
course(n) เส้นทางเดินเรือ, ทางเดิน, หลักสูตร, กระบวนวิชา, อาหารมื้อหนึ่ง
doorstep(n) ทางเดินหน้าบ้าน, บันไดหน้าประตูบ้าน, ขั้นบันได

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trail(n) ทางเดิน ทางดิน ทางแคบๆที่เดินได้
travelator(n) ทางเดินเลื่อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
林道[りんどう, rindou] TH: ทางเดินในป่า  EN: path through forest
海路[かいろ, kairo] TH: ทางเดินทะเล  EN: sea route

German-Thai: Longdo Dictionary
Weise(n) |die, pl. Weisen| วิธีการ, เส้นทางวิธี (ไม่ใช่ทางเดิน)
Korridor(n) |der, pl. Korridore| ทางเดินในโรงแรม หรือ ในอาคาร หรือ ในบ้าน, Syn. der Flur
stoßen(vi) |stößt, stieß, ist gestoßen, + an/gegen jmdn./etw.| เดินหรือเคลื่อนไหวไปชนคนหรือสิ่งของอย่างแรงโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น Ich bin gegen ihm im Gang gestoßen. ฉันเดินชนเขาอย่างจังตรงทางเดิน
Laufsteg(n) |der, pl. Laufstege| เวทีเดินแบบ, ทางเดินยาวแคบใช้ในการเดินแฟชั่น เช่น Auf dem Laufsteg ist Topmodel Gisele Bündchen im Moment nicht häufig zu sehen.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top