ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

extramarital

EH2 K S T R AH0 M EH1 R AH0 T AH0 L   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extramarital-, *extramarital*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extramarital relationsสัมพันธภาพนอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of extramarital hanky-panky, maybe?พี่? อ่อใช่ครับ Hero (1992)
I heard Grandfather had a lot of extramarital affairs when he was young.ฉันได้ยินมาว่า คุณปู่ทำธุรกิจมากมาย เมื่อตอนยังเป็นหนุ่ม Episode #1.9 (2011)
You think just because she's a product of your extramarital affair that I would punish Lola.เธอคิดว่าแค่เพียงเพราะโลล่าเป็นผลผลิต ของชู้ลับของเธอ นั่นจะทำให้ฉันลงโทษโลล่า Despicable B (2012)
Having an extramarital affair that leaks into your death, that's not fine.แต่การคบชู้ แม้กระทั่งตอนตายนี่ มันไม่โอเคเลย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRAMARITAL EH2 K S T R AH0 M EH1 R AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extramarital (j) ˌɛkstrəmˈærɪtl (e2 k s t r @ m a1 r i t l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚外[hūn wài, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ, ] extramarital [Add to Longdo]
婚外性接触[hūn wài xìng jiē chù, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] extramarital sex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extramarital
   adj 1: characterized by adultery; "an adulterous relationship";
       "extramarital affairs"; "the extracurricular activities
       of a philandering husband" [syn: {adulterous},
       {extramarital}, {extracurricular}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top