ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

draff

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -draff-, *draff*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draff(n) กากอาหาร, See also: ขี้ตะกอน, เศษอาหาร, กาก, Syn. grounds, grouts, dregs, lees

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DRAFFEN D R AE1 F AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grain \Grain\ (gr[=a]n), n. [F. grain, L. granum, grain, seed,
   small kernel, small particle. See {Corn}, and cf. {Garner},
   n., {Garnet}, {Gram} the chick-pea, {Granule}, {Kernel.}]
   [1913 Webster]
   1. A single small hard seed; a kernel, especially of those
    plants, like wheat, whose seeds are used for food.
    [1913 Webster]
 
   2. The fruit of certain grasses which furnish the chief food
    of man, as corn, wheat, rye, oats, etc., or the plants
    themselves; -- used collectively.
    [1913 Webster]
 
       Storehouses crammed with grain.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Any small, hard particle, as of sand, sugar, salt, etc.;
    hence, any minute portion or particle; as, a grain of
    gunpowder, of pollen, of starch, of sense, of wit, etc.
    [1913 Webster]
 
       I . . . with a grain of manhood well resolved.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The unit of the English system of weights; -- so called
    because considered equal to the average of grains taken
    from the middle of the ears of wheat. 7,000 grains
    constitute the pound avoirdupois, and 5,760 grains the
    pound troy. A grain is equal to .0648 gram. See {Gram.}
    [1913 Webster]
 
   5. A reddish dye made from the coccus insect, or kermes;
    hence, a red color of any tint or hue, as crimson,
    scarlet, etc.; sometimes used by the poets as equivalent
    to {Tyrian purple}.
    [1913 Webster]
 
       All in a robe of darkest grain.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Doing as the dyers do, who, having first dipped
       their silks in colors of less value, then give' them
       the last tincture of crimson in grain. --Quoted by
                          Coleridge,
                          preface to
                          Aids to
                          Reflection.
    [1913 Webster]
 
   6. The composite particles of any substance; that arrangement
    of the particles of any body which determines its
    comparative roughness or hardness; texture; as, marble,
    sugar, sandstone, etc., of fine grain.
    [1913 Webster]
 
       Hard box, and linden of a softer grain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. The direction, arrangement, or appearance of the fibers in
    wood, or of the strata in stone, slate, etc.
    [1913 Webster]
 
       Knots, by the conflux of meeting sap,
       Infect the sound pine and divert his grain
       Tortive and errant from his course of growth.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. The fiber which forms the substance of wood or of any
    fibrous material.
    [1913 Webster]
 
   9. The hair side of a piece of leather, or the marking on
    that side. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   10. pl. The remains of grain, etc., after brewing or
     distillation; hence, any residuum. Also called {draff}.
     [1913 Webster]
 
   11. (Bot.) A rounded prominence on the back of a sepal, as in
     the common dock. See {Grained}, a., 4.
     [1913 Webster]
 
   12. Temper; natural disposition; inclination. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        Brothers . . . not united in grain. --Hayward.
     [1913 Webster]
 
   13. A sort of spice, the grain of paradise. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        He cheweth grain and licorice,
        To smellen sweet.          --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   {Against the grain}, against or across the direction of the
    fibers; hence, against one's wishes or tastes;
    unwillingly; unpleasantly; reluctantly; with difficulty.
    --Swift. --Saintsbury.
 
   {A grain of allowance}, a slight indulgence or latitude a
    small allowance.
 
   {Grain binder}, an attachment to a harvester for binding the
    grain into sheaves.
 
   {Grain colors}, dyes made from the coccus or kermes insect.
    
 
   {Grain leather}.
     (a) Dressed horse hides.
     (b) Goat, seal, and other skins blacked on the grain side
       for women's shoes, etc.
 
   {Grain moth} (Zool.), one of several small moths, of the
    family {Tineid[ae]} (as {Tinea granella} and {Butalis
    cerealella}), whose larv[ae] devour grain in storehouses.
    
 
   {Grain side} (Leather), the side of a skin or hide from which
    the hair has been removed; -- opposed to {flesh side.}
 
   {Grains of paradise}, the seeds of a species of amomum.
 
   {grain tin}, crystalline tin ore metallic tin smelted with
    charcoal.
 
   {Grain weevil} (Zool.), a small red weevil ({Sitophilus
    granarius}), which destroys stored wheat and other grain,
    by eating out the interior.
 
   {Grain worm} (Zool.), the larva of the grain moth. See {grain
    moth}, above.
 
   {In grain}, of a fast color; deeply seated; fixed; innate;
    genuine. "Anguish in grain." --Herbert.
 
   {To dye in grain}, to dye of a fast color by means of the
    coccus or kermes grain [see {Grain}, n., 5]; hence, to dye
    firmly; also, to dye in the wool, or in the raw material.
    See under {Dye.}
    [1913 Webster]
 
       The red roses flush up in her cheeks . . .
       Likce crimson dyed in grain.     --Spenser.
 
   {To go against the grain of} (a person), to be repugnant to;
    to vex, irritate, mortify, or trouble.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Draff \Draff\, n. [Cf. D. draf the sediment of ale, Icel. draf
   draff, husks. Cf. 1st {Drab}.]
   Refuse; lees; dregs; the wash given to swine or cows;
   hogwash; waste matter.
   [1913 Webster]
 
      Prodigals lately come from swine keeping, from eating
      draff and husks.             -- Shak.
   [1913 Webster]
 
      The draff and offal of a bygone age.   -- Buckle.
   [1913 Webster]
 
      Mere chaff and draff, much better burnt. -- Tennyson.
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top