Search result for

fairy

(95 entries)
(0.0322 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fairy-, *fairy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fairy[N] นางฟ้า, See also: เทพธิดา, Syn. elf, spirit
fairy[N] ผู้ชายที่รักร่วมเพศ (คำสแลง), See also: เกย์, Syn. fag, faggot, homo
fairy[SL] ผู้ชายที่มีอาการตุ้งติ้ง, See also: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิง
fairy[SL] ผู้ที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
fairyland[N] แดนสวรรค์, See also: ดินแดนหรรษา
fairy ring[N] เชื้อราที่ขึ้นเป็นวงตามพื้นหญ้า
fairy tale[N] เทพนิยาย, Syn. fairy story, folk tale
fairy tale[N] เรื่องโกหก, See also: เรื่องแหกตา, เรื่องหลอกลวง, Syn. concoction, exaggeration, Ant. truth
fairy snuff[SL] คำอุทานที่แสดงถึงความมีเหตุผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fairy(แฟ'รี) n. เทพธิดา,นางฟ้า,ชายที่รักร่วมเพศ. adj. เกี่ยวกับเทพธิดา,คล้ายนางฟ้า., Syn. elf
fairy talen. เทพนิยาย,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairylandn. แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี,แดนที่สวยงามมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
fairy(adj) เกี่ยวกับเทพยดา,เกี่ยวกับนางฟ้า,เกี่ยวกับเทพธิดา
fairy(n) เทพยดา,เทวดา,นางฟ้า,เทพธิดา
FAIRY fairy tale(n) เทพนิยาย,เรื่องมหัศจรรย์,เรื่องโกหก,เรื่องประหลาด
fairyland(n) สวรรค์,ชั้นฟ้า,เมืองสวรรค์,แดนสวรรค์,แดนสุขาวดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fairy taleเทพนิยาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fairy poetryกวีนิพนธ์เทพนิยาย [TU Subject Heading]
Fairy poetry, Thaiกวีนิพนธ์เทพนิยายไทย [TU Subject Heading]
Fairy taleเทพนิยาย
เทพนิยาย (Fairy tale) หมายถึง เรื่องในจินตนาการที่เขียนขึ้นหรือเล่าให้เด็กฟัง โดยมีตัวละครจากนิทานพื้นบ้านแบบดั้งเดิม (เช่น ภูต ยักษ์ คนแคระ แม่มด สัตว์พูดได้) กับเรื่องของเวทมนตร์ และเหตุการณ์ที่ดำเนินไปเกินคาดคิด นอกจากนี้ คำว่า "เทพนิยาย" ยังอาจใช้ในความหมายว่า เรื่องเหลือเชื่อที่เกินจะเป็นความจริงได้ บางครั้งเทพนิยายก็หมายรวมถึงตำนานด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนที่ไม่เหมือนตำนาน หรือมหากาพย์ คือ เทพนิยายจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มีจริงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สถานที่ บุคคล หรือเหตุการณ์ใด ๆ ดังวลีที่ขึ้นต้นเรื่องว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุเวลาที่แน่ชัดได้ เทพนิยายในยุคก่อนประพันธ์ขึ้นสำหรับผู้ใหญ่และเด็กอ่านพอ ๆ กัน หนึ่งในเทพนิยายที่รู้จักกันดีคือ เทพนิยายกริมม์ (Grimm’s Fairy Tales) เป็นนิทานจากสองพี่น้องตระกูลกริมม์ ซึ่งรวบรวมขึ้นจากคำบอกเล่าที่ได้ฟังมา เรื่องที่รู้จักกันดี เช่น สไนว์ไวท์ ซินเดอเรลลา ราพันเซล เจ้าหญิงนิทรา และหนูน้อยหมวกแดง เป็นต้น ในปัจจุบันยังคงมีการประพันธ์เทพนิยายและเรื่องราวที่สืบเนื่องจากเทพนิยายอยู่เสมอ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fairy talesเทพนิยายสำหรับเด็ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The problem with fairy tales isแต่ปัญหาเล็ก ๆ ก็คือ Pret-a-Poor-J (2008)
Every once in a while, a girl craves her fairy-tale ending.ทุกครั้งที่มีคนอยากจะกระหายขึ้นมาเป็นเทพธิดา - นิทานมันจบแล้วสาวๆ Pret-a-Poor-J (2008)
And if the crazy fairy were here, she could grant them.ถ้ามีเทวดาบ้าๆอยู่ที่นี่ เธฮก็จะช่วยเหลือพวกเขา The Itch (2008)
I'll start calling you the tooth fairy.ผมจะเริ่มเรียกคุณว่าเทพธิดาฟันบิ่นก็แล้วกัน And How Does That Make You Kill? (2008)
Expect us to stand by while you blame such a blatant crime on fairy tales?ให้เรานิ่งเฉยดูท่านโยนความผิด ให้กับสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายยังงั้นเหรอ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Your parents had a fairytale romance.พ่อแม่ของคุณมีความรัก แบบเทพนิยายเลย Episode #1.9 (2008)
Then, one day... something magical happened, just like out of a fairy tale.จนมาวันหนึ่ง... สิ่งมหัศจรรย์บางอย่างได้เกิดขึ้น เหมือนกับเรื่องเล่าในเทพนิยาย The House Bunny (2008)
- This is like a fairy tale. - Hannah is SO lucky. - I know.นี่ยังกะนิยาย \ ฮานาโชคดีจริง ๆ Made of Honor (2008)
The theater fairy magically sent in Troy's application?เทพธิดาแห่งโรงละครคงส่งใบสมัครของทรอยไป High School Musical 3: Senior Year (2008)
Uh, you know, destiny, and soul mates, and true love, and all that childhood fairy tale nonsense.ก็ที่รู้ๆกัน พวกเนื้อคู่\ คู่แท้ และรักแท้ อะไรทำนองนี้ และก็ไอ้เรื่องนิยายหลอกเด็กน้ำเน่าทั้งหลายทั้งแหล่ 500 Days of Summer (2009)
You still believe in fairy tales.คุณยังคงเชื่อ ในเรื่องเทพนิยาย Fighting (2009)
And it was like she was there, like Julia was there in the room, on our side like some great big good fairy.และมันเหมือนเธออยู่ตรงนั้น เหมือนเธออยู่ในห้องนั้นด้วย อยู่ข้างๆเลย เหมือนนางฟ้าใจดี Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fairyDid you write this fairy tale by yourself?
fairyEnglish fairy tales retold in Japanese.
fairyFiction is as old as fairy tales and myths.
fairyHer footsteps were as light as a fairy's.
fairyHe wrote this fairy tale by himself.
fairyI acted the part of a fairy.
fairyI had fairy tales read by my mother.
fairyI saw one, a mermaid, when I was a primary schooler. But it wasn't that sort of fairy-tale atmosphere of a story.
fairyMs. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese.
fairyShe acted the part of a fairy.
fairyShe was absorbed in reading a fairy tale.
fairyThe author translated the fairy tale into our mother tongue.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทพนิยาย[N] fairy tale, See also: myth, mythology, Example: หากย้อนไปเมื่อหลายปีก่อน ชีวิตของเธอเหมือนนางเอกในเทพนิยาย, Count unit: เรื่อง, Thai definition: เรื่องราวหรือตำนานเกี่ยวกับเทวดา
นางฟ้า[N] angel, See also: fairy, goddess, Syn. เทวนารี, นางสวรรค์, เทพธิดา, นางอัปสร, Ant. เทวดา, เทพบุตร, Example: พระอินทร์ทรงมีนางฟ้าเป็นบาทบริจา, Count unit: องค์, Thai definition: นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์
เทวธิดา[N] goddess, See also: fairy, god's daughter, female deity, demigoddess, muse, angel, Syn. นางฟ้า, เทพธิดา, Count unit: องค์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นางฟ้า[n.] (nāngfā) EN: fairy ; angel ; goddess   FR: fée [f] ; ange [m]
นางไม้[n.] (nāng-māi) EN: wood nymph ; tree nymph ; wood fairy   FR: nymphe de la forêt [f] ; fée des arbres [f]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นกเขียวคราม[n. exp.] (nok khīo khrām) EN: fairy-bluebird   
นกเขียวคราม[n.] (nok khīo khrām) EN: Asian Fairy-bluebird   FR: Irène vierge [f] ; Iréna [f] ; Oiseau bleu des fées [m] ; Irène bleue [f]
เทพนิยาย[n.] (thēpniyāi) EN: myth ; fairy tale   FR: mythe [m]
เทพยดา[adj.] (thēpphayadā) EN: divine ; fairy   FR: divin

