ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

婚外

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -婚外-, *婚外*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婚外[hūn wài, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ, ] extramarital [Add to Longdo]
婚外性接触[hūn wài xìng jiē chù, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] extramarital sex [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
婚外[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child [Add to Longdo]
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
--she likes to play around a little.[CN] 她有点喜欢玩婚外 The Drowning Pool (1975)
Mary Margaret Phelps.[JA] - お父さんの3番目の婚外子だ While You Were Sleeping (2012)
Well, I don't believe in extramarital relationships.[CN] 我不相信婚外 Manhattan (1979)
I think Jack's fancying a bit of the extramaritals.[CN] 我想杰克喜欢玩点婚外 House of Whipcord (1974)
And in case of adultery, what happens?[CN] 要是有婚外情 会怎样? Last Tango in Paris (1972)
Now, Mrs Paradine is it not true... that when you realised LaTour took no interest in women... you resolved to overcome that indifference?[CN] 你认为婚外情是最有趣的吗? The Paradine Case (1947)
I ask you, could you have done what I'm thinking of with my wife?[CN] 我問你們,你們會不會 跟我妻子搞婚外情? La Poison (1951)
I decide to write about the affair for the while.[CN] 我打算暂时写写 婚外情小说来渡日 House on Fire (1986)
I've never given my husband horns to wear.[CN] -我一直在搞婚外 La Poison (1951)
I'd like to talk to the Titan's Bastard about winning.[JA] 巨人の婚外子と勝利ついて相談したい Second Sons (2013)
I lay with a man outside the bonds of marriage. I confess.[JA] 婚外に男と寝たことを告白します Mother's Mercy (2015)
We know that Charles left his fortune to you and Yvette, but he failed to include language in his will that would exclude his bastard children from laying claim to their share of it.[JA] 追って来るのを心配する必要は もうないってことだ チャールズは 彼の財産を 君とイヴェットに残したが 遺言書に 彼の婚外子達が While You Were Sleeping (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top