ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pathway

P AE1 TH W EY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pathway-, *pathway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pathway(n) ทาง, See also: ทางเดิน, เส้นทาง, Syn. course, path, route, way

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pathway(พาส'เว) n. ทางวิถ'

English-Thai: Nontri Dictionary
pathway(n) ทางเดิน, ทางเท้า, บาทวิถี, วิถีทาง, ทางผ่าน, เส้นทาง, ทางโคจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pathwayวิถี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pathway, motorวิถีประสาทสั่งการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need to trace the course of Andrew's neural pathways replace the positronic brain and put it him back together and return him to you good as new.ครับ อย่างระมัดระวัง Bicentennial Man (1999)
Now, these neural pathways are presumably fragile.ทางเดินประสาทนี่ดูน่าจะเปราะบาง Bicentennial Man (1999)
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย Bicentennial Man (1999)
He's got the pathway on his body. It leads somewhere.เขามีแผนที่บนตัว มันจะพาเราไปที่ไหนซักที่ Cute Poison (2005)
It's a pathway to hell!มันเป็นทางหนีไปสู่นรก ! Cute Poison (2005)
Brain's building new pathways around the fragment that's still in there.สมองกำลังสร้างตัวใหม่ รอบๆ รอยแตกเดิม Bang, Bang, Your Debt (2007)
The neural pathways that control...เส้นทางของระบบประสาทที่ควบคุม... Chapter One 'The Second Coming' (2008)
the drug would have frozen her neural pathways at the moment of death and the last images she saw with it.ตัวยาได้ไปทำการหยุดเส้นประสาท ในช่วงเวลาที่ตาย และภาพสุดท้ายที่เธอได้เห็นมัน The Same Old Story (2008)
They found Monggeum's body on a pathway to the capital.พวกเขาพบศพของมงกุม ตรงทางที่จะไปยังเมืองหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
If you go to the shrine, you'll find a pathway leading outside the palace.ถ้าท่่านไปที่สุสาน, ท่านจะพบ\ เส้นทางที่นำไปยังข้างนอกวังหลวง The Kingdom of the Winds (2008)
A portal! A pathway to another dimension!ทาง ทางสู่ต่างมิติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
This the pathway you talking about?นี่ทางเดินที่นายบอกใช่มั้ย ดูทางแผนที่ Greatness Achieved (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pathwayMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [ m ] ; couloir [ m ] ; sentier [ m ] ; passage [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PATHWAY P AE1 TH W EY2
PATHWAYS P AE1 TH W EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pathway (n) pˈaːθwɛɪ (p aa1 th w ei)
pathways (n) pˈaːθwɛɪz (p aa1 th w ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
代謝経路[たいしゃけいろ, taishakeiro] (n) metabolic pathway [Add to Longdo]
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) [Add to Longdo]
恋路[こいじ, koiji] (n) romance; love's pathway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pathway \Path"way\, n.
   A footpath; a beaten track; any path or course. Also used
   figuratively. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      In the way of righteousness is life; and in the pathway
      thereof is no death.           --Prov. xii.
                          28.
   [1913 Webster]
 
      We tread the pathway arm in arm.     --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pathway
   n 1: a bundle of myelinated nerve fibers following a path
      through the brain [syn: {nerve pathway}, {tract}, {nerve
      tract}, {pathway}]
   2: a trodden path [syn: {pathway}, {footpath}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top