CMU English Pronouncing Dictionary
FAIRY    F EH1 R IY0
FAIRYLAND    F EH1 R IY0 L AE2 N D
FAIRYTALE    F EH1 R IY0 T EY2 L
FAIRYTALES    F EH1 R IY0 T EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fairy    (n) (f e@1 r ii)
fairyland    (n) (f e@1 r i l a n d)
fairytale    (n) (f e@1 r i t ei l)
fairylands    (n) (f e@1 r i l a n d z)
fairytales    (n) (f e@1 r i t ei l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elfenkönig {f}fairy king; faerie king [Add to Longdo]
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen [Add to Longdo]
Hexentanzplatz {m}fairy ring [Add to Longdo]
Hexenring {m}fairy ring [Add to Longdo]
Kinderfahrrad {n}fairy cycle [Add to Longdo]
Lichterkette {f} (am Weihnachtsbaum)fairy lights (at the Christmas tree) [Add to Longdo]
Märchen {n}fairy tale; fairy-tale; fairy story [Add to Longdo]
Zauberin {f} | Zauberinnen {pl}fairy | fairies [Add to Longdo]
Feensturmvogel {m} [ornith.]Fairy Prion [Add to Longdo]
Australseeschwalbe {f} [ornith.]Fairy Tern [Add to Longdo]
Goldstrichellori {m} [ornith.]Fairy Lorikeet [Add to Longdo]
Nymphenpitta [ornith.]Fairy Pitta [Add to Longdo]
Arielschwalbe {f} [ornith.]Fairy Martin [Add to Longdo]
Elfensänger {m} [ornith.]Fairy Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お伽草子;御伽草子[おとぎぞうし, otogizoushi] (n) (See 伽草子) fairy-tale book [Add to Longdo]
お伽話;御伽話;おとぎ話;御伽噺[おとぎばなし, otogibanashi] (n) (See 伽話) fairy-tale; nursery-tale [Add to Longdo]
アウロノカラヤコブフライベルギ[, auronokarayakobufuraiberugi] (n) fairy cichlid (species of peacock cichlid, Aulonocara jacobfreibergi); Malawi butterfly [Add to Longdo]
カップケーキ[, kappuke-ki] (n) cupcake; fairy cake [Add to Longdo]
フェアリー[, feari-] (n) fairy [Add to Longdo]
フェアリーテール[, feari-te-ru] (n) fairy-tale [Add to Longdo]
フェアリーランド[, feari-rando] (n) fairyland [Add to Longdo]
メルヘン[, meruhen] (n) fairy-tale (ger [Add to Longdo]
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger [Add to Longdo]
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神话[shén huà, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] fairy tale; mythology; myth, #6,574 [Add to Longdo]
仙女[xiān nǚ, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ, ] fairy, #15,836 [Add to Longdo]
仙境[xiān jìng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄥˋ, ] fairyland, #19,068 [Add to Longdo]
童话故事[tóng huà gù shì, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ ㄍㄨˋ ㄕˋ, / ] fairy tale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fairy \Fair"y\, a.
   1. Of or pertaining to fairies.
    [1913 Webster]
 
