ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dimerous

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dimerous-, *dimerous*, dimerou
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dimerous(ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dimerousมีสองส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dimerous \Dim"er*ous\, a. [Gr. di- = di`s- twice + ? part.]
   Composed of, or having, two parts of each kind.
   [1913 Webster]
 
   Note: A dimerous flower has two sepals, two petals, two
      stamens, and two pistils.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

dimerous

 


  

 
dimerous
 • (ดิม'เมอรัส) adj. ซึ่งประกอบด้วยสองส่วน [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top