ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discrimination

D IH0 S K R IH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discrimination-, *discrimination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discrimination(n) การแบ่งแยก, See also: การแบ่งพวก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discrimination(ดิสคริมมะเน'เชิน) n. การแยกแยะ, การแบ่งแยก, การเลือกที่รักมักที่ชัง, การวินิจฉัย., Syn. perception, bias, Ant. equity, impartiality

English-Thai: Nontri Dictionary
discrimination(n) การทำให้แตกต่าง, การแบ่งแยก, การแยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
discriminationการเลือกปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
discriminationการเลือกปฏิบัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
discrimination, racialการถือผิว, การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discriminationการเลือกปฏิบัติ [เศรษฐศาสตร์]
discriminationการเลือกประติบัติ [การทูต]
Discriminationการเลือกปฏิบัติ, สามารถมองเห็นความแตกต่าง, การแยกความรู้สึกต่างๆ [การแพทย์]
Discriminationความสามารถในการแยกเสียง [การแพทย์]
Discrimination against people with disabilitiesการกีดกันคนพิการ [TU Subject Heading]
Discrimination in employmentการกีดกันในการจ้างงาน [TU Subject Heading]
Discrimination Indexค่าอำนาจจำแนก [การแพทย์]
Discrimination, 2 Pointsการแยกจุดสัมผัส2จุด [การแพทย์]
Discrimination, Power ofอำนาจจำแนก [การแพทย์]
Discrimination, Stimulusการแยกสิ่งเร้า [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
discrimination(n) การเลือกปฏิบัติ, Syn. bias

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, we now have discrimination down to a science.- ตอนนี้เราถูกแบ่งแยกด้วยวิทยาศาสตร์ Gattaca (1997)
Eugene never suffered from the routine discrimination of the "utero," or "faith birth," or "ln-Valid" as we're calledยูจีนไม่เคยบ่นเรื่องถูกกลืนสิทธิ Gattaca (1997)
Discrimination against vampires is punishable by law in the great State of Louisiana.ชีวิตไม่มีรถชาติ ถ้าไม่ได้ข้ามเส้นใคร Burning House of Love (2008)
There are many difficulties, but we must continue to confront discrimination and uphold the rights of the oppressed.แม้จะมีความยากลำบากหลายประการ แต่เราต้องดำเนินต่อไป เพื่อเผชิญหน้ากับการแบ่งแยก และส่งเสริมสิทธิของผู้ที่ถูกกดขี่ The Bishop Revival (2010)
You have to know how to do it. Discrimination lawsuit.เธอแค่ต้องรู้วิธีปลุก คดีเลือกปฏิบัติ English as a Second Language (2010)
That's discrimination against the otherwise located.นั่นถือเป็นการเลือกปฏิบัตินะ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
They did, alright, there's a lot of wing discrimination in the workplace.มันก็ใช่ โอเคมั๊ย เค้าเลือกที่รักมักที่ชัง ไม่มีปีกไม่มีเส้นก็หมดสิทธิ์ Tooth Fairy (2010)
You know well that our faces mark us as being Chinese, and we've suffered discrimination and bullying.ทุกท่านคงจะทราบกันดี ถึงหน้ากากในฐานะคนจีนของเรา เราต้องเจ็บปวดกับการถูกเหยียดหยาม และการกลั่นแกล้ง 1911 (2011)
There won't be any discrimination between male and female, and we will have a really wide range of models for the photo shoots.ทุกคนต้องเข้ามาถ่าย มันเป็นธุระกิจที่ยั่งยืน Episode #1.7 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discriminationAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
discriminationEven today, however, women struggle against discrimination.
discriminationHe condemned racial discrimination as evil.
discriminationHe fought against racial discrimination.
discriminationOf course, they are suffering from terrible working conditions such as low wages and arbitrary layoffs, as well as from various forms of discrimination.
discriminationSociety must do away with laws which cause racial discrimination.
discriminationThat's not what I mean. Sex discrimination, female discrimination, completely apart from that, men and women are different.
discriminationThat week had nothing to do with discrimination.
discriminationThe crowd protested against racial discrimination.
discriminationWe must make every effort to do away with all discrimination.
discriminationWe shall continue our efforts to eradicate racial discrimination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ธรรมปฏิสัมภิทา(n) discrimination of ideas, See also: analytic insight of origin, Thai Definition: ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
การจำแนกความแตกต่างด้านอายุ[kān jamnaēk khwām taēktāng dān āyu] (n, exp) EN: age discrimination
การเลือกปฏิบัติ[kān leūak patibat] (n, exp) EN: discrimination
การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ[kān leūak patibat tām cheūachāt] (n, exp) EN: racial discrimination  FR: discrimination raciale [ f ]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[kān leūak patibat thāngphēt] (n, exp) EN: sex discrimination ; sexual discrimination
การถือผิว[kān theūphiū] (n) EN: racism ; racial discrimination ; racialism  FR: racisme [ m ] ; discrimination raciale [ f ]
การเหยียดผิว[kān yīetphiu] (n) EN: racism ; racial discrimination ; racialism  FR: racisme [ m ] ; discrimination raciale [ f ]
ถือผิว[theūphiū] (v) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid  FR: pratiquer la discrimination raciale
เหยียดผิว[yīetphiu] (v) EN: have racial discrimination  FR: faire preuve de discrimination raciale

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCRIMINATION D IH0 S K R IH2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discrimination (n) dˈɪskrˌɪmɪnˈɛɪʃən (d i1 s k r i2 m i n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
歧视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] discrimination (against sb) #8,103 [Add to Longdo]
岐视[qí shì, ㄑㄧˊ ㄕˋ, / ] discrimination (against sb); also written 歧視|歧视 [Add to Longdo]
辨别力[biàn bié lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, / ] discrimination; power of discrimination [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
識別[しきべつ, shikibetsu] TH: การแยกความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง  EN: discrimination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskriminierung { f } | Diskriminierungen { pl }discrimination | discriminations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
差別[さべつ, sabetsu] (n, vs) discrimination; distinction; differentiation; (P) #3,062 [Add to Longdo]
眼鏡[めがね(P);がんきょう(P), megane (P); gankyou (P)] (n) (1) spectacles; glasses; (2) (めがね only) judgement; discrimination; discernment; insight; (P) #7,343 [Add to Longdo]
識別(P);職別(iK)[しきべつ, shikibetsu] (n, vs) discrimination; discernment; identification; (P) #8,030 [Add to Longdo]
判別[はんべつ, hanbetsu] (n, vs) distinction; discrimination #12,368 [Add to Longdo]
無差別[むさべつ, musabetsu] (n) (1) indiscrimination; without discrimination; (adj-na) (2) indiscriminate; (P) #15,660 [Add to Longdo]
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination [Add to Longdo]
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank [Add to Longdo]
階級差別[かいきゅうさべつ, kaikyuusabetsu] (n) classism; class discrimination [Add to Longdo]
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background) [Add to Longdo]
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n, vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top