   2. Given by fairies; as, fairy money. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Fairy bird} (Zool.), the Euoropean little tern ({Sterna
    minuta}); -- called also {sea swallow}, and {hooded tern}.
    
 
   {Fairy bluebird}. (Zool.) See under {Bluebird}.
 
   {Fairy martin} (Zool.), a European swallow ({Hirrundo ariel})
    that builds flask-shaped nests of mud on overhanging
    cliffs.
 
   {Fairy rings} or {Fairy circles}, the circles formed in
    grassy lawns by certain fungi (as {Marasmius Oreades}),
    formerly supposed to be caused by fairies in their
    midnight dances; also, the mushrooms themselves. Such
    circles may have diameters larger than three meters.
 
   {Fairy shrimp} (Zool.), a European fresh-water phyllopod
    crustacean ({Chirocephalus diaphanus}); -- so called from
    its delicate colors, transparency, and graceful motions.
    The name is sometimes applied to similar American species.
    
 
   {Fairy stone} (Paleon.), an echinite.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fairy \Fair"y\, n.; pl. {Fairies}. [OE. fairie, faierie,
   enchantment, fairy folk, fairy, OF. faerie enchantment, F.
   f['e]er, fr. LL. Fata one of the goddesses of fate. See
   {Fate}, and cf. {Fay} a fairy.] [Written also {fa["e]ry}.]
   1. Enchantment; illusion. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The God of her has made an end,
       And fro this worlde's fairy
       Hath taken her into company.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
   2. The country of the fays; land of illusions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He [Arthur] is a king y-crowned in Fairy. --Lydgate.
    [1913 Webster]
 
   3. An imaginary supernatural being or spirit, supposed to
    assume a human form (usually diminutive), either male or
    female, and to meddle for good or evil in the affairs of
    mankind; a fay. See {Elf}, and {Demon}.
    [1913 Webster]
 
       The fourth kind of spirit [is] called the Fairy.
                          --K. James.
    [1913 Webster]
 
       And now about the caldron sing,
       Like elves and fairies in a ring.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. An enchantress. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Fairy of the mine}, an imaginary being supposed to inhabit
    mines, etc. German folklore tells of two species; one
    fierce and malevolent, the other gentle, See {Kobold}.
    [1913 Webster]
 
       No goblin or swart fairy of the mine
       Hath hurtful power over true virginity. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fairy
   n 1: a small being, human in form, playful and having magical
      powers [syn: {fairy}, {faery}, {faerie}, {fay}, {sprite}]
   2: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
     {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen}, {queer},
     {poof}, {poove}, {pouf